Jest ona Cytaty

Jest ona Cytaty: Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej. -Paul Ernst


kochająca-kobieta-jest-w-znacznej-mierze-dziełem-kochanka-a-im-wybitniejszy-kochanek-tym-i-ona-jest-wartościowsza-bo-największym-szczęściem
Jest ona Cytaty: chwi­la :) czym że ona jest ???  -samothnick


Jest ona Cytaty: Spoj­rzałam jej w oczy a ona zgwałciła mnie swoim spojrzeniem. W jed­nej chwili owładnęło mną sek­sual­ne podniecenie. Nig­dy nie ubolewałam nad tym, że jes­tem lesbą. Wi­dać było po niej, że ona też nie, na pewno. -Angelique Cruelty


Jest ona Cytaty: gdy nie miałem domu ona przyjęła mnie pod swój dach. objęła mnie i niczym ptak scho­wała w swoich skrzydłach. ot­worzyła prze­de mną świąty­nię swoich ud, og­rzała ciepłem swoich ra­mion i piersi. dała mi schro­nienie przed burzą i zos­tała moją ostoją, a jej od­dech przy uchu wniknął we mnie na zawsze. Już zna­lazłem dom, ona nim jest. -Miły Młody Człowiek


Jest ona Cytaty: Ona jest o Niego zaz­dros­na, choć nie jest jej. Głupia, to tyl­ko po­wier­nik moich żali i sekretów... -Majka_Majdan


ona-jest o niego-zaz­dros­na-choć-nie jest jej-głupia to tyl­ko-po­wier­nik-moich-żali-i sekretów
Jest ona Cytaty: Czu­je je­go od­dech Jest kil­ka kroków ode mnie Lecz to ta­ka wiel­ka od­ległość... Te­raz to ona jest naj­bliżej niego.. -stokrotka123


czu­-­go-od­dech-jest-kil­ka-kroków-ode-mnie-lecz-to ­ka-wiel­ka-od­ległość-te­raz-to ona-jest naj­bliżej-niego
Jest ona Cytaty: Drapieżność nie zawodzi, ona jest jak oddech. -William Faulkner


drapieżność-nie-zawodzi-ona-jest-jak-oddech
Jest ona Cytaty:


w przy­rodzie-naj­piękniej­sze-jest to-że jest ona-niep­rze­widy­wal­na-i nie do zat­rzy­mania-~pa­weł-rychlica 
Jest ona Cytaty: Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia. -aniolupadly181010


Jest ona Cytaty: Dra­pieżność nie za­wodzi, ona jest jak oddech. -William Faulkner


dra­pieżność-nie za­wodzi-ona-jest jak oddech
Jest ona Cytaty: Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety. -Simone de Beauvoir


oto-jak-wygląda-życie-dom-kobieta-której-nie-kocha-ę-ani-za-bardzo-ani-za-ło-a-ona-jak-ona-kocha-przypuszczam-że-i-zanadto-i-za-ło-jak
Jest ona Cytaty: Mężczyzna wchodzi do świątyni nauki jako jej czciciel, kobieta jak mniszka do klasztoru. On nie potrzebuje się wyrzekać niczego, ona bardzo wiele. On pozostaje ciągle mężczyzną, ona zamienia się w półkobietę. Jemu każdy warunek życia pomaga, z nią każdy walczy. -Aleksander Świętochowski


Jest ona Cytaty: Czymże jest przy­jaźń, bez wiary że to nap­rawdę ona... -Alicja


czymże-jest przy­jaźń-bez-wiary-że to nap­rawdę-ona
Jest ona Cytaty: Miłość jest najwyższą siłą wszechświata; to ona wprawia w ruch gwiazdy. -Dante Alighieri


miłość-jest-najwyższą-łą-wszechświata-to-ona-wprawia-w-ruch-gwiazdy
Jest ona Cytaty: Na doskonałość składają się drobnostki, ale ona drobnostką nie jest. -Michał Anioł


na-doskonałość-składają-ę-drobnostki-ale-ona-drobnostką-nie-jest
Jest ona Cytaty: Miłość jest jak cień człowieka, kiedy ją go­nisz ona ucieka. -Adam Asnyk


miłość-jest jak cień-człowieka-kiedy-ją go­nisz-ona-ucieka
Jest ona Cytaty: At­mosferę w rodzi­nie wciąż jeszcze tworzy mat­ka. To ona jest w do­mu menedżerem. -Margaret Thatcher


at­mosferę-w rodzi­nie-wciąż-jeszcze-tworzy-mat­ka-to ona-jest w do­mu-menedżerem
Jest ona Cytaty: Wierność cenna jest tylko w takiej kobiecie, którą ona coś kosztuje. -Zofia Nałkowska


wierność-cenna-jest-tylko-w-takiej-kobiecie-którą-ona-coś-kosztuje