Jest Nieśmiertelna Cytaty

Jest Nieśmiertelna Cytaty: Życie jest krótkie - chwała nieśmiertelna. -Cyceron


Życie-jest-krótkie-chwała-nieśmiertelna
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna. -Plutarch


z-wszystkich-ludzkich-rzeczy-tylko-wiedza-jest-nieśmiertelna
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Kochający nie mogą umrzeć, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


kochający-nie-mogą-umrzeć-bo-miłość-jest-nieśmiertelna
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


ci-których-kocha­my-nie umierają-bo miłość-jest nieśmiertelna
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Każda dusza jest nieśmiertelna, bo to, co znajduje się w ciągłym ruchu, jest nieśmiertelne. -Platon


każda-dusza-jest-nieśmiertelna-bo-to-co-znajduje-ę-w-ągłym-ruchu-jest-nieśmiertelne
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Dusza przychodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała jako do tymczasowego miejsca i opuszcza je, przechodząc do innych miejsc, ponieważ ona jest nieśmiertelna. -Ralph Waldo Emerson


dusza-przychodzi-z-zewnątrz-do-ludzkiego-ciała-jako-do-tymczasowego-miejsca-i-opuszcza-przechodząc-do-innych-miejsc-ponieważ-ona-jest
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Każdą miłość trzeba unieść ku śmierci, żeby wreszcie była nieśmiertelna. -Anna Kamieńska


każdą-miłość-trzeba-unieść-ku-śmierci-żeby-wreszcie-była-nieśmiertelna
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Jeśli zawiedzie wszystko inne, zawsze można zasłużyć na nieśmiertelną pamięć, popełniając spektakularne głupstwo. -ajaohn Kenneth Galbraight


jeśli-zawiedzie-wszystko-inne-zawsze-można-zasłużyć-na-nieśmiertelną-pamięć-popełniając-spektakularne-głupstwo
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Jeśli Bóg i nieśmiertelna dusza nie istnieją, to nie ma mowy o miłości do ludzi. -Fiodor Dostojewski


jeśli-bóg-i-nieśmiertelna-dusza-nie-istnieją-to-nie-mowy-o-miłoś-do-ludzi
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały - zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości. -Fryderyk Nietzsche


Jest Nieśmiertelna Cytaty: ach jeszcze tyl­ko jed­na noc przed śmier­cią możliwą i tyl­ko set­ki dni możli­wego życia i wdech wydech minęło już zapomniałam znów jes­tem nieśmiertelna  -jatoja


ach-jeszcze-tyl­ko-jed­na-noc-przed-śmier­ą-możliwą-i-tyl­ko-set­ki-dni-możli­wego-życia-i-wdech-wydech-minęło-już-zapomniałam-znów
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Wyobraźnia dana jest człowiekowi, by mu wynagrodzić to, czym nie jest, a poczucie humoru, by go pocieszyć, że jest, jaki jest. -Saki


wyobraźnia-dana-jest-człowiekowi-by-mu-wynagrodzić-to-czym-nie-jest-a-poczucie-humoru-by-go-pocieszyć-że-jest-jaki-jest
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Jeżeli miłość jest prawdą, jest i szczęściem. Jeśli jest dogmatem, jest złudzeniem i rozczarowaniem. -Wincenty Styś


jeżeli-miłość-jest-prawdą-jest-i-szczęściem-jeśli-jest-dogmatem-jest-złudzeniem-i-rozczarowaniem
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój! -Matka Teresa z Kalkuty


prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie


Jest Nieśmiertelna Cytaty: Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty


owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój
Jest Nieśmiertelna Cytaty: Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują?  -Kuba Wojewódzki


Jest Nieśmiertelna Cytaty: In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST. -Frank Zappa