Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty

Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii. -Olivia Goldsmith


Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Każdy ma słabość do jed­nej oso­by na całym świecie. Gdy­by ona zadzwo­niła i po­wie­działa:


Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem. -Giovanni Giacomo Casanova


uroda-to-weksel-honorowany-na-całym-świecie-za-okazaniem
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Uro­da to wek­sel ho­noro­wany na całym świecie za okazaniem. -Giovanni Giacomo Casanova


uro­da-to wek­sel-ho­noro­wany-na całym-świecie-za okazaniem
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia. -Borys Pasternak


działanie-jednostki-jest-na-całym-świecie-trzeźwo-wykalkulowane-działanie-masowe-nieświadome-pijane-niejako-wspólnym-jednoczącym-nurtem
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Ludzkie cierpienia, suma cierpień doznawanych w każdej chwili na całym świecie to przeogromny ocean. -Pierre Teilhard de Chardin


ludzkie-cierpienia-suma-cierpień-doznawanych-w-każdej-chwili-na-całym-świecie-to-przeogromny-ocean
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Człowiekjest tym szczęśliwszy, im więcej mu klepek nie dostaje, byle utrzymywał się w tej koleinie obłąkania, która tak jest szeroka, że nie znaleźć na całym świecie nikogo, kto by wszystkie klepki miał w porządku. -Erazm z Rotterdamu


Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Człowiek może się kochać po całym świecie, ale żenić powinien się gdzieś niedaleko od domu. -Włodzimierz Perzyński


człowiek-może-ę-kochać-po-całym-świecie-ale-żenić-powinien-ę-gdzieś-niedaleko-od-domu
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Skoro kobieta nie umie przywiązać mężczyzny, żeby dla niej zapomniał o całym świecie, to się nad nią przechodzi do porządku dziennego. -Maria Meiedźwiecka


skoro-kobieta-nie-umie-przywiązać-mężczyzny-żeby-dla-niej-zapomniał-o-całym-świecie-to-ę-nad-ą-przechodzi-do-porządku-dziennego
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Z takiej mąki są już zrobieni młodzieńcy na całym świecie, że choćby pokochali piękność pochodzącą prosto z nieba, w pewnym momencie będą ją zdradzać ze służącą karczmarza. -Wolter


z-takiej-mąki-są-już-zrobieni-młodzieńcy-na-całym-świecie-że-choćby-pokochali-piękność-pochodzącą-prosto-z-nieba-w-pewnym-momencie
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Prag­niemy być całym szczęściem oso­by kocha­nej, a jeśli to niemożli­we - to całym jej nieszczęściem. -Jean de La Bruyére


prag­niemy-być-całym-szczęściem-oso­by-kocha­nej-a śli-to niemożli­we- to całym-jej-nieszczęściem
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Bo jest tyl­ko jed­na oso­ba na świecie przy której jes­tem szczęśliwa. -stokrotka123


bo jest tyl­ko-jed­na-oso­ba-na świecie-przy-której jes­tem-szczęśliwa
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Z miłością jest jak z deszczem na świecie. Jed­ni mają jej za dużo, a in­ni za mało... -opuszczona


z miłośą-jest jak z deszczem-na świecie-jed­ mają-jej-za żo-a in­-za ło
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Osamotnienie mojego sławnego na całym świecie bohatera powinno przypominać czytelnikom o osamotnieniu duchowym, jakiego wszyscy doświadczamy nawet wówczas, gdy prowadzimy aktywne życie w środku zatłoczonego miasta. -Daniel Dafoe


Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: I znów Ciepły od­dech na szyi I znów Tak blis­ko siebie byli I znów Słod­kości ust zasmakowała I znów O świecie całym zapomniała W miłości  -Amy03


i znów-ciepły-od­dech-na szyi-i-znów-tak-blis­ko-siebie-byli-i-znów-słod­koś-ust-zasmakowała-i-znów-o-świecie-całym-zapomniała-w
Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Zaprawdę nie ma na całym świecie nic piękniejszego niż widok dwóch przyjaznych dusz, które przebywając stale ze sobą, wciąż poznają swoje potrzeby i coraz większe tajemnice życia drugiej osoby. -Phillips Brooks


Jest jed­na­kowy Na całym świecie Cytaty: Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka. -Maria Dąbrowska


jest-na świecie-­den-zawód-jed­no-­dyne-po­wołanie-być-dob­rym-dla-dru­giego-człowieka