Jest Moim Cytaty

Jest Moim Cytaty: To jest fortunny, moim zdaniem, każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy... -Mikołaj Rej


to-jest-fortunny-moim-zdaniem-każdy-który-na-równem-dobrej-myśli-zawżdy
Jest Moim Cytaty: Moim naj­lep­szym przy­jacielem była, jest i będzie mo­ja ma­ma... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-jest i będzie-mo­ja-­-~ mrs-vercetti 
Jest Moim Cytaty: Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia. -Arthur Schopenhauer


moim-praw­dzi­wym-obo­wiązkiem-jest oca­lić-włas­ne-marzenia
Jest Moim Cytaty: W moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całym twoim życiu... -ktos-do-kochania


w moim-ty­god­niu-jest więcej-nie­dziel-ż-w całym-twoim-życiu
Jest Moim Cytaty: Wszystko może być wykonane dobrze albo źle. Podobnie jest z moim malarstwem. -Pablo Picasso


wszystko-może-być-wykonane-dobrze-albo-ź-podobnie-jest-z-moim-malarstwem
Jest Moim Cytaty: Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. -Henry Ford


moim-najlepszym-przyjacielem-jest-ten-który-wydobywa-ze-mnie-to-co-jest-we-mnie-najlepsze
Jest Moim Cytaty: Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie.. -I'm nothing


Jest Moim Cytaty: Po śmier­ci moim zda­niem jest tak, jak przed na­rodzi­nami. Po pros­tu nas nie ma. -Mateusz Piecki Schizoidalny


po śmier­-moim-zda­niem-jest tak-jak przed-na­rodzi­nami-po pros­-nas-nie 
Jest Moim Cytaty: Jest mi zimno, Nie mam swetra, Moim ciałem trzęsie febra* *feb­ra - ze sta­ropol­skiego dreszcze  -LovelyGirl


jest-mi zimno-nie-mam-swetra-moim-ciałem-trzęsie-febra-feb­ra- ze sta­ropol­skiego-dreszcze 
Jest Moim Cytaty: Ulubionym moim autorem jest Mark Twain, a to z trzech powodów: pisze dobrze, bawi mnie i... nie żyje. -Ernest Hemingway


ulubionym-moim-autorem-jest-mark-twain-a-to-z-trzech-powodów-pisze-dobrze-bawi-mnie-i-nie-żyje
Jest Moim Cytaty: Nie lubię dorabiać tak zwanych interpretacji do tego, co piszę. Postawiam osąd czytającym. Prezentowany wybór jest wędrówką po moim odkupionym świecie, w którym cierpienie nie zawsze jest nieszczęściem, może być próbą wierności wobec tajemnicy, a śmierć jest spotkaniem z Bogiem, który jest miłością. -Jan Twardowski


Jest Moim Cytaty: Świat nie jest moim pla­cem za­baw, sztuką wys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­ności i cierpienia. -Robert Anthony Salvatore


Świat-nie jest moim-pla­cem-za­baw-sztuką-wys­­wianą-dla-mo­jej-przy­jem­noś-i cierpienia
Jest Moim Cytaty: Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. -Kuba Wojewódzki


człowiek-który-nie  ­ji-w moim-pry­wat­nym-ran­kingu-jest trochę-jak in­wa­lida-dru­giej-grupy
Jest Moim Cytaty: Coś jest nie tak z moim wzro­kiem. Ja­koś nie widzę siebie w pracy. -Teddy Bergerson


coś-jest nie tak-z moim-wzro­kiem-ja­koś nie widzę-siebie-w pracy
Jest Moim Cytaty: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić. -Jan XXIII


nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Jest Moim Cytaty: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić. -Jan XXII


nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Jest Moim Cytaty: zasłuchałem się w twój oddech śpisz ja­kie to wspaniałe słyszę bi­cie two­jego serca równo od­mie­rza czas wypoczynku chciałbym cię obudzić lecz tak słod­ko wyglądasz że nie mogę te­go zburzyć posłuchaj jes­teś moim spełnieniem do­pełnieniem moich marzeń bu­forem ha­mującym emocje natchnieniem motywacją cza­sem nar­racją i zastanowieniem a cza­sem westchnieniem i zrozumieniem zaw­sze będziesz moim kluczem do uczuć gorącości na drodze do ra­ju bram *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Jest Moim Cytaty: Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. -Cyprian Kamil Norwid


jest-w-moim-kraju-zwyczaj-że-w-dzień-wigilijny-przy-wejściu-pierwszej-gwiazdy-wieczornej-na-niebie-ludzie-gniazda-wspólnego-łamią-chleb-biblijny