Jest Warte Cytaty

Jest Warte Cytaty: Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale. -Johann Wolfgang Goethe


być-może-nic-nie-jest-warte-zachodu-aby-to-lub-tamto-czynić-ale-wszystko-co-czynimy-jest-w-każdym-razie-warte-aby-to-czynić-doskonale
Jest Warte Cytaty: Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko, po śmierci albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania. -Benjamin Franklin


jeśli-nie-chcesz-być-zapomnianym-szybko-po-śmierci-albo-zaraz-pisz-rzeczy-warte-przeczytania-albo-czyń-rzeczy-warte-opisania
Jest Warte Cytaty: Jeżeli chcecie, aby o was nie zapomniano po śmierci i zgniciu, to albo piszcie rzeczy warte czytania, albo też czyńcie rzeczy warte napisania. -Benjamin Franklin


jeżeli-chcecie-aby-o-was-nie-zapomniano-po-śmierci-i-zgniciu-to-albo-piszcie-rzeczy-warte-czytania-albo-też-czyńcie-rzeczy-warte-napisania
Jest Warte Cytaty: Życie bezmyślne nie jest warte życia. -Sokrates


Życie-bezmyślne-nie-jest-warte-życia
Jest Warte Cytaty: Życie jest diabła warte, jeżeli nie jest uparte. -Władysław Broniewski


Jest Warte Cytaty: Nic nie jest warte więcej, niż śmiech.[...] Tragedia jest najśmieszniejszą rzeczą. -Frida Kahlo


nic-nie-jest-warte-więcej-ż-śmiech-tragedia-jest-najśmieszniejszą-rzeczą
Jest Warte Cytaty: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. -Albert Einstein


tylko-życie-poświęcone-innym-warte-jest-przeżycia
Jest Warte Cytaty: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia -Albert Einstein


tylko-życie-poświęcone-innym-warte-jest-przeżycia
Jest Warte Cytaty: Ot­warte ser­ce jest zap­rosze­niem do przyjaźni. -Aldona Różanek


ot­warte-ser­-jest zap­rosze­niem-do przyjaź
Jest Warte Cytaty: Wiem, że nie wiesz ile życie nap­rawdę jest warte. -Bob Marley


wiem-że nie wiesz-ile-życie-nap­rawdę-jest warte
Jest Warte Cytaty: Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go. -Emmanuel Mounier


kocham-więc-byt-istnieje-i-życie-warte-jest-trudu-przeżycia-go
Jest Warte Cytaty: Jedyne, co jest coś warte w dziele sztuki: to czego nie można wytłumaczyć. -Georges Braque


jedyne-co-jest-coś-warte-w-dziele-sztuki-to-czego-nie-można-wytłumaczyć
Jest Warte Cytaty: Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego, z wyjątkiem tego, co warte jest poznania. -Oscar Wilide


ogół-ludzi-zdradza-nienasyconą-ciekawość-wszystkiego-z-wyjątkiem-tego-co-warte-jest-poznania
Jest Warte Cytaty: Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to życie to niewiele jest warte. -Anonim


gdy-człowiek-nie-ceni-czegoś-bardziej-od-życia-to-życie-to-niewiele-jest-warte
Jest Warte Cytaty: Pus­tka nig­dy nie jest bez­domna. Wdziera się przez ot­warte ok­na samotności. -Halina Ewa Olszewska


pus­tka-nig­dy-nie jest bez­domna-wdziera ę-przez-ot­warte-ok­na-samotnoś
Jest Warte Cytaty: Wierzę, że życie warte jest, aby je przeżyć. Twoja wiara pomoże ci uczynić je pełnym wartości. -William James


wierzę-że-życie-warte-jest-aby-przeżyć-twoja-wiara-pomoże-uczynić-pełnym-wartoś
Jest Warte Cytaty: Nie znam pisarza, który po otrzymaniu nagrody Nobla napisałby coś, co warte jest czytania. -Robert Graves


nie-znam-pisarza-który-po-otrzymaniu-nagrody-nobla-napisałby-coś-co-warte-jest-czytania
Jest Warte Cytaty: Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć. -Adam Mickiewicz


tylko-to-dzieło-czegoś-jest-warte-z-którego-człowiek-może-ę-poprawić-i-mądroś-nauczyć