Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Lojalność naszej układnej natury nie jest nieczuła na urok autorytetu. -Bruno Schulz
lojalność-naszej-układnej-natury-nie-jest-nieczuła-na-urok-autorytetu
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym -Prof. John Dewey
najbardziej-palącą-potrzebą-ludzkiej-natury-jest-pragnienie-bycia-ważnym
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Kobieta jest z natury zła, jej egoizm zwycięża bowiem miłość. -Fiodor Dostojewski
kobieta-jest-z-natury-zła-jej-egoizm-zwycięża-bowiem-miłość
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Wesoła myśl jest niczym wiosna. Otwiera pąki natury ludzkiej. -Jean Paul Sartre
wesoła-myśl-jest-niczym-wiosna-otwiera-pąki-natury-ludzkiej
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem. -Jerzy Drobnik
gdy-człowiek-chce-być-bogiem-zabija-w-sobie-człowieka-i-nie-zmieniając-ę-w-boga-staje-ę-zwierzęciem
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Żywot ludzki jest płótnem snowanym od natury, tkanym od czasu, a urzynanym od śmierci. -Wincenty Ignacy Marewicz
Żywot-ludzki-jest-płótnem-snowanym-od-natury-tkanym-od-czasu-a-urzynanym-od-śmierci
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Przeznaczeniem każdej głębokiej natury jest koniec końców pozostać samej z sobą. -Malwina Meysenburg
przeznaczeniem-każdej-głębokiej-natury-jest-koniec-końców-pozostać-samej-z-sobą
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Zasada rządu despotycznego kazi się bez ustanku, bo jest skażona z natury. -Montesquieu
zasada-rzą-despotycznego-kazi-ę-bez-ustanku-bo-jest-skażona-z-natury
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Muzyka jest matematyką tajemną, której elementy sięgają nieskończoności. Nie jest ograniczona do mniej lub więcej niemego odtwarzania natury, lecz zdolna jest wykrywać utajone związki między naturą a wyobraźnią. -Klaudiusz Debussy
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. -Demokryt
więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Źle jest z człowiekiem, jeżeli nie pozostaje mu nic innego, jak powrót do natury. -Zofia Nałkowska
Ź-jest-z-człowiekiem-żeli-nie-pozostaje-mu-nic-innego-jak-powrót-do-natury
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni. -Władysław Stanisław Reymont
cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: ...rządem najbliższym natury jest ten, którego osobliwy charakter najzgodniejszy jest z charakterem narodu, dla którego istnieje. -Montesquieu
rządem-najbliższym-natury-jest-ten-którego-osobliwy-charakter-najzgodniejszy-jest-z-charakterem-narodu-dla-którego-istnieje
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Szczęście jest cudownym wypadkiem. Nie wolno badać genezy jego natury, bo w odpowiedzi czai się beznadziejność. -Maria Meiedźwiecka
szczęście-jest-cudownym-wypadkiem-nie-wolno-badać-genezy-jego-natury-bo-w-odpowiedzi-czai-ę-beznadziejność
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury. -Guillaume Appolinaire
każde-bóstwo-tworzy-na-podobieństwo-własne-tak-samo-jest-z-malarzami-i-tylko-fotografowie-fabrykują-reprodukcje-natury
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Z seksualnego punktu widzenia mężczyzna jest dla kobiety urządzeniem, które pozwala jej usłuchać głosu Natury w najtańszy sposób. -Anonim
z-seksualnego-punktu-widzenia-mężczyzna-jest-dla-kobiety-urządzeniem-które-pozwala-jej-usłuchać-głosu-natury-w-najtańszy-sposób
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Miłość określana jest jako dręczące rojenie natury melancholijnej, które rodzi się wskutek ustawicznego rozmyślania o licu, gestach i obyczajach osoby przeciwnej płci. Remedium na to jest połączenie dwojga kochanków węzłem małżeńskim, i choroba minie. -Awicenna
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Nie masz nic wstrętniejszego jak niekochanej kobiecie mówić, że się ją kocha. Jest to jedna z najmniej możebnych hipokryzji dla prawdziwie męskiej natury. -Henryk Sienkiewicz
nie-masz-nic-wstrętniejszego-jak-niekochanej-kobiecie-mówić-że-ę-ją-kocha-jest-to-jedna-z-najmniej-możebnych-hipokryzji-dla-prawdziwie
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
z-religią-jest-tak-jak-z-innymi-instytucjami-nie-zmienia-ona-ducha-jednostki-ale-przystosowuje-ę-do-jej-natury-wzmacnia-i-słabnie-wraz-z-ą
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Praw­da – pożąda­na, zna­leziona i od­kry­ta spra­wia, że ser­ce nie jest pus­te, oczy śle­pe na blask Słońca, uszy zaś głuche na głosy natury. -Giordano Bruno
praw­da-pożąda­na-zna­leziona-i od­kry­-spra­wia-że ser­-nie jest pus­te-oczy-ś­pe-na blask-słońca-uszy-zaś-głuche-na głosy
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Miłość jest jedyną wolnością na świecie: podnosi ona duszę na takie wysokości, że nie mają na nią żadnego wpływu ani prawa ludzkie, ani zjawiska natury. -Khalil Gibran
miłość-jest-jedyną-wolnośą-na-świecie-podnosi-ona-duszę-na-takie-wysokoś-że-nie-mają-na-ą-żadnego-wpływu-ani-prawa-ludzkie-ani-zjawiska
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Każda marka jest ze swej natury doświadczeniem. Firmy mają patenty, produkty i procesy, zaś konsumenci mają marki - w swoich głowach, sercach, zdobyte poprzez doświadczenia. -Marek Jeżewski
każda-marka-jest-ze-swej-natury-doświadczeniem-firmy-mają-patenty-produkty-i-procesy-zaś-konsumenci-mają-marki-w-swoich-głowach-sercach
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. -Arystoteles
wszyscy-ludzie-z-natury-pragną-wiedzy
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Próżno­waniem po­niża się da­ry natury. -Mikołaj Kopernik
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek nie ma natury, lecz ma... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek nie ma natury, ma tylko... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Próżnowaniem poniża się dary natury. -Mikołaj Kopernik
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć. -Henry Wadsworth Longfellow
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Jest w tym coś przeciwnego naturze; bynajmniej nie pożądanie pcha podlotka w ramiona starego brzydala, a gdzie nie ma swobody i wzajemności, tam została pogwałcona świętość natury. -George Sand
jest-w-tym-coś-przeciwnego-naturze-bynajmniej-nie-pożądanie-pcha-podlotka-w-ramiona-starego-brzydala-a-gdzie-nie-swobody-i-wzajemnoś-tam-została
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Usiądź u stóp Mat­ki Natury. Ona wszystkim. -one drop for all
usiądź-u stóp-mat­ki-natury-ona-wszystkim
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Charaktery z natury złe nie zmieniają się. -Menander
charaktery-z-natury-złe-nie-zmieniają-ę
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. -Roman Mleczko
przyjaźń-należy-do-natury-ducha-a-nie-posiadania
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: By flegmatyczne natury ogarnął zapał, trzeba je sfanatyzować. -Friedrich Nietzsche
by-flegmatyczne-natury-ogarnął-zapał-trzeba-sfanatyzować
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Mo­je doz­na­nia mają na­turę re­ligijną w tym sen­sie, iż jes­tem świado­my, że umysł ludzki jest zbyt og­ra­niczo­ny, by głębiej wniknąć w har­mo­nię Wszechświata, którą na­zywa­my
Jest Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Nikt nie otrzymał od natury prawa komenderowania innymi. -Denis Diderot
nikt-nie-otrzymał-od-natury-prawa-komenderowania-innymi