Jest To Więc Cytaty

Jest To Więc Cytaty: To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest?  -Anka Kowalska


Jest To Więc Cytaty: Mo­ja miłość jest praw­dzi­wa więc poz­wo­liła bym abyś był szczęśli­wy z inną, ale jes­tem też ko­bietą więc nie dałabym wam o so­bie za­pom­nieć .... -loquentia


mo­ja-miłość-jest praw­dzi­wa-więc-poz­wo­liła-bym-abyś-był-szczęśli­wy-z inną-ale-jes­tem-też-ko­bietą-więc-nie dałabym-wam
Jest To Więc Cytaty: Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy. Więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości -Dietrich Bonhoeffer


kocham-więc-żyję-a-miłość-nigdy-ę-nie-kończy-więc-będę-żyć-wiecznie-nic-naprawdę-nic-nie-jest-warte-życia-oprócz-miłoś
Jest To Więc Cytaty: Bóg mówi do człowieka: Uz­dra­wiam Cię, więc ra­nię, kocham, więc karcę. -Rabindranath Tagore


bóg-mówi-do człowieka-uz­dra­wiam-cię-więc-ra­ę-kocham-więc-karcę
Jest To Więc Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta


Jest To Więc Cytaty: Uciekam, więc jes­tem. A raczej uciekam, więc przy od­ro­binie szczęścia na­dal będę. -Terry Pratchett


uciekam-więc-jes­tem-a raczej-uciekam-więc-przy-od­ro­binie-szczęścia-na­dal-będę
Jest To Więc Cytaty:


Jest To Więc Cytaty: Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków. -Niccolo Machiavelli


Jest To Więc Cytaty: Po­nieważ więc książę obo­wiąza­ny jest umieć używać bes­tii, po­winien so­bie wyb­rać li­sa i lwa, lew bo­wiem nie po­radzi prze­ciw sieciom, lis nie po­radzi prze­ciw wil­kom. Na­leży więc być li­sem, aby się poz­nać na sieciach, i lwem, aby od­straszać wilków. -Niccolò Machiavelli


Jest To Więc Cytaty: Wątpię więc myślę, myślę więc jestem. -Kartezjusz


wątpię-więc-myślę-myślę-więc-jestem
Jest To Więc Cytaty: Wzajemne więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści. -Marek Aureliusz


wzajemne-więc-szkodzenie-sobie-jest-przeciwne-naturze-wzajemnym-zaś-szkodzeniem-jest-uczucie-gniewu-i-nienawiś
Jest To Więc Cytaty: Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. -Bolesław Prus


Świat-podobny-jest-do-amatorskiego-teatru-więc-nieprzyzwoicie-jest-pchać-ę-w-nim-do-ról-pierwszych-a-odrzucać-podrzędne
Jest To Więc Cytaty: Zazdrość jest spokrewniona z ambicją, a więc pochodzi z dobrej rodziny. -Aleksander Puszkin


zazdrość-jest-spokrewniona-z-ambicją-a-więc-pochodzi-z-dobrej-rodziny
Jest To Więc Cytaty: Miłość jest jak miód, więc zbytek powoduje przesyt. -Bolesław Prus


miłość-jest-jak-miód-więc-zbytek-powoduje-przesyt
Jest To Więc Cytaty: Małżeństwo jest instytucją. Więc czy nie za mało pracowników? -Stanisław Jerzy Lec


małżeństwo-jest-instytucją-więc-czy-nie-za-ło-pracowników
Jest To Więc Cytaty: Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie, każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. -Bolesław Prus


Jest To Więc Cytaty: Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes. -Peter Drucker


zadaniem-biznesu-jest-przekształcenie-zmian-w-innowacje-a-więc-w-nowy-biznes
Jest To Więc Cytaty: Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go. -Emmanuel Mounier


kocham-więc-byt-is­tnieje-i życie-war­te-jest tru­-przeżycia-go