Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem. -Dow Ber
człowiek-musi-wołać-do-boga-i-nazywać-go-ojcem-tak-długo-aż-bóg-stanie-ę-mu-rzeczywiście-ojcem
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot
pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Czas jest ojcem prawdy. -Francois Rabelais
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy. -Heraklit z Efezu
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich grzechów. -Heraklit z Efezu
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter
praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. -Oscar Wilde
język-jest-ojcem-a-nie-dzieckiem-myśli
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Despota jest najpłodniejszym ojcem i najtroskliwszym wychowawcą łotrów. -Aleksander Świętochowski
despota-jest-najpłodniejszym-ojcem-i-najtroskliwszym-wychowawcą-łotrów
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: ... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego... -Zygmunt Freud
psychologicznie-rzecz-biorąc-dziecko-jest-ojcem-człowieka-dorosłego
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia. -Blaise Pascal
jeśli-jest-bóg-trzeba-kochać-tylko-jego-a-nie-doczesne-stworzenia
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem. -Willy Brandt
demokracja-nie-powinna-iść-tak-daleko-żeby-w-rodzinie-większośą-głosów-decydować-kto-jest-ojcem
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia. -Emily Dickinson
miłość-jest-wcześniej-ż-Życie-trwa-dłużej-ż-Śmierć-jest-stworzenia-pierwszym-aktem-głównym-aktorem-na-scenie-jaką-jest-ziemia
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Rzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw. Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
rzeczy-is­tnieją-łączą ę-na za­sadzie-prze­ciwieństw-wal­ka jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Morze - to wiel­ka mo­giła stworzenia. -Juliusz Słowacki
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wmyślić się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do nieba. -Jerzy Zawieyski
wmyślić-ę-w-znak-krzyża-który-jest-znakiem-chrześcijaństwa-korzenie-jego-tkwią-w-ziemi-a-ramiona-obejmują-całość-stworzenia-by-unieść-w
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Uprawiać fizykę, znaczy podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst
uprawiać-fizykę-znaczy-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia