Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty

Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Świat jest pełen obietnic bogactwa, zbawienia i wiecznej miłości. -Paulo Coelho


Świat-jest-peł-obietnic-bogactwa-zbawienia-i-wiecznej-miłoś
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa. -Klementyna Hoffmanowa


bogactwa-nigdy-nie-dały-cnoty-ale-cnota-nieraz-dała-bogactwa
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa -Klementyna Hoffmanowa


bogactwa-nigdy-nie-dały-cnoty-ale-cnota-nieraz-dała-bogactwa
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój  -Melchior


oto-ja duch-twój-we-mnie-mie­szka-peł-zbój-ja- kto-po sam-chuj-peł-wo­dy-zdrój-ukochaw­szy-mózg-mój-jes­tem-człeku-cały-twój 
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: i tyl­ko Boga przep­raszam tam gdzie nie spełniłem Je­go obietnic   -wdech


i tyl­ko-boga-przep­raszam-tam-gdzie-nie spełłem-je­go-obietnic- 
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. -Halina Ewa Olszewska


cza­sem-na­wet-ka­mienie-płaczą-w og­ro­dach-nies­pełnionych-obietnic
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Gromadzić bogactwa siłą kłamstwa jest wielką, prowadzącą do śmierci iluzją. -Anonim


gromadzić-bogactwa-łą-kłamstwa-jest-wielką-prowadzącą-do-śmierci-iluzją
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Świat pełen jest drogich nieobecnych. -Fiodor Dostojewski


Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Smutek kochanków jest pełen rozkoszy. -Charles Louis Montesquieu


Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Na szczęście świat pełen jest łóżek, z których większość pełna jest kobiet. -Margaret Mitchell


na-szczęście-świat-peł-jest-łóżek-z-których-większość-pełna-jest-kobiet
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Ani rola, ni handel, ni prac rozdzielenie nie jest źródłem bogactwa kraju - lecz natchnienie. -Juliusz Słowacki


ani-rola-handel-prac-rozdzielenie-nie-jest-źródłem-bogactwa-kraju-lecz-natchnienie
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Prawdziwą miarą bogactwa jest to, ile byłbyś wart, gdybyś stracił wszystkie swoje pieniądze -Anonimowe


prawdziwą-miarą-bogactwa-jest-to-ile-byłbyś-wart-gdybyś-stracił-wszystkie-swoje-pieniądze
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Dlacze­go in­ternet stał się Bogiem? Bo jest pełen wiary... -bystry.76


dlacze­go-in­ternet-stał ę-bogiem-bo-jest peł-wiary
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Dochodzenie do bogactwa nie zawsze jest związane z trudem, ale odchodzenie od niego trudne jest zawsze. -Franciszek Cybula


dochodzenie-do-bogactwa-nie-zawsze-jest-związane-z-trudem-ale-odchodzenie-od-niego-trudne-jest-zawsze
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Świat pełen jest wilków, które uskarżają się na rogi owiec. -Alberto Moravia


Świat-peł-jest-wilków-które-uskarżają-ę-na-rogi-owiec
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Dla aktywnego człowieka świat jest tym, czym powinien być, to znaczy pełen przeciwności. -Luc De Vauvenargues


dla-aktywnego-człowieka-świat-jest-tym-czym-powinien-być-to-znaczy-peł-przeciwnoś
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Wszechświat jest pełen tajemnic, czekających cierpliwie, aż nasze zmysły wyostrzą się na tyle, by je dostrzec. -Eden Philpots


wszechświat-jest-peł-tajemnic-czekających-cierpliwie-aż-nasze-zmysły-wyostrzą-ę-na-tyle-by-dostrzec
Jest Pełen Obietnic Bogactwa Cytaty: Świat jest pełen porządnych ludzi. Poznaje się ich po tym, że draństwa robią bardzo nieudolnie. -Charles Peguy


Świat-jest-peł-porządnych-ludzi-poznaje-ę-ich-po-tym-że-draństwa-robią-bardzo-nieudolnie