Jest cu­dow­ne Cytaty

Jest cu­dow­ne Cytaty: Dow­cip, który jest tyl­ko dow­ci­pem, nie jest dowcipem. -Hugo Dionizy Steinhaus


dow­cip-który-jest tyl­ko-dow­­pem-nie jest dowcipem
Jest cu­dow­ne Cytaty: Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty. -Melvin Burgess


Jest cu­dow­ne Cytaty: Naśla­dow­nic­two jest naj­szczer­szym komplementem. -Charles Caleb Colton


naś­dow­nic­two-jest naj­szczer­szym-komplementem
Jest cu­dow­ne Cytaty: Miło jest być dow­cipnym we właści­wym czasie. -Horacy


miło-jest być-dow­cipnym-we właś­wym-czasie
Jest cu­dow­ne Cytaty: ik­siński py­ta mądralę : - co to jest właści­wie aneg­do­ta ? - to jest krótka, dow­cipna his­to­ryj­ka, którą już daw­no znasz ... -lovely-girl


ik­ński-py­-mądralę-co to jest właś­wie-aneg­do­-to jest krótka-dow­cipna-his­to­ryj­ka-którą-już-daw­no-znasz
Jest cu­dow­ne Cytaty: Dow­cip jest solą roz­mo­wy, a nie jej głównym daniem. -William Hazlitt


dow­cip-jest solą-roz­mo­wy-a nie jej-głównym-daniem
Jest cu­dow­ne Cytaty:


kos­mos-jest cu­dow­ny-tyl­ko-ludzie-to ­ku­dy-~pa­weł-rychlica 
Jest cu­dow­ne Cytaty: Jeszcze bar­dziej nudną od cu­dow­ne­go dzidziusia jest tyl­ko je­go mamusia. -Janina Ipohorska


jeszcze-bar­dziej-nudną-od cu­dow­ne­go-dzidziusia-jest tyl­ko-­go-mamusia
Jest cu­dow­ne Cytaty: Ciągle jeszcze życie jest cu­dow­ne, gdy człowiek ma iluzję, że jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towym stworzyć cały świat. -Bohumił Hrabal


ciągle-jeszcze-życie-jest cu­dow­ne-gdy-człowiek- iluzję-że jest zdol­ny-na met­rze-kwad­ra­towym-stworzyć-cały-świat
Jest cu­dow­ne Cytaty: Każde słowo jest kłam­stwem, dla­tego trze­ba je tak po­dać, żeby wi­dow­nia wie­działa, że ono jest kłamstwem. -Gustaw Holoubek


każde-słowo-jest kłam­stwem-dla­tego-trze­ba- tak-po­dać-żeby-wi­dow­nia-wie­działa-że ono-jest kłamstwem
Jest cu­dow­ne Cytaty: Cu­dow­nie zwa­riowa­ne jest to, że wys­tar­czysz Ty, abym była naj­szczęśliw­szą osobą na świecie. -Nicole


cu­dow­nie-zwa­riowa­ne-jest to-że wys­tar­czysz-ty-abym-była-naj­szczęśliw­szą-osobą-na świecie
Jest cu­dow­ne Cytaty: Możesz mieć cu­dow­ne żag­le i sprzy­jający wiatr przez całą podróż. Ale to załoga jest naj­ważniej­sza na statku. -Andrea


możesz-mieć-cu­dow­ne-żag­-i sprzy­jający-wiatr-przez-całą-podróż-ale-to załoga-jest naj­ważniej­sza-na statku
Jest cu­dow­ne Cytaty: Cu­dow­nie jest kochać Cię tak, że aż bo­li, ale jak to wyt­rzy­mam przez resztę życia to ja nie wiem... -czarnycharakter_xd


cu­dow­nie-jest kochać-cię-tak-że aż bo­li-ale-jak to wyt­rzy­mam-przez-resztę-życia-to ja nie wiem
Jest cu­dow­ne Cytaty: Miłość jest jak kołysan­ka: pot­ra­fi cu­dow­nie utu­lić do snu, lecz kiedy tyl­ko zaśniesz piosen­ka mil­knie i zno­wu budzisz się sam. -Theodor Storm


miłość-jest jak kołysan­ka-pot­ra­fi-cu­dow­nie-utu­lić-do snu-lecz-kiedy-tyl­ko-zaśniesz-piosen­ka-mil­knie-i zno­wu-budzisz ę
Jest cu­dow­ne Cytaty: Każdy lu­bi dow­ci­py. Te, które opowiada. -Janina Ipohorska


Jest cu­dow­ne Cytaty: Afo­ryz­my są dow­ci­pami filozofii. -Vauvenargues


afo­ryz­my-są dow­­pami-filozofii
Jest cu­dow­ne Cytaty: Naj­większym szczęściem jest dziec­ko! Może stu inżynierów pos­ta­wić ty­siące kom­bi­natów fab­rycznych, ale żad­na z tych bu­dow­li nie ma w so­bie życia wiecznego. -Stefan Wyszyński


naj­większym-szczęściem-jest dziec­ko-może-stu-inżynierów-pos­­wić-ty­ą-kom­bi­natów-fab­rycznych-ale-żad­na-z tych-bu­dow­li
Jest cu­dow­ne Cytaty: Cu­dow­ny lek miał być od serca, działa na nerwy. -onejka


cu­dow­ny-lek-miał-być-od serca-działa-na nerwy