Jest Potęgą Cytaty

Jest Potęgą Cytaty: Pokora nie jest słabością, ale wielka potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą. -Jan Twardowski


pokora-nie-jest-słabośą-ale-wielka-potęgą-człowieka-dlatego-że-miłość-jest-potęgą
Jest Potęgą Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frederic Amiel


Jest Potęgą Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frédéric Amiel


Jest Potęgą Cytaty: Pochlebstwo jest potęgą. -Jan Ignacy Niecisław Baudouin De Courtenay


Jest Potęgą Cytaty: Chłop potęgą jest i basta. -Stanisław Wyspiański


Jest Potęgą Cytaty: Po mowie jest na świecie potęga największa - milczenie. -Stefan Żeromski


po-mowie-jest-na-świecie-potęga-największa-milczenie
Jest Potęgą Cytaty: U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński


u ludzi-mar­ne-słowo-jest także-potęgą
Jest Potęgą Cytaty: U ludzi marne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński


Jest Potęgą Cytaty: Łaska nie jest potęgą, lecz wolnością. -Gertrud von Le Fort


Jest Potęgą Cytaty: Miłość jest potęgą, która niszczy pra­wa i na­daje nowe. -Giovanni Boccaccio


miłość-jest potęgą-która-niszczy-pra­wa-i na­daje-nowe
Jest Potęgą Cytaty: Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe. -Giovanni Boccaccio


miłość-jest-potęgą-która-niszczy-prawa-i-nadaje-nowe
Jest Potęgą Cytaty: Kobieta jest największą potęgą na ziemi, jej ręka władną jest kierować mężczyzną tam, gdzie chce go mieć sam Bóg. -Henryk Ibsen


kobieta-jest-największą-potęgą-na-ziemi-jej-ręka-władną-jest-kierować-mężczyzną-tam-gdzie-chce-go-mieć-sam-bóg
Jest Potęgą Cytaty: Bym wreszcie poznał, czym jest ta potęga, co wewnętrzne siły świata w jedno sprzęga. -Johann Wolfgang Goethe


bym-wreszcie-poznał-czym-jest-potęga-co-wewnętrzne-ły-świata-w-jedno-sprzęga
Jest Potęgą Cytaty: Siła jest dziwów, lecz nad wszys­tkie sięga Dzi­wy człowieka potęga. -Sofokles


siła-jest dziwów-lecz-nad-wszys­tkie-ęga-dzi­wy-człowieka-potęga
Jest Potęgą Cytaty: Wolność jest potęgą polityczną podzieloną na małe części. Suwerenność nie może być dzielona. -Thomas Hobbes


wolność-jest-potęgą-polityczną-podzieloną-na-łe-częś-suwerenność-nie-może-być-dzielona
Jest Potęgą Cytaty: Miłość jest tajemniczą drogą i rozkoszną potęgą, która nas porywa, gdzie sama chce . -Anonim


miłość-jest-tajemniczą-drogą-i-rozkoszną-potęgą-która-nas-porywa-gdzie-sama-chce
Jest Potęgą Cytaty: Człowiek, w które­go ludzie wierzą, jest potęgą; podwójną ma moc, jeżeli sam w siebie wierzy. -Ralph Waldo Emerson


człowiek-w które­go-ludzie-wierzą-jest potęgą-podwójną- moc-żeli-sam-w siebie-wierzy
Jest Potęgą Cytaty: Potęga pióra jest o wiele groźniejsza, niźli sądzą ci, którzy jej na sobie nie wypróbowali. -Giovanni Boccaccio


potęga-pióra-jest-o-wiele-groźniejsza-źli-sądzą-którzy-jej-na-sobie-nie-wypróbowali