Jest To Mądrość Cytaty

Jest To Mądrość Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Jest To Mądrość Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Jest To Mądrość Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Jest To Mądrość Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość jest zagadką. -Piotr Szreniawski


Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość jest harmonią. -Novalis


mądrość-jest-harmonią
Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość jest córką doświadczenia. -Leonardo da Vinci


Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. -Salomon


mądrość-jest-zrodzona-przed-początkiem-świata
Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość jest zrodzo­na przed początkiem świata. -Salomon


mądrość-jest zrodzo­na-przed-początkiem-świata
Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość jest dob­rem, aczkol­wiek jest pożąda­na nie sa­ma dla siebie, ale z uwa­gi na konsekwencje. -Arystyp z Cyreny


mądrość-jest dob­rem-aczkol­wiek-jest pożąda­na-nie ­-dla-siebie-ale-z uwa­gi-na konsekwencje
Jest To Mądrość Cytaty: Spryt jest darem, rozsądek - zaletą, a mądrość cnotą. -Karel Čapek


spryt-jest-darem-rozsądek-zaletą-a-mądrość-cnotą
Jest To Mądrość Cytaty: Na ustach rozumnych jest mądrość, na grzbiecie głupca kij. -Salomon


na-ustach-rozumnych-jest-mądrość-na-grzbiecie-głupca-kij
Jest To Mądrość Cytaty: Na us­tach ro­zum­nych jest mądrość, na grzbiecie głup­ca kij. -Salomon


na us­tach-ro­zum­nych-jest mądrość-na grzbiecie-głup­ca-kij
Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się. -Sokrates


mądrość-jest-jedyną-wartośą-która-nie-dewaluuje-ę
Jest To Mądrość Cytaty: Lep­sza jest ubo­ga mądrość niż głupie bogactwo. -Diogenes Laertios z Cylicji


Jest To Mądrość Cytaty: Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli. -Antyfanes


mądrość-uzależniona-jest-od-trzech-rzeczy-osobowoś-wiedzy-samokontroli