Jest Osobą Cytaty

Jest Osobą Cytaty: Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą. -Bartłomiej Guzik


lider-to-nie-jest-osoba-która-władzę-nad-innymi-lider-to-osoba-która-sprawia-że-inni-odzyskują-władzę-nad-sobą
Jest Osobą Cytaty: Gdy osoba mająca doświadczenie spotyka osobę mającą pieniądze, osoba mająca doświadczenie zdobędzie pieniądze, a osoba mająca pieniądze zdobędzie odrobinę doświadczenia. -Leonard Lauder


gdy-osoba-mająca-doświadczenie-spotyka-osobę-mającą-pieniądze-osoba-mająca-doświadczenie-zdobędzie-pieniądze-a-osoba-mająca-pieniądze
Jest Osobą Cytaty: Przyjaciel jest tą osobą. -Anonim


przyjaciel-jest-tą-osobą
Jest Osobą Cytaty: Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień. -Józef Weyssenhoff


istota-którą-ę-kocha-w-pierwszych-latach-męskiej-dojrzałoś-nie-jest-osobą-jest-wcieleniem-pragnień
Jest Osobą Cytaty: Nie ważne Kto co ma i jak wygląda, Liczy sie to jaką jest Osobą. -Przemysław Korban


nie-ważne-kto-co-i-jak-wygląda-liczy-sie-to-jaką-jest-osobą
Jest Osobą Cytaty: W każdym wiarołomstwie osoba zdradzana jest zawsze figurą przykrą, niesmaczną i śmieszną. -Stefan Zweig


w-każdym-wiarołomstwie-osoba-zdradzana-jest-zawsze-figurą-przykrą-niesmaczną-i-śmieszną
Jest Osobą Cytaty: Ukocha­na osoba...? Kto to taki? Czy ma pra­wo na­mi sterowac? Mówić nam co ma­my ro­bić, gdzie iść z kim się spotykać? To chy­ba nie o to chodzi. A raczej napewno. Ta­ka oso­ba po­win­na wspierać, pomagać... A nie na­mi rządzić... Roz­ka­zywać - psu Ste­rować - okrętem na morzu Dyk­ta­rure wpro­wadzać - w pra­cy swoim podwładnymi Ukocha­na osoba..? Kto to taki?  -Nieżywy


Jest Osobą Cytaty: Sztuką jest dzielić się z drugą osobą, kiedy To­bie sa­memu led­wo starcza... -Andrea


sztuką-jest dzielić ę-z drugą-osobą-kiedy-to­bie-­memu-led­wo-starcza
Jest Osobą Cytaty: Pośród niezliczonych dzieł człowieka najważniejszym bez wątpienia jest jego własna osoba. -John Stuart Mill


pośród-niezliczonych-dzieł-człowieka-najważniejszym-bez-wątpienia-jest-jego-własna-osoba
Jest Osobą Cytaty: Każdy, kto był zakochany, wie, że namiętność jest najsilniejsza, a pożądanie najsłabsze, gdy przedmiot miłości jest nieobecny: i odwrotnie - gdy osoba ukochana jest przy nas. -Samuel Coleridge


każdy-kto-był-zakochany-wie-że-namiętność-jest-najsilniejsza-a-pożądanie-najsłabsze-gdy-przedmiot-miłoś-jest-nieobecny-i-odwrotnie-gdy
Jest Osobą Cytaty: Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. -Marion Stroud


zna­lezienie-właś­wej-oso­by-jest tak-­mo-ważne-jak by­cie-właściwą-osobą
Jest Osobą Cytaty: Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane


kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą
Jest Osobą Cytaty: Mąż to taka osoba, która dzwoni do ciebie z biura, aby zapytać, jaki jest numer jego samochodu. -Anonim


mąż-to-taka-osoba-która-dzwoni-do-ciebie-z-biura-aby-zapytać-jaki-jest-numer-jego-samochodu
Jest Osobą Cytaty: Nie ma czegoś takiego jak osobisty sukces. Zawsze jest osoba, która nam pomaga, uczy, pokazuje. -Marszałek Nikodem


nie-czegoś-takiego-jak-osobisty-sukces-zawsze-jest-osoba-która-nam-pomaga-uczy-pokazuje
Jest Osobą Cytaty: Cu­dow­nie zwa­riowa­ne jest to, że wys­tar­czysz Ty, abym była naj­szczęśliw­szą osobą na świecie. -Nicole


cu­dow­nie-zwa­riowa­ne-jest to-że wys­tar­czysz-ty-abym-była-naj­szczęśliw­szą-osobą-na świecie
Jest Osobą Cytaty: Przyjaciel jest tą osobą, którą przyjemnie jest ci zobaczyć w drzwiach, kiedy całą twarz masz w pryszczach, straszny katar i gorączkę. Możesz mówić:


Jest Osobą Cytaty: Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze, to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia. -Winifred Holtby


kiedy-osoba-którą-ę-kocha-żyje-gdzieś-w-świecie-i-ę-dobrze-to-tęsknota-za-ą-jest-tylko-nowym-smakiem-przyprawą-dla-naszego-doświadczenia
Jest Osobą Cytaty: Miłość - to tęsknota za wiecznym zjednoczeniem z drugą osobą. -Platon


miłość-to-tęsknota-za-wiecznym-zjednoczeniem-z-drugą-osobą