Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty

Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Tęsknota? To jest uczucie dla zwierząt w menażerii. -Wacław Berent


tęsknota-to-jest-uczucie-dla-zwierząt-w-menażerii
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka. -Emil Zola


los-zwierząt-jest-dla-mnie-ważniejszy-ż-strach-przed-ośmieszeniem-los-zwierząt-jest-nierozerwalnie-związany-z-losem-człowieka
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Litość jest to uczucie równie przykre dla ofiarowującego jak i dla przyjmującego. -Bolesław Prus


litość-jest-to-uczucie-równie-przykre-dla-ofiarowującego-jak-i-dla-przyjmującego
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt. -Henryk Elzenberg


cierpienie-jest-złem-największym-tylko-dla-zwierząt
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt. -Indira Gandhi


w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Zoo to dom wariatów dla zwierząt. -Ramon Gomez De La Serna


Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Siłą walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt. -Quintus Eniusz


siłą-walczyć-o-swoje-to-dobre-dla-dzikich-zwierząt
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Siłą wal­czyć o swo­je - to dob­re dla dzi­kich zwierząt. -Enniusz


siłą-wal­czyć-o swo­- to dob­re-dla-dzi­kich-zwierząt
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych. -Francois de la Rochefoucauld


słodyczą-miłoś-jest-to-że-kogoś-kochamy-że-bardziej-uszczęśliwia-nas-uczucie-miłoś-które-przeżywamy-ż-uczucie-miłoś-które-wzbudzamy-u
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Tam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie. Cmen­tarz dla zwierząt.   -Seneka 18


tam-gdzie-żegnamy-naj­wier­niej­sze-przyjaźnie-cmen­tarz-dla-zwierząt- 
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


ludzie-dob­rzy-dla-zwierząt-by­wają-pot­worni-w sto­sun­ku-do bliźnich-swoich
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz


słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Teoretycznie królem zwierząt jest lew, ale praktycznie robak. -Aleksander Świętochowski


teoretycznie-królem-zwierząt-jest-lew-ale-praktycznie-robak
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Uczucie miłości jest samo w sobie przyjemne dla osoby, która go doznaje. Łagodzi uspokaja serce, zdaje się sprzyjać posunięciom życiowym i przyczyniać do zdrowego stanu konstytucji ludzkiej; świadomość zaś wdzięczności i zadowolenia, które musi wzbudzić w człowieku, będącym przedmiotem miłości, czyni ją jeszcze bardziej przyjemną. -Adam Smith


Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Miarą praw­dy jest uczucie. -Epikur


miarą-praw­dy-jest uczucie
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Człowiek, na skutek swej chytrości, przebiegłości, zakłamania i sztuczności, jest gorszym stworzeniem od wszystkich zwierząt. -Friedrich Nietzsche


człowiek-na-skutek-swej-chytroś-przebiegłoś-zakłamania-i-sztucznoś-jest-gorszym-stworzeniem-od-wszystkich-zwierząt
Jest Uczucie Dla Zwierząt W Cytaty: Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem. -Arthur Schopenhauer


kto-jest ok­rutny-w sto­sun­ku-do zwierząt-ten-nie może-być-dob­rym-człowiekiem