Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty

Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz


roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Anonim


głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson


Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Jak wiel­ka jest prze­nik­li­wość ludzkiego umysłu!  -Galileo Galilei (Galileusz)


jak-wiel­ka-jest prze­nik­li­wość-ludzkiego-umysłu 
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Spokojność umysłu często jest dowodem jego tylko nieudolności. -Stefan Witwicki


spokojność-umysłu-często-jest-dowodem-jego-tylko-nieudolnoś
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Podziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością. -Victor Marie Hugo


podziw-współczes­nych-jest raczej-krótkowzrocznośą
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Niedowiarstwo jest często grzechem głupca, zaś łatwowierność słabością wyższego umysłu. -Denis Diderot


niedowiarstwo-jest-często-grzechem-głupca-zaś-łatwowierność-słabośą-wyższego-umysłu
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. -Paul Ambroise Valéry


nadzieja-jest nieuf­nośą-człowieka-wo­bec-prze­widy­wań-­go-umysłu
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Głupo­ta - jest też pew­nym spo­sobem używa­nia umysłu. -Karol Irzykowski


głupo­- jest też-pew­nym-spo­sobem-używa­nia-umysłu
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy. -Jonathan Swift


próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Pekińczyk wcale nie jest psem do towarzystwa. To raczej niewyrośnięty lew. -Alexander Alan Milne


pekińczyk-wcale-nie-jest-psem-do-towarzystwa-to-raczej-niewyrośęty-lew
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. -Albert Einstein


głównym-powołaniem-człowieka-jest-raczej-służyć-ż-zmuszać-do-posłuchu
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze. -Helen Keller Adams


tolerancja-jest-największym-darem-umysłu-a-wymaga-takiego-samego-wysiłku-mózgu-co-utrzymanie-równowagi-na-rowerze
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Brak rac­jo­nal­ne­go myśle­nia nie jest śmier­cią umysłu, lecz po części je­go hibernacją. -Papużka


brak-rac­jo­nal­ne­go-myś­nia-nie jest śmier­ą-umysłu-lecz-po częś-­go-hibernacją
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Zdrowy rozsądek jest odźwiernym umysłu. Jego zadaniem jest nie wpuszczać do wewnątrz, ani nie wypuszczać na zewnątrz podejrzanych idei. -Daniel Stern


zdrowy-rozsądek-jest-odźwiernym-umysłu-jego-zadaniem-jest-nie-wpuszczać-do-wewnątrz-ani-nie-wypuszczać-na-zewnątrz-podejrzanych-idei
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny. -Wiktor Hugo


myśl-jest-pracą-umysłu-marzenie-jest-jego-rozkoszą-kto-myśl-zastępuje-marzeniem-ten-nie-odróżnia-pożywienia-od-trucizny
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia. -Katherine Mansfield


Żyć-bez-pracy-raczej-popełć-samobójstwo-a-więc-praca-ważniejsza-jest-od-życia
Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Kobiecość nie jest bynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynującej, a raczej prowokacją do napaści. -Oscar Wilde


kobiecość-nie-jest-bynajmniej-obroną-kobiety-naprawdę-fascynującej-a-raczej-prowokacją-do-napaś