Jest Lepsze Niż Cytaty

Jest Lepsze Niż Cytaty: Niegdyś uważałam, że


niegdyś-uważałam-że-cokolwiek-jest-lepsze-ż-nic-dziś-wiem-że-czasem-nic-bywa-lepsze-ż-cokolwiek
Jest Lepsze Niż Cytaty: W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa. -Anonim


w-miłoś-milczenie-lepsze-jest-ż-mowa-dobrze-jest-być-zmieszanym-jest-wymowa-milczenia-która-przenika-bardziej-ż-zdołałyby-to-uczynić
Jest Lepsze Niż Cytaty: Przebaczenie jest lepsze niż zemsta. -Pittakos


przebaczenie-jest-lepsze-ż-zemsta
Jest Lepsze Niż Cytaty: Dzieło jest przeważnie lepsze niż twórca. -Henryk Elzenberg


dzieło-jest-przeważnie-lepsze-ż-twórca
Jest Lepsze Niż Cytaty: Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nieniawiścią. -Anonim


lepsze-jest-trochę-jarzyn-z-miłośą-ż-tłusty-wół-z-nieniawiśą
Jest Lepsze Niż Cytaty: Lepsze: Lepsze jest wrogiem dobrego. -Leszek Stafiej


Jest Lepsze Niż Cytaty: Łatwiej jest kochać innych niż siebie samego, ponieważ znamy to, co jest w nich lepsze. -Anonim


Łatwiej-jest-kochać-innych-ż-siebie-samego-ponieważ-znamy-to-co-jest-w-nich-lepsze
Jest Lepsze Niż Cytaty: Lepsze kobietki niż tabletki. -Anonim


lepsze-kobietki-ż-tabletki
Jest Lepsze Niż Cytaty: Na rynku pracy: Lepsze stoisko niż stanowisko. -D. Szymiec


na-rynku-pracy-lepsze-stoisko-ż-stanowisko
Jest Lepsze Niż Cytaty: Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard


dobre-kobiety-są-lepsze-ż-dobrzy-mężczyź-złe-kobiety-są-gorsze-ż-źli-mężczyź
Jest Lepsze Niż Cytaty: Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko. -Konfucjusz


iść-zbyt-daleko-nie-jest-lepsze-ż-nie-dojść-dość-daleko
Jest Lepsze Niż Cytaty: Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!  -Apostrof


Jest Lepsze Niż Cytaty: Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje. -Bertrand Saadi z Szirazu


lepsze-kłamstwo-którym-ę-co-dobrego-sprawi-ż-prawda-którą-ę-co-dobrego-zepsuje
Jest Lepsze Niż Cytaty: Lepsze jest wrogiem dobrego -Nieznany


lepsze-jest-wrogiem-dobrego
Jest Lepsze Niż Cytaty: Lepsze jest wrogiem dobrego. -Wolter


lepsze-jest-wrogiem-dobrego
Jest Lepsze Niż Cytaty: Ukryte piękno jest lepsze od jawnego. -Heraklit z Efezu


Jest Lepsze Niż Cytaty: Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi. -Ralph Waldo Emerson


Jest Lepsze Niż Cytaty: Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne. -William Shakespeare


Życie-nie-jest-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-marzeń-jest-tylko-zupełnie-inne