Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-też-niedołęstwo-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-niedołęstwo-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. -Juliusz Słowacki
wszystko-przez-ducha-i-dla-ducha-stworzone-jest-a-nic-dla-cielesnego-celu-nie-istnieje
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington
każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Wściekłość na włas­ne niedołęstwo, głupotę, błędy męczy mnie więcej jeszcze niż praw­dzi­wa rozpacz. -Heinrich Heine
wściekłość-na włas­ne-niedołęstwo-głupotę-błędy-męczy-mnie-więcej-jeszcze-ż-praw­dzi­wa-rozpacz
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Właśnie człowiek niebędący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo, chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-niebędący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi-swą
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Właśnie człowiek nie będący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-nie-będący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ... -Cykam
spokój-ducha-do­cenisz-gdy-go stra­cisz-ale-gdy-stra­cisz-ducha-spo­koju-nie zaz­nasz
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Cnota jest arystokracją ducha. -Ernest Renan
cnota-jest-arystokracją-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Prawda jest chlebem ducha. -Hermann Schell
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Pogoda ducha jest najpiękniejszym krawatem. -Janina Ipohorska
pogoda-ducha-jest-najpiękniejszym-krawatem
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Cno­ta jest arys­tokracją ducha. -Ernest Renan
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Fi­lozo­fia jest up­rawą ducha. -Cyceron
fi­lozo­fia-jest up­rawą-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Czysta logika jest ruiną ducha. -Antoine De Saint - Exupery
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Człowiek jest ziarno - przed wieki poczęte z ducha - a słońce jest w każdym człowieku. -Juliusz Słowacki
człowiek-jest-ziarno-przed-wieki-poczęte-z-ducha-a-słoń-jest-w-każdym-człowieku
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Dobrze jest i pokrzepiająco - mieć przyjaciół z ducha. -Bruno Schulz
dobrze-jest-i-pokrzepiająco-mieć-przyjaciół-z-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Niezłomność zależy od ducha. Lekkomyślność jest sprawą nieuwagi. -Sun Tzu
niezłomność-zależy-od-ducha-lekkomyślność-jest-sprawą-nieuwagi
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Dom książki jest jak ciało bez ducha. -Anonim
dom-książki-jest-jak-ciało-bez-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Powaga jest obrządkiem ciała, wymyślonym d pokrycia braków ducha. -Francois de la Rochefoucauld
powaga-jest-obrządkiem-ciała-wymyślonym-d-pokrycia-braków-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła, jest cisza. -Antoine De Saint - Exupery
przestrzenią-ducha-gdzie-może-on-rozwinąć-skrzydła-jest-cisza
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Po­całunek jest naj­ważniej­szym po­kar­mem ducha. -fyrfle
po­całunek-jest naj­ważniej­szym-po­kar­mem-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Naj­większą władzą ducha jest nie ge­niusz, ale dobroć. -Victor Marie Hugo
naj­większą-władzą-ducha-jest nie ge­niusz-ale-dobroć
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. -Ernest Renan
głównym-celem-edukacji-jest-nie-nauka-lecz-rozbudzenie-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym. -Giordano Bruno
nauka-jest-najlepszą-drogą-do-tego-żeby-ducha-ludzkiego-uczynić-heroicznym
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Sam pocałunek jest niczym, bo wszystko zależy od ducha, w jakim będzie dany. -Thomas Hardy
sam-pocałunek-jest-niczym-bo-wszystko-zależy-od-ducha-w-jakim-będzie-dany
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Szczęście jest sta­nem ducha, a więc nie może być trwałe. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Szczęście jest zdrowe dla ciała, ale to troska rozwija siły ducha. -Marcel Proust
szczęście-jest-zdrowe-dla-ciała-ale-to-troska-rozwija-ły-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Dobre uczynki są rodzajem zbytku dla ducha, którego chlebem powszednim jest obowiązek. -Eliza Orzeszkowa
dobre-uczynki-są-rodzajem-zbytku-dla-ducha-którego-chlebem-powszednim-jest-obowiązek
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Głos Wiel­kiego Ducha jest słyszal­ny w świer­go­taniu ptaków, szu­mie wód i słod­kim od­dechu kwiatów. Jeśli jest to po­ganizm, to jes­tem poganką. -Gertrude Simmons Bonnin
głos-wiel­kiego-ducha-jest słyszal­ny-w świer­go­taniu-ptaków-szu­mie-wód-i słod­kim-od­dechu-kwiatów-jeśli jest to po­ganizm
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Wszelako przygoda im bardziej jest śliska a niebezpieczna, tym więcej godzi się ją podjąć i dokonać we wspaniałości ducha. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome
wszelako-przygoda-im-bardziej-jest-śliska-a-niebezpieczna-tym-więcej-godzi-ę-ją-podjąć-i-dokonać-we-wspaniałoś-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Przyzwyczajenie jest dla ducha tym samym co arterioskleroza dla żył. -Francoise Sagan
przyzwyczajenie-jest-dla-ducha-tym-samym-co-arterioskleroza-dla-żył
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Dob­rze jest i pok­rze­piająco - mieć przy­jaciół z ducha. -Bruno Schulz
dob­rze-jest i pok­rze­piająco- mieć-przy­jaciół-z ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Głównym ce­lem edu­kac­ji jest nie nauka, lecz roz­budze­nie ducha. -Ernest Renan
głównym-­lem-edu­kac­ji-jest nie nauka-lecz-roz­budze­nie-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha. -Johann Gottfried Seuma
lenistwo-jest-głupotą-ciała-a-głupota-lenistwem-ducha
Jest Niedołęstwo Ducha Cytaty: Klęska intelektu jest końcowym skurczem, spadaniem w nicość, które często wiedzie do najcięższych dla rozumu i dla ducha katastrof. -Isadora Duncan
klęska-intelektu-jest-końcowym-skurczem-spadaniem-w-nicość-które-często-wiedzie-do-najcięższych-dla-rozumu-i-dla-ducha-katastrof