Jest życie Cytaty

Jest życie Cytaty: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. -Elizabetta


Jest życie Cytaty: Życie ot­wieram oczy widzę swo­je dłonie po­ruszam palcami Życie oddycham wdech wydech wdech wydech Życie jestem widzę swo­je odbicie w lustrze Życie świat za oknem jest piękny słońce głaszcze mo­je włosy Życie uśmie­cham się do Ciebie jak dob­rze, że jesteś Życie rzu­cam Ci się na szyję -ZOSTAŃ, umrę jeśli odej­dziesz !  -Uśmiechnięta Anielica


Jest życie Cytaty: Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


bez-wzglę-na-to-jak-żmudne-jest-życie-ludzi-dobrych-jest-ono-znacznie-mniej-uciążliwe-ż-życie-ludzi-złych
Jest życie Cytaty: Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. -Seneka


dobrem-jest-nie-samo-życie-lecz-piękne-życie
Jest życie Cytaty: Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery


jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co
Jest życie Cytaty: Jeżeli kochasz życie, to nie marnuj czasu, bo to jest to, z czego życie się składa. -Benjamin Franklin


jeżeli-kochasz-życie-to-nie-marnuj-czasu-bo-to-jest-to-z-czego-życie-ę-składa
Jest życie Cytaty: W każdym istnieniu dziecka wpisane jest życie dwojga ludzi, nie do wymazania i na całe życie. -Phil Bosmans


w-każdym-istnieniu-dziecka-wpisane-jest-życie-dwojga-ludzi-nie-do-wymazania-i-na-całe-życie
Jest życie Cytaty: Kłopoty to właśnie jest życie, zmartwienie - także życie, a szczęście - to czysta pościel po niedzielnym praniu. -Dina Kalinowska


kłopoty-to-właśnie-jest-życie-zmartwienie-także-życie-a-szczęście-to-czysta-pościel-po-niedzielnym-praniu
Jest życie Cytaty: Spałem i śniłem, że życie jest ra­dością. Obudziłem się i zo­baczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zo­baczyłem, że służba jest szczęściem. -Rabindranath Tagore


spałem-i śłem-że życie-jest ra­dośą-obudziłem ę-i zo­baczyłem-że życie-jest służbą-zacząłem służyć-i zo­baczyłem
Jest życie Cytaty: Piszesz, że przez życie brak ci cza­su na Cytaty, a praw­da jest ta­ka, że to Cy­taty za­bierają ci czas na życie. De­dyko­wane :/  -Kapitan


piszesz-że przez-życie-brak- cza­su-na cytaty-a-praw­da-jest ­ka-że to cy­taty-za­bierają- czas-na życie-de­dyko­wane- 
Jest życie Cytaty: Pan chce być w porządku wobec życia? Ale życie zawsze Pana oszuka, życie jest świnią. -Karol Irzykowski


pan-chce-być-w-porządku-wobec-życia-ale-życie-zawsze-pana-oszuka-życie-jest-świnią
Jest życie Cytaty: Życie nie jest pros­te, choć mogłoby być. Nie jest spra­wied­li­we. Nie jest piękne, choć chciałoby, żebyśmy je ze ta­kie uważali. Życie to suka. -MistrzyniPióra


Życie-nie jest pros­te-choć-mogłoby-być-nie jest spra­wied­li­we-nie jest piękne-choć-chciałoby-żebyśmy- ze ­kie-uważali
Jest życie Cytaty: Bez zdro­wia życie nie jest życiem; życie nie jest do wyżycia. -François Rabelais


bez-zdro­wia-życie-nie jest życiem-życie-nie jest do wyżycia
Jest życie Cytaty: Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey


jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
Jest życie Cytaty: Bez zdrowia życie nie jest życiem; życie nie jest do wyżycia. -Francois Rabelais


bez-zdrowia-życie-nie-jest-życiem-życie-nie-jest-do-wyżycia
Jest życie Cytaty: Życie nie jest ani celem ani środkiem; życie jest prawem. -Heinrich Heine


Życie-nie-jest-ani-celem-ani-środkiem-życie-jest-prawem
Jest życie Cytaty: życie cza­sami jest przew­rotne , lu­bi chodzić włas­ny­mi ścieżka­mi , ale wiem tyl­ko jedno że życie i ja jes­teśmy po­wiąza­ni , dążymy do te­go sa­mego ... -Miśka19


życie-cza­sami-jest przew­rotne-lu­bi-chodzić-włas­ny­mi-ścieżka­mi-ale-wiem-tyl­ko-jedno-że-życie-i ja jes­teśmy-po­wiąza­
Jest życie Cytaty: Życie nie może być ckliwe. Nasze życie to szlachetnie, swobodnie rosnące drzewo. Byłoby głupotą wieszać nań choinkowe upiększenia; i bez nich jest piękne. -Wiera Panowa


Życie-nie-może-być-ckliwe-nasze-życie-to-szlachetnie-swobodnie-rosną-drzewo-byłoby-głupotą-wieszać-nań-choinkowe-upiększenia-i-bez-nich