Jest W Ogóle Cytaty

Jest W Ogóle Cytaty: Niepodobieństwem jest w ogóle żyć z kimkolwiek. -Maria Kalergi


niepodobieństwem-jest-w-ogó-żyć-z-kimkolwiek
Jest W Ogóle Cytaty: Miarą istotnego charakteru mężczyzny jest to, co by zrobił, gdyby wiedział, że go w ogóle nie posiada. -George Gordon Byron


miarą-istotnego-charakteru-mężczyzny-jest-to-co-by-zrobił-gdyby-wiedział-że-go-w-ogó-nie-posiada
Jest W Ogóle Cytaty: Niedocenianie klienta nie jest właściwie błędem, lecz głupotą i dowodem tupetu, który jest niepożądany zarówno w tej profesji, jak i w ogóle w życiu codziennym. -Adam Ygnasik


niedocenianie-klienta-nie-jest-właściwie-błędem-lecz-głupotą-i-dowodem-tupetu-który-jest-niepożądany-zarówno-w-tej-profesji-jak-i-w-ogó-w
Jest W Ogóle Cytaty: Prawda w ogóle jest fikcją, istnieją tylko różne formy fikcji, niektóre bywają zbawieniem. -Ernest Renan


prawda-w-ogó-jest-fikcją-istnieją-tylko-różne-formy-fikcji-niektóre-bywają-zbawieniem
Jest W Ogóle Cytaty: Przyszłość. Próbu­jemy na­dać jej kształt nie mając pojęcia czym jest  i czy is­tnieje w ogóle. -thrillofit


przyszłość-próbu­jemy na­dać-jej-kształt-nie-mając-pojęcia-czym-jest -i-czy-is­tnieje-w ogó
Jest W Ogóle Cytaty: W ogóle podstawą cierpienia jest trwanie, podstawą radości jest chwila. -Fryderyk Chrystian Hebbel


w-ogó-podstawą-cierpienia-jest-trwanie-podstawą-radoś-jest-chwila
Jest W Ogóle Cytaty: Wolność albo jest pełna, albo jej w ogóle nie ma. -Michał Bakunin


Jest W Ogóle Cytaty: Miłość albo jest szalona, albo w ogóle jej nie ma. -Milan Kundera


miłość-albo-jest-szalona-albo-w-ogó-jej-nie
Jest W Ogóle Cytaty: Miłość albo jest szalona, albo jej w ogóle nie ma. -Milan Kundera


miłość-albo-jest-szalona-albo-jej-w-ogó-nie
Jest W Ogóle Cytaty: Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego. -Adam Ygnasik


klient-nie-kupuje-dlatego-że-coś-jest-w-ogó-dobre-tylko-dlatego-że-jest-to-dobre-właśnie-dla-niego
Jest W Ogóle Cytaty: W ogóle pod­stawą cier­pienia jest trwa­nie, pod­stawą ra­dości jest chwila. -Fryderyk Chrystian Hebbel


w ogó-pod­stawą-cier­pienia-jest trwa­nie-pod­stawą-ra­doś-jest chwila
Jest W Ogóle Cytaty: Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. -Henry Ford


jeśli-jest-w-ogó-jakiś-sekret-sukcesu-ży-on-w-umiejętnoś-przyjęcia-punktu-widzenia-innych-i-patrzeniu-na-rzeczy-zarówno-z-pozycji-rozmówcy
Jest W Ogóle Cytaty: Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. -Henry Ford


jeśli-jest-w-ogó-jakiś-sekret-sukcesu-ży-on-w-umiejętnoś-przyjęcia-punktu-widzenia-innych-i-patrzeniu-na-rzeczy-zarówno-z-pozycji-rozmówcy
Jest W Ogóle Cytaty: [W ustroju despotycznym] Każdy winien mieć poczucie, że lepiej jest dlań, aby władza w ogóle nie słyszała o nim, i że bezpieczeństwo znajduje jedynie w swej nicości. -Montesquieu


w-ustroju-despotycznym-każdy-winien-mieć-poczucie-że-lepiej-jest-dlań-aby-władza-w-ogó-nie-słyszała-o-nim-i-że-bezpieczeństwo-znajduje
Jest W Ogóle Cytaty: Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze. -Karol Irzykowski


człowiek-nie-wytworzył-sobie-jeszcze-ideału-za-który-by-było-warto-umierać-ale-lubi-w-ogó-za-coś-umierać-i-to-jest-na-razie-najlepsze
Jest W Ogóle Cytaty: Mundur oznacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


Jest W Ogóle Cytaty: Mun­dur oz­nacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


Jest W Ogóle Cytaty: Całkowita wolność to zapomnienie o niej w ogóle. -Eugeniusz Kołda


całkowita-wolność-to-zapomnienie-o-niej-w-ogó