Jest Nauką Cytaty

Jest Nauką Cytaty: Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością. -Stefan Wyszyński


Jest Nauką Cytaty: Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości... -Papużka


nauka-nie świad­czy-o inteligencji-nauka-ja­ko-przys­wa­janie-wie­dzy- po­siada­nie-tej wie­dzy-to mądrość-a in­te­ligen­cją
Jest Nauką Cytaty: Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem


nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Jest Nauką Cytaty: Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe nie jest już nauką. -Antoni Czechow


nie-istnieje-nauka-narodowa-podobnie-jak-nie-istnieje-narodowa-tabliczka-mnożenia-to-co-narodowe-nie-jest-już-nauką
Jest Nauką Cytaty: Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. -Fryderyk Schlegel


wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
Jest Nauką Cytaty: Po­lity­ka nie jest nauką ścisłą. -Otto von Bismarck


po­lity­ka-nie jest nauką-ścisłą
Jest Nauką Cytaty: Nauka uspokaja. Sztuka jest, by denerwować. -Georges Braque


nauka-uspokaja-sztuka-jest-by-denerwować
Jest Nauką Cytaty: Polityka nie jest nauką ścisłą. -Otto von Bismarck


Jest Nauką Cytaty: Nauka jest zbiorem wypróbowanych przepisów. -Paul Ambroise Valery


Jest Nauką Cytaty: Nauka us­po­kaja, sztu­ka jest, by denerwować. -Jean de La Bruyére


nauka-us­po­kaja-sztu­ka-jest-by denerwować
Jest Nauką Cytaty: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. -Adam Mickiewicz


grzeczność-nie-jest-nauką-łatwą-ani-łą
Jest Nauką Cytaty: Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki. -Stanisław Jerzy Lec


nauka-jest-sprawą-wielkich-maluczkim-dostają-ę-nauczki
Jest Nauką Cytaty: Nauka jest cmen­tarzys­kiem obu­marłych ludzi. -Miquel de Unamuno


nauka-jest cmen­tarzys­kiem-obu­marłych-ludzi
Jest Nauką Cytaty: Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. -Ernest Renan


głównym-celem-edukacji-jest-nie-nauka-lecz-rozbudzenie-ducha
Jest Nauką Cytaty: Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym. -Giordano Bruno


nauka-jest-najlepszą-drogą-do-tego-żeby-ducha-ludzkiego-uczynić-heroicznym
Jest Nauką Cytaty: Dialog jest formą wcześniejszą od bezpośredniego wykładu naukowego. Nauka powstała z rozmowy. -Anna Kamieńska


dialog-jest-formą-wcześniejszą-od-bezpośredniego-wykładu-naukowego-nauka-powstała-z-rozmowy
Jest Nauką Cytaty: Tylko dlatego, że nie jest myśleniem, nauka może się umacniać i rozwijać w swoich dziedzinach. -Martin Heidegger


tylko-dlatego-że-nie-jest-myśleniem-nauka-może-ę-umacniać-i-rozwijać-w-swoich-dziedzinach
Jest Nauką Cytaty: Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. -Stefan Żeromski


nauka-jest-jak-niezmierne-morze-im-więcej-jej-pijesz-tym-bardziej-jesteś-spragniony