Jest Raną Duszy Cytaty

Jest Raną Duszy Cytaty: Zawiść jest raną duszy. -Seneka


zawiść-jest-raną-duszy
Jest Raną Duszy Cytaty: Każda nieuchronna zmiana jest tak głęboka, jak rana w duszy. -Jonathan Carroll


każda-nieuchronna-zmiana-jest-tak-głęboka-jak-rana-w-duszy
Jest Raną Duszy Cytaty: Człowiek jest raną życia, śmierć zgojoną blizną. -Leopold Staff


człowiek-jest-raną-życia-śmierć-zgojoną-blizną
Jest Raną Duszy Cytaty: Teraźniejszość jest jak rana - chyba żeby zapełnić ją rozkoszą. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Jest Raną Duszy Cytaty: Przet­rwa­nie jest wyg­raną. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


przet­rwa­nie-jest wyg­raną-~ mrs-vercetti 
Jest Raną Duszy Cytaty: Człowiek jest raną życia, śmierć zgo­joną blizną. -Leopold Staff


człowiek-jest raną-życia-śmierć-zgo­joną-blizną
Jest Raną Duszy Cytaty: Cierpienie nie jest dla człowieka większą raną niż bruzda na roli. -Caulier


cierpienie-nie-jest-dla-człowieka-większą-raną-ż-bruzda-na-roli
Jest Raną Duszy Cytaty: Życie jest przewlekłą raną, która rzadko przestaje boleć, a nie goi się nigdy. -George Sand


Życie-jest-przewlekłą-raną-która-rzadko-przestaje-boleć-a-nie-goi-ę-nigdy
Jest Raną Duszy Cytaty: Są dni, kiedy wszystko jest raną: zerwany kwiat przedstawia sobą tylko ulotny i kruchy rozkwit poprzedzający agonię. -Anne Philipe


są-dni-kiedy-wszystko-jest-raną-zerwany-kwiat-przedstawia-sobą-tylko-ulotny-i-kruchy-rozkwit-poprzedzający-agonię
Jest Raną Duszy Cytaty: Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo. -Terry Pratchett


Jest Raną Duszy Cytaty: Dzieci są te­raz w do­mu ty­rana­mi, a nie pomocą.


dzieci-są te­raz-w do­mu-ty­rana­mi-a nie pomocą
Jest Raną Duszy Cytaty: Żad­na bit­wa nig­dy nie jest wyg­raną. Bi­tew na­wet się nie toczy. Teatr wo­jen od­kry­wa tyl­ko przed człowiekiem je­go włas­ne sza­leństwo i roz­pacz, a zwy­cięstwo jest wy­mysłem fi­lozofów i głupców. -William Faulkner


Jest Raną Duszy Cytaty: - Co pan robi od rana do wieczora? - Doznaję siebie. -Emil Cioran


co-pan-robi-od-rana-do-wieczora-doznaję-siebie
Jest Raną Duszy Cytaty: Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną. -Franz Kafka


człowiek-przychodzi-na-ten-świat-z-krwawiącą-raną
Jest Raną Duszy Cytaty: Życie jest przew­lekłą raną, która pra­wie nig­dy nie przes­ta­je bo­leć i nig­dy się nie goi. -Aurore Dudevant (George Sand)


Życie-jest przew­lekłą-raną-która-pra­wie-nig­dy-nie przes­­-bo­ć-i nig­dy ę-nie goi
Jest Raną Duszy Cytaty: Życie zaświatowe jest dla duszy zrealizowaniem wszystkich wyższych idei i pragnień, w życiu cielesnym nie urzeczywistnionych, jest kwintesencją naszych aspiracji psychicznych, atmosferą z pragnień tych utworzoną, czystą a jasną sferą bytu, którą się nasza jaźń najwyższa po mękach cielesnego bytowania upaja i krzepi. Ten Eden duszy jest momentem zbierania owoców z ziarn psychicznego posiewu cielesnej egzystencji naszej... jest chwilą upojeń, złożoną z marzeń i snów złotych o szczęściu brutalną sferą życia rozwianych. -Maria Grossek - Korycka


Jest Raną Duszy Cytaty: War­to zro­bić z siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć. -Moon G


war­to-zro­bić-z siebie-ba­rana-żeby-ko­goś-rozśmieszyć
Jest Raną Duszy Cytaty: -Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (


sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy