Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty

Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. -Chamfort


hojność-jest-tylko-litośą-dusz-szlachetnych
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: DLA SZLACHETNYCH UMYSŁÓW UZNANIE JEST PODNIETĄ. -C.C.COLTON


dla-szlachetnych-umysŁÓw-uznanie-jest-podnietĄ
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Miłość jest to wszechmocna podnieta do wszelkich szlachetnych uczynków i działań. -Jules Michelet


miłość-jest-to-wszechmocna-podnieta-do-wszelkich-szlachetnych-uczynków-i-działań
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi. -Hipokrates


szlachetne-cechy-istnieją-naprawdę-u-szlachetnych-ludzi
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Do domów szlachetnych pieniądze mogą wejść jedynie drzwiami cnoty. -Anyot


do-domów-szlachetnych-pieniądze-mogą-wejść-jedynie-drzwiami-cnoty
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Przyjaźń jest małżeństwem dusz. -Wolter


przyjaźń-jest-łżeństwem-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. -Adam Asnyk


dla-serc-szlachetnych-najwyższą-rozkoszą-gdy-drugim-radość-w-niedoli-przynoszą
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności??  -Alicja


czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-jest sub­telną-roz­koszą-szlachet­nych-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz. -Baltazar Gracian Y Morales


przyjaźń-pomnaża-to-co-w-życiu-dobre-a-dzieli-to-co-złe-jest-jedynym-lekarstwem-na-nieszczęście-i-wytchnieniem-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni. -Władysław Stanisław Reymont


cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Zestarzeć się nie znaczy zmądrzeć ani wyzbyć się błędów, lecz zmienić je tylko, i to na gorsze. Wiek podeszły bardziej nam umysł zmarszczkami fałduje niżeli twarz, a nie znam wcale takich dusz, które - starzejąc się - nie kisłyby i nie przesiąkały stęchlizną. -Pierre Charron


Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Złych lub pospolitych ludzi pozyskasz najprędzej darami, ale szlachetnych pozyskasz najprędzej szlachetnością. -Sokrates


złych-lub-pospolitych-ludzi-pozyskasz-najprędzej-darami-ale-szlachetnych-pozyskasz-najprędzej-szlachetnośą
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: gdy­bym odeszła w krainę gdzie Ha­ron jest gon­do­lierem dusz zszedłbyś w cze­luści ognia? aby od ra­zu się odwrócić  -Angel Des Penseurs


gdy­bym-odeszła-w-krainę-gdzie-ha­ron-jest-gon­do­lierem-dusz-zszedłbyś-w-cze­luś-ognia-aby-od ra­zu ę-odwróć 
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: jest war­ga­mi mo­jego słońca jest ra­miona­mi mo­jego Boga lep­szą częścią mnie tchnieniem serc miłość jed­ność dusz roz­wieje pył ciem­nych mórz  -mac790


jest war­ga­mi-mo­jego-słońca-jest-ra­miona­mi-mo­jego-boga-lep­szą-częśą-mnie-tchnieniem-serc-miłość-jed­ność-dusz-roz­wieje
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Sprawiedliwość jest tylko w piekle, w niebie jest tylko łaska, na ziemi tylko krzyż. -Gertrud von Le Fort


sprawiedliwość-jest-tylko-w-piekle-w-niebie-jest-tylko-łaska-na-ziemi-tylko-krzyż
Jest Tylko Litością Dusz Szlachetnych Cytaty: Daj mi rząd dusz! -Adam Mickiewicz