Jest piękna Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest piękna Cytaty: Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche
piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Jest piękna Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz
Jest piękna Cytaty: Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań. -Lira99
Jest piękna Cytaty: Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia. -Jean Jacques Rousseau
jeśli-pozbawicie-wasze-serca-umiłowania-piękna-pozbawicie-ę-całego-piękna-życia
Jest piękna Cytaty: Artysta jest twórcą piękna. -Oscar Wilde
artysta-jest-twórcą-piękna
Jest piękna Cytaty: Piękna kobieta jest wyobrażeniem czegoś, czym nie jest. -Paul Claudel
piękna-kobieta-jest-wyobrażeniem-czegoś-czym-nie-jest
Jest piękna Cytaty: Piękna ko­bieta jest wyob­rażeniem cze­goś, czym nie jest. -Paul Claudel
piękna-ko­bieta-jest wyob­rażeniem-cze­goś-czym-nie jest
Jest piękna Cytaty: Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
Jest piękna Cytaty: Jeśli kobieta jest szczęśliwa, jest także piękna. -Zofia Loren
jeśli-kobieta-jest-szczęśliwa-jest-także-piękna
Jest piękna Cytaty: Bóg stworzył miłość. Jest piękna. -Irving Stone
bóg-stworzył-miłość-jest-piękna
Jest piękna Cytaty: Rzecz piękna jest radością wieczną. -John Keats
rzecz-piękna-jest-radośą-wieczną
Jest piękna Cytaty: Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia. -aniolupadly181010
Jest piękna Cytaty: Przyroda zawsze jest piękna, nawet we łzach. -Klapka Jerome Jerome
Jest piękna Cytaty: Przyroda zawsze jest piękna nawet we łzach. -Klapka Jerome Jerome
Jest piękna Cytaty: Pogoń za piękną kobietą jest zawsze podniecająca. -Oscar Wilde
pogoń-za-piękną-kobietą-jest-zawsze-podniecająca
Jest piękna Cytaty: Młodość jest piękna, jeśli jest się zdrowym. Dusza jest lek­ka, gdy jest się młodym... -Livia17
młodość-jest piękna-śli-jest ę-zdrowym-dusza-jest lek­ka-gdy-jest ę-młodym
Jest piękna Cytaty: ****** *** Uśmie­chnij się do źdźbła tra­wy i po­wiedz jej - że jest piękna, a zo­baczysz piękno, ja­kie jest w Tobie... ****** ***  -Bożena BAJA
uśmie­chnij ę-do źdźbła-tra­wy-i po­wiedz-jej- że jest piękna-a-zo­baczysz-piękno-ja­kie-jest w tobie- 
Jest piękna Cytaty: Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. -Seneka Młodszy
piękna-kobieta-jest-jak-rzeka-w-której-ą-mędrcy
Jest piękna Cytaty: Prawda jest bez wątpienia piękna, ale kłamstwo również. -Ralph Waldo Emerson
prawda-jest-bez-wątpienia-piękna-ale-kłamstwo-również
Jest piękna Cytaty: W duszy człowieka jest ty­le piękna, że bez wsty­du po­winien ją ujawniać. -Mikołaj Gogol
w duszy-człowieka-jest ty­-piękna-że bez-wsty­-po­winien-ją ujawniać
Jest piękna Cytaty: Kobieta piękna jest jak woń dojrzałych poziomek w słońcu. -Romain Rolland
kobieta-piękna-jest-jak-woń-dojrzałych-poziomek-w-słońcu
Jest piękna Cytaty: Przy­roda zaw­sze jest piękna, na­wet we łzach. -Jerome Klapka
przy­roda-zaw­sze-jest piękna-na­wet-we łzach
Jest piękna Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek
z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Jest piękna Cytaty: Wpro­wadź mnie w stan błogiej magii i od­le­cieć stąd zap­ragnij w piękny sen, tam gdzie niebo lazurowe jest dla la­su drzew dębo­wych pięknym tłem ... Wzro­kiem ptaków dzikich pozwól uj­rzeć mi ten krajobraz, który zło już daw­no opuściło nie mogąc znieść nad­miaru dobra i piękna ... Me ser­ce na­pełnia ta piosenka aż tak piękna, że brak w niej słów ... Wróć do mnie gdy zaufasz mi znów a jeśli nie to o mnie zapomnij.   -Moon G
Jest piękna Cytaty: W duszy człowieka jest tyle piękna, że bez wstydu powinien ją ujawniać. -Mikołaj Gogol
w-duszy-człowieka-jest-tyle-piękna-że-bez-wstydu-powinien-ją-ujawniać
Jest piękna Cytaty: Ciem­ność piękną jest rzeczą Tyl­ko wte­dy widzisz to co najpiękniejsze  -samothnick
ciem­ność-piękną-jest rzeczą-tyl­ko-wte­dy-widzisz-to co najpiękniejsze 
Jest piękna Cytaty: ko­bieta piękna w mądry sposób jest jak światło w kom­po­zyc­ji  -Starlight
ko­bieta-piękna-w mądry-sposób-jest jak światło-w kom­po­zyc­ji 
Jest piękna Cytaty: Piękna kobieta jest jak kaczka - za dużo na jednego, za mało na dwóch. -Kornel Makuszyński
piękna-kobieta-jest-jak-kaczka-za-żo-na-jednego-za-ło-na-dwóch
Jest piękna Cytaty: Niewiasta piękna a głupia - jest jak kolce złote w pysku świni. -Salomon
niewiasta-piękna-a-głupia-jest-jak-kolce-złote-w-pysku-świni
Jest piękna Cytaty: Niewias­ta piękna a głupia - jest jak kol­ce złote w pys­ku świni. -Salomon
niewias­-piękna-a głupia- jest jak kol­-złote-w pys­ku-świni
Jest piękna Cytaty: Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?. -Giovanni Ciacorno di Singalt
Jest piękna Cytaty: Starość jest piękną koroną, którą można znaleźć tylko na drodze wstrzemięźliwości i mądrości. -Johann Gottfried Herder
starość-jest-piękną-koroną-którą-można-znaleźć-tylko-na-drodze-wstrzemięźliwoś-i-mądroś
Jest piękna Cytaty: Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, ale tylko wtedy, gdy wytrwa do końca. -Anonim
miłość-jest-piękna-piękniejsza-od-słońca-ale-tylko-wtedy-gdy-wytrwa-do-końca
Jest piękna Cytaty: Miłość, która prosi, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczuciem lokajskim. -Antoine De Saint - Exupery
miłość-która-prosi-jest-piękna-ale-która-błaga-jest-uczuciem-lokajskim
Jest piękna Cytaty: Z mężczyz­na­mi jest jak z bańka­mi myd­la­nymi: pier­wsza jest zaw­sze nieuda­na, dru­ga już lep­sza, a do­piero ta trzecia nap­rawdę piękna i kolorowa. -Maria Pawlikowska-Jasnorzewska