Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty

Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Praca jest mniej nudna niż zabawa. -Charles Baudelaire


Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Pra­ca jest mniej nud­na niż zabawa. -Charles Baudelaire


Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: A kto powiedział, że publicystyka ma być nudna? Nudną robią ci, którzy nie potrafią robić interesującej. -Irena Dziedzic


a-kto-powiedział-że-publicystyka-być-nudna-nudną-robią-którzy-nie-potrafią-robić-interesującej
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy. -Władysław Tatarkiewicz


Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol


powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Szczęśli­wy jest naród, które­go his­to­ria jest nudna. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna. -Charles Louis Montesquieu


Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Trzeba na pewno mniej wytrwałości i mniej wysiłku, aby pozwolić sztuce dojrzeć, niż aby zapobiec następnie jej zgniciu. -Andre Gide


trzeba-na-pewno-mniej-wytrwałoś-i-mniej-wysiłku-aby-pozwolić-sztuce-dojrzeć-ż-aby-zapobiec-następnie-jej-zgniciu
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Jeszcze bardziej nudną od cudownego dzidziusia jest tylko jego mamusia. -Janina Ipohorska


jeszcze-bardziej-nudną-od-cudownego-dzidziusia-jest-tylko-jego-mamusia
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Jeszcze bar­dziej nudną od cu­dow­ne­go dzidziusia jest tyl­ko je­go mamusia. -Janina Ipohorska


jeszcze-bar­dziej-nudną-od cu­dow­ne­go-dzidziusia-jest tyl­ko-­go-mamusia
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Starzeć się jest trud­niej niż um­rzeć, po­nieważ wyrzec się za jed­nym ra­zem, i wszys­tkiego, kosztu­je mniej niż od­na­wiać ofiarę co dzień, i po trochu. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Autorytet to więcej niż rada i mniej niż rozkaz. -Hans Heinrich Muchow


Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzonych, niż kobiet rozczarowanych. -Jaques Deval


mniej-jest-mężczyzn-zdradzonych-ż-kobiet-rozczarowanych
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Każda gra jest zabawą w miłość. -Stefan Napierski


Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych. -Jacques Deval


mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Rewolucja jest zjawiskiem znacznie mniej zorganizowanym niż wojna. -Gertruda Stein


rewolucja-jest-zjawiskiem-znacznie-mniej-zorganizowanym-ż-wojna
Jest Mniej Nudna Niż Zabawa Cytaty: Kto żyje bez szaleństwa, mniej jest rozsądny, niż mniema. -Francois de la Rochefoucauld