Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem. -Dow Ber
człowiek-musi-wołać-do-boga-i-nazywać-go-ojcem-tak-długo-aż-bóg-stanie-ę-mu-rzeczywiście-ojcem
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Czas jest ojcem prawdy. -Francois Rabelais
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot
pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich grzechów. -Heraklit z Efezu
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy. -Heraklit z Efezu
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter
praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. -Oscar Wilde
język-jest-ojcem-a-nie-dzieckiem-myśli
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Despota jest najpłodniejszym ojcem i najtroskliwszym wychowawcą łotrów. -Aleksander Świętochowski
despota-jest-najpłodniejszym-ojcem-i-najtroskliwszym-wychowawcą-łotrów
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: ... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego... -Zygmunt Freud
psychologicznie-rzecz-biorąc-dziecko-jest-ojcem-człowieka-dorosłego
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem. -Willy Brandt
demokracja-nie-powinna-iść-tak-daleko-żeby-w-rodzinie-większośą-głosów-decydować-kto-jest-ojcem
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Rzecz to ciężka i nieraz trudna, jeśli się musi czasami zostać ojcem własnego ojca. -George Sand
rzecz-to-ężka-i-nieraz-trudna-śli-ę-musi-czasami-zostać-ojcem-własnego-ojca
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu. -Wespazjan Hieronim Kochowski
miłość-śmierć-sprawiedliwość-ślepe-są-do-szczę-kochają-biorą-karzą-bez-wszelkiego-wzglę
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Redakcja w dziwny jakiś sposób przyciąga ludzi wszelkiego rodzaju ze szkodą dla samego zawodu. -Rudyard Kipling
redakcja-w-dziwny-jakiś-sposób-przyciąga-ludzi-wszelkiego-rodzaju-ze-szkodą-dla-samego-zawodu
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum, dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania. -Epikur
nie-obcowanie-z-pięknymi-chłopcami-i-kobietami-czynią-życie-przyjemnym-ale-trzeźwy-rozum-dociekający-przyczyn-wszelkiego-wyboru-i-unikania
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Świętym Cię zwać nie mogę; Ojcem się nie wstydzę, kiedy, wielki kapłanie syny Twoje widzę. -Jan Kochanowski
Świętym-cię-zwać-nie-mogę-ojcem-ę-nie-wstydzę-kiedy-wielki-kapłanie-syny-twoje-widzę
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Kto chce wiele dobrego uczynić dla swej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem Narodów. -Stefan Wyszyński kard
kto-chce-wiele-dobrego-uczynić-dla-swej-ojczyzny-nie-może-zasłaniać-sobą-boga-ale-musi-współdziałać-z-bogiem-ojcem-narodów
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia. -Albert Camus
trzeba-ratować-człowieka-trzeba-go-wyzwolić-ze-wszelkiego-niewolnictwa-i-umożliwić-mu-szczęśliwe-przeżycia-niewielu-lat-życia
Jest Ojcem Wszelkiego Cytaty: Co dziś jest rzadsze niż heroizm, rzadsze niż piękno, rzadsze niż świętość, to myśl niezależna. Niezależna od wszelkiego przymusu, niezależna od dogmatu klasowego, kastowego, narodowego i od wszelkiej religii. -Romain Rolland