Jest To Bowiem Ten Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. -Michał Anioł
miłość-jest-skrzydłem-które-ten-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Ten, kto wra­ca, jest zaw­sze kimś in­nym niż ten, który odszedł. -Leena Krohn
ten-kto-wra­ca-jest zaw­sze-kimś-in­nym-ż-ten-który-odszedł
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. -Biblia
tu-jest-potrzebna-mądrość-kto-rozum-niech-liczbę-bestii-przeliczy-liczba-to-bowiem-człowieka-a-liczba-jego-sześćset-sześćdziesiąt
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat. -Aleksander Świętochowski
im-człowiek-bardziej-staje-ę-podobnym-do-boga-tym-jest-szczęśliwszym-a-podobniejszym-do-niego-jest-ten-który-ukochał-jedną-mrówkę-ż-ten
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Stać się przyjacielem ukochanej przedtem kobiety jest to poczciwy sposób zapomnienia o niej; miłość bowiem, zamieniając się w przyjaźń, przestaje być miłością. -Julia de Lespinasse
stać-ę-przyjacielem-ukochanej-przedtem-kobiety-jest-to-poczciwy-sposób-zapomnienia-o-niej-miłość-bowiem-zamieniając-ę-w-przyjaźń-przestaje
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Jest To Bowiem Ten Cytaty: W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie. -Janet Fitch
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Miłość jest cnotą najmocniejszą, nic bowiem nie ma tak mocnego, czego by miłość nie zwyciężyła. -Augustyn Św
miłość-jest-cnotą-najmocniejszą-nic-bowiem-nie-tak-mocnego-czego-by-miłość-nie-zwyciężyła
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Cierpienie jest dla duszy rzeczą najmilszą i najbardziej pożyteczną; im bowiem czystsze cierpienie tym czystsze zrozumienie. -Jan Św
cierpienie-jest-dla-duszy-rzeczą-najmilszą-i-najbardziej-pożyteczną-im-bowiem-czystsze-cierpienie-tym-czystsze-zrozumienie
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Miecz prawa bowiem złemu tylko srogi. -Jan Kochanowski
miecz-prawa-bowiem-złemu-tylko-srogi
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Kochamy pochlebstwo, choć nie jest ono w stanie nas zwieść. Pochlebstwo wskazuje bowiem, że jesteśmy na tyle ważni, by na nie zasłużyć. -Ralph Waldo Emerson
kochamy-pochlebstwo-choć-nie-jest-ono-w-stanie-nas-zwieść-pochlebstwo-wskazuje-bowiem-że-jesteśmy-na-tyle-waż-by-na-nie-zasłużyć
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa
jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym. -Tao-Te-King
ten-kto-zwy­ęża-in­nych-ludzi-jest tyl­ko-sil­ny-ten kto-zwy­ęstwo-nad-sobą-­mym-od­no­-jest człowiekiem-potężnym
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym. -Denis Diderot
kubuś-to-bardzo-łatwe-człowiek-szczęśliwy-to-ten-którego-szczęście-zapisane-jest-w-górze-ten-więc-którego-nieszczęście-zapisane-jest-w
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno. -William Shakespeare
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Ten kto nie wy­kona mis­ji jest śmieciem, lecz ten kto porzu­ca przy­jaciela jest jeszcze większym śmieciem. -Masashi Kishimoto
ten-kto-nie wy­kona-mis­ji-jest śmieciem-lecz-ten-kto-porzu­ca-przy­jaciela-jest jeszcze-większym-śmieciem
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie. -Lao Tse
sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Mężczyzna lubi inteligencję w kobiecie, którą kocha, ale niższą od jego własnej. Równa bowiem lub większa nie pozwoliłaby mu wykonywać oszustwa, którym zwykle zaprawiona jest prawie każda miłość. -Aleksander Świętochowski
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Kto nie zna prawdy, ten jest głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem. -Bertold Brecht
kto-nie-zna-prawdy-ten-jest-głupcem-ale-kto-ją-zna-i-nazywa-kłamstwem-ten-jest-zbrodniarzem
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka. -Albert Camus
każdy-nosi-w-sobie-dżumę-nikt-bowiem-nie-jest-od-niej-wolny-i-trzeba-czuwać-nad-sobą-nieustannie-żeby-w-chwili-roztargnienia-nie-tchnąć
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Mam tę nadzieję, bez niej bowiem nie umiałbym żyć. -Herbert George Wells
mam-tę-nadzieję-bez-niej-bowiem-nie-umiałbym-żyć
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Ten kto bier­nie ak­ceptu­je zło, jest za nie tak sa­mo od­po­wie­dzial­ny jak ten, co je popełnia. -Martin Luther King
ten-kto-bier­nie-ak­ceptu­-zło-jest za nie tak-­mo-od­po­wie­dzial­ny-jak ten-co  popełnia
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
nieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Kiedyś antysemitą był ten, kto nienawidził Żydów. Dzisiaj antysemitą jest ten, kogo nienawidzą Żydzi. -Joseph Sorban
kiedyś-antysemitą-był-ten-kto-nienawidził-Żydów-dzisiaj-antysemitą-jest-ten-kogo-nienawidzą-Żydzi
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
najnieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka
nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie. -Seneka
ubogi-jest-nie-ten-kto-ło-posiada-ale-ten-kto-więcej-pragnie
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt
odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. -Platon
miarą-mowy-nie-jest-ten-który-mówi-lecz-ten-który-słucha
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Nic w tym dziwnego, że ludzie, którzy mają zbyt wielkie o sobie mniemanie, budzą taką niechęć: niewielka jest bowiem różnica między nadmiernym zadufaniem w sobie i wielką pogardą dla innych. -Montesquieu
nic-w-tym-dziwnego-że-ludzie-którzy-mają-zbyt-wielkie-o-sobie-mniemanie-budzą-taką-niechęć-niewielka-jest-bowiem-różnica-między-nadmiernym
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Mędrzec łowi bez przynęty, sam bowiem już został schwytany. -Paul Claudel
mędrzec-łowi-bez-przynęty-sam-bowiem-już-został-schwytany
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. -Jan Paweł II
bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-lecz-ten-kto-daje
Jest To Bowiem Ten Cytaty: Jeśli się zapalimy do ideału abstrakcyjnego, nie rozpoznajemy go później w wypadkach konkretnych, spowijają go wtedy bowiem szczegóły nieprzyjemne. Każdy ideał na tym świecie jest zamaskowany wulgarnością okoliczności, w jakich się urzeczywistnia. -William James
Jest To Bowiem Ten Cytaty: A kiedy twoja miłość jest przyjęta i otwierają się dla ciebie ramiona - wówczas proś Boga, niechaj ocali tę miłość od zepsucia, bowiem niepokoję się o serca po brzegi szczęściem wypełnione. -Antoine De Saint - Exupery