Jest Pełnym Szczęściem Cytaty

Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Szczęście to posiadanie wolności finansowej, dobrego zdrowia oraz udanego związku. Brak powodzenia choćby na jednej z tych płaszczyzn nie jest pełnym szczęściem. -Joe Vitale


szczęście-to-posiadanie-wolnoś-finansowej-dobrego-zdrowia-oraz-udanego-związku-brak-powodzenia-choćby-na-jednej-z-tych-płaszczyzn-nie-jest
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Nie ma ważniejszego zadania, jak być miłym i pełnym uroku. Krzewić radość, promieniować szczęściem, rozlewać jasność na ciemnych drogach życia. Czyż nie jest to największa przysługa dla innych? -Wiktor Hugo


Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Nie ma ważniej­sze­go za­dania, jak być miłym i pełnym uro­ku. Krze­wić ra­dość, pro­mieniować szczęściem, roz­le­wać jas­ność na ciem­nych dro­gach życia... Czyż nie jest to naj­większa przysługa dla innych?  -Victor Marie Hugo


Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Prawdziwa mądrość nie jest pewna niczego na tym pełnym sprzeczności świecie. -Joseph Conrad


prawdziwa-mądrość-nie-jest-pewna-niczego-na-tym-pełnym-sprzecznoś-świecie
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Wierzę, że życie warte jest, aby je przeżyć. Twoja wiara pomoże ci uczynić je pełnym wartości. -William James


wierzę-że-życie-warte-jest-aby-przeżyć-twoja-wiara-pomoże-uczynić-pełnym-wartoś
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Jeżeli miłość jest prawdą, jest i szczęściem. Jeśli jest dogmatem, jest złudzeniem i rozczarowaniem. -Wincenty Styś


jeżeli-miłość-jest-prawdą-jest-i-szczęściem-jeśli-jest-dogmatem-jest-złudzeniem-i-rozczarowaniem
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic. -Antonio Porchia


w-pełnym-sercu-jest-miejsce-na-wszystko-a-w-pustym-sercu-nie-miejsca-na-nic
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: W sercu pełnym jest miejsce dla każdego, w pustym nie ma miejsca dla nikogo. -Antonio Porchia


w-sercu-pełnym-jest-miejsce-dla-każdego-w-pustym-nie-miejsca-dla-nikogo
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Największym szczęściem jest urodzić się dobrym. -Joseph Joubert


największym-szczęściem-jest-urodzić-ę-dobrym
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem. -Sokrates


dla-cierpiących-najmniejsza-radość-jest-szczęściem
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Szczęściem jest poślubić swego najlepszego przyjaciela. -Peggy Welch


szczęściem-jest-poślubić-swego-najlepszego-przyjaciela
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Szczęściem jed­ne­go człowieka jest dru­gi człowiek. -Jean-Paul Sartre


szczęściem-jed­ne­go-człowieka-jest dru­gi-człowiek
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek. -Jean Paul Sartre


szczęściem-jednego-człowieka-jest-drugi-człowiek
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Szczęście jest tylko miłością, miłość jest szczęściem. -Adalbert von Chamisso


szczęście-jest-tylko-miłośą-miłość-jest-szczęściem
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej. -Paul Ernst


kochająca-kobieta-jest-w-znacznej-mierze-dziełem-kochanka-a-im-wybitniejszy-kochanek-tym-i-ona-jest-wartościowsza-bo-największym-szczęściem
Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Naj­większym nie­szczęściem porządnych ludzi jest tchórzostwo. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Jest Pełnym Szczęściem Cytaty: Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha. -Jan Vianney Św


jedynym-szczęściem-na-ziemi-jest-świadomość-że-bóg-nas-kocha