Jest Tylko Litością Dusz Cytaty

Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. -Chamfort


hojność-jest-tylko-litośą-dusz-szlachetnych
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Przyjaźń jest małżeństwem dusz. -Wolter


przyjaźń-jest-łżeństwem-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności??  -Alicja


czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-jest sub­telną-roz­koszą-szlachet­nych-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz. -Baltazar Gracian Y Morales


przyjaźń-pomnaża-to-co-w-życiu-dobre-a-dzieli-to-co-złe-jest-jedynym-lekarstwem-na-nieszczęście-i-wytchnieniem-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni. -Władysław Stanisław Reymont


cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Zestarzeć się nie znaczy zmądrzeć ani wyzbyć się błędów, lecz zmienić je tylko, i to na gorsze. Wiek podeszły bardziej nam umysł zmarszczkami fałduje niżeli twarz, a nie znam wcale takich dusz, które - starzejąc się - nie kisłyby i nie przesiąkały stęchlizną. -Pierre Charron


Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: gdy­bym odeszła w krainę gdzie Ha­ron jest gon­do­lierem dusz zszedłbyś w cze­luści ognia? aby od ra­zu się odwrócić  -Angel Des Penseurs


gdy­bym-odeszła-w-krainę-gdzie-ha­ron-jest-gon­do­lierem-dusz-zszedłbyś-w-cze­luś-ognia-aby-od ra­zu ę-odwróć 
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: jest war­ga­mi mo­jego słońca jest ra­miona­mi mo­jego Boga lep­szą częścią mnie tchnieniem serc miłość jed­ność dusz roz­wieje pył ciem­nych mórz  -mac790


jest war­ga­mi-mo­jego-słońca-jest-ra­miona­mi-mo­jego-boga-lep­szą-częśą-mnie-tchnieniem-serc-miłość-jed­ność-dusz-roz­wieje
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Sprawiedliwość jest tylko w piekle, w niebie jest tylko łaska, na ziemi tylko krzyż. -Gertrud von Le Fort


sprawiedliwość-jest-tylko-w-piekle-w-niebie-jest-tylko-łaska-na-ziemi-tylko-krzyż
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Daj mi rząd dusz! -Adam Mickiewicz


Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Po­rozu­mienie dusz... I juz. -Kojak


po­rozu­mienie-dusz-i-juz
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Natura to zielone schronisko okaleczonych dusz. -Anne Louise Stael - Holstein


Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Szczęśliwe domowe środowisko, to zbiorowa samotność kilku wybranych dusz. -Georges Duhamel


szczęśliwe-domowe-środowisko-to-zbiorowa-samotność-kilku-wybranych-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-to sub­telna-roz­kosz-szlachet­nych-dusz
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. -Teresa z Lisieux Św


cierpieniem-zdobędzie-ę-więcej-dusz-ż-najlepszym-kazaniem
Jest Tylko Litością Dusz Cytaty: Jed­wabne szepty roz­grza­ne od­dechem dusz. Żar no­cy letniej.   -Papużka


jed­wabne-szepty-roz­grza­ne-od­dechem-dusz-Żar-no­cy-letniej-