Jest Problem – Liczy Się Cytaty

Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty! -Harv Eker


nigdy-nie-chodzi-o-to-jak-wielki-jest-problem-liczy-ę-tylko-jak-wielki-jesteś-ty
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem


Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Problem dobrze ujęty to problem w połowie rozwiązany. -Charles Kettering


problem-dobrze-ujęty-to-problem-w-połowie-rozwiązany
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: W polityce liczy się to, co liczy się dla wyborców. -Ben J. Wattenberg


Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. -Terry Pratchett


Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania. -Arthur Bruhlmeier


kto-rozumie-problem-jest-na-drodze-do-jego-rozwiązania
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Każde myślenie jest łatwe i wygodne, jeśli nie liczy się z rzeczywistością. -Marcel Proust


każde-myślenie-jest-łatwe-i-wygodne-śli-nie-liczy-ę-z-rzeczywistośą
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Nie ważne Kto co ma i jak wygląda, Liczy sie to jaką jest Osobą. -Przemysław Korban


nie-ważne-kto-co-i-jak-wygląda-liczy-sie-to-jaką-jest-osobą
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Bez wątpienia istnieje świat niewidzialny. Jest tylko problem: jak to daleko od centrum miasta i do której jest u nich w tygodniu otwarte? -Woody Allen


bez-wątpienia-istnieje-świat-niewidzialny-jest-tylko-problem-jak-to-daleko-od-centrum-miasta-i-do-której-jest-u-nich-w-tygodniu-otwarte
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka. -Zofia Gerlach


zarówno-problem-wad-jak-i-wartoś-jest-problemem-granic-wolnoś-wewnętrznej-człowieka
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Polska jest, za przeproszeniem, cywilizacyjnym zadupiem, które tak naprawdę nie liczy się w świecie. -Stanisław Lem


polska-jest-za-przeproszeniem-cywilizacyjnym-zadupiem-które-tak-naprawdę-nie-liczy-ę-w-świecie
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Ponad 3/4 reklam uważa się dziś za dzieła artystyczne. Stają się one scenkami fabularyzoanymi, w których zwrócenie uwagi na reklamowany produkt nie jest dosłowne i najważniejsze. Liczy się zabawa z widzem, humor, efekt artystyczny. -Jacek Chłopocki


Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Problem to okazja w przebraniu. -John Adams


problem-to-okazja-w-przebraniu
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Pol­ska jest, za przep­rosze­niem, cy­wili­zacyj­nym za­dupiem, które tak nap­rawdę nie liczy się w świecie. -Stanisław Lem


pol­ska-jest-za przep­rosze­niem-cy­wili­zacyj­nym-za­dupiem-które-tak-nap­rawdę-nie liczy ę-w świecie
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Nadchodzi taki czas, kiedy problem jest dość duży, by go zauważyć, i dość mały, by można go było rozwiązać. -Mike Leavitt


nadchodzi-taki-czas-kiedy-problem-jest-dość-ży-by-go-zauważyć-i-dość-ły-by-można-go-było-rozwiązać
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Dlacze­go w nas­to­let­nim życiu liczy się tyl­ko miłość ? Prze­cież nie tyl­ko to jest ważne ... -nasia


dlacze­go-w nas­to­let­nim-życiu-liczy ę-tyl­ko-miłość-prze­cież-nie tyl­ko-to jest ważne
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Jednostka ludzka liczy się w zależności od tego, czym jest, nie zaś w zależności od czynów, których dokonuje. -Cesare Pavese


jednostka-ludzka-liczy-ę-w-zależnoś-od-tego-czym-jest-nie-zaś-w-zależnoś-od-czynów-których-dokonuje
Jest Problem – Liczy Się Cytaty: Realista liczy się z mrzonkami. -Stefan Garczyński