Jest Sprawą Cytaty

Jest Sprawą Cytaty: Sprawa kobiet to sprawa wyobraźni. Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża. -Krzysztof Teodor Toeplitz


sprawa-kobiet-to-sprawa-wyobraź-Żaden-mężczyzna-nie-jest-zainteresowany-kobietą-taką-jaką-ona-jest-ale-taką-jaką-ją-sobie-wyobraża
Jest Sprawą Cytaty: - Nie chodź tam i nie wtrącaj się. To nie two­ja sprawa. - Wszys­tko co widzę i słyszę, jest też moją sprawą. -Krzyż i sztylet


 nie-chodź-tam-i nie wtrącaj-ę-to nie two­ja-sprawa-wszys­tko-co widzę-i słyszę-jest też-moją-sprawą
Jest Sprawą Cytaty: Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby powierzać ją politykom. - odpowiedź na krytykę, że jest dobrym żołnierzem, a kiepskim politykiem; parafraza powiedzenia:


Jest Sprawą Cytaty: Demokracja jest sprawą przekonań. -Ricarda Huch


demokracja-jest-sprawą-przekonań
Jest Sprawą Cytaty: Bunt jest zawsze sprawą diabła. -Georges Bernanos


Jest Sprawą Cytaty: Pochodzenie od małpy jest prywatną sprawą każdego z nas. -Anonim


pochodzenie-od-łpy-jest-prywatną-sprawą-każdego-z-nas
Jest Sprawą Cytaty: Niezłomność zależy od ducha. Lekkomyślność jest sprawą nieuwagi. -Sun Tzu


niezłomność-zależy-od-ducha-lekkomyślność-jest-sprawą-nieuwagi
Jest Sprawą Cytaty: Mo­ral­ność jest sprawą również naszych nawyków. -Mieczysław Jastrun


mo­ral­ność-jest sprawą-również-naszych-nawyków
Jest Sprawą Cytaty: Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki. -Stanisław Jerzy Lec


nauka-jest-sprawą-wielkich-maluczkim-dostają-ę-nauczki
Jest Sprawą Cytaty: Miłość od pierwszego wejrzenia jest tylko powierzchowną sprawą duszy. -Ivan Fontana


miłość-od-pierwszego-wejrzenia-jest-tylko-powierzchowną-sprawą-duszy
Jest Sprawą Cytaty: Wojna jest zbyt poważną sprawą, by można ją pozostawić wojskowym. -Georges Clemenceau


wojna-jest-zbyt-poważną-sprawą-by-można-ją-pozostawić-wojskowym
Jest Sprawą Cytaty: Liturgia jest sprawą świadczenia gestami o naszej prawdzie. Poza tym jest też sferą poezji otaczającej to, co Boskie. -Anna Kamieńska


liturgia-jest-sprawą-świadczenia-gestami-o-naszej-prawdzie-poza-tym-jest-też-sferą-poezji-otaczającej-to-co-boskie
Jest Sprawą Cytaty: Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby pozostawić ją w rękach polityków. -Charles de Gaulle


polityka-jest-sprawą-zbyt-poważną-aby-pozostawić-ją-w-rękach-polityków
Jest Sprawą Cytaty: Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów. -Eurypides


tym-których-sprawa-jest-słuszna-nigdy-nie-brak-argumentów
Jest Sprawą Cytaty: Mo­je przed­sięwzięcie jest szlachet­ne i jas­na mo­ja de­wiza, moją sprawą jest spra­wa lu­du, moim prze­wod­ni­kiem oj­czys­ty sztandar. -Juan Perón


mo­-przed­ęwzięcie-jest szlachet­ne-i jas­na-mo­ja-de­wiza-moją-sprawą-jest spra­wa-lu­-moim-prze­wod­­kiem-oj­czys­ty-sztandar
Jest Sprawą Cytaty: Niebez­pie­cznym jest człowiek, który in­te­resu­je się tyl­ko jedną sprawą. -Gilbert Keith Chesterton


niebez­pie­cznym-jest człowiek-który-in­te­resu­ ę-tyl­ko-jedną-sprawą
Jest Sprawą Cytaty: Sprawa rozrywki jest bardzo skomplikowana. Rozrywka pomaga tracić świadomość upływu czasu. -Gertruda Stein


sprawa-rozrywki-jest-bardzo-skomplikowana-rozrywka-pomaga-tracić-świadomość-upływu-czasu
Jest Sprawą Cytaty: Nawróce­nie jest sprawą chwi­li; uświęce­nie jest dziełem całego życia. -Josemaría Escrivá de Balaguer