Jest podjąć Dobrą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje. -stokrotka123
Życie-jest jak puzzle-a-każdy-ka­wałek-to de­cyz­ja-jaką-podejmujemy-często-bar­dzo-trud­no-zna­źć-pa­sują-ele­men­ty-tak-­mo
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć. -Georges Bernanos
nadzieja-jest-ryzykiem-które-trzeba-podjąć
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Wszelako przygoda im bardziej jest śliska a niebezpieczna, tym więcej godzi się ją podjąć i dokonać we wspaniałości ducha. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome
wszelako-przygoda-im-bardziej-jest-śliska-a-niebezpieczna-tym-więcej-godzi-ę-ją-podjąć-i-dokonać-we-wspaniałoś-ducha
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych
dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Jest podjąć Dobrą Cytaty: I co do wahania się należy podjąć decyzję. -Stanisław Jerzy Lec
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem. -Paulo Coelho
czekanie-sprawia-ból-zapomnienie-sprawia-ból-lecz-nie-móc-podjąć-żadnej-decyzji-jest-najdotkliwszym-cierpieniem
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu. -Paulo Coelho
są-w-życiu-chwile-w-których-trzeba-podjąć-ryzyko-i-dać-ę-ponieś-szaleństwu
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Pojawią się procesy, które zaczną nas niszczyć i partia będzie musiała podjąć walkę. -Andrzej Werblan
pojawią-ę-procesy-które-zaczną-nas-niszczyć-i-partia-będzie-musiała-podjąć-walkę
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Piosenka jest dobra na wszystko. -Jeremi Przybora
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Zło jest niezrozumieniem dobra. -Anonim
zło-jest-niezrozumieniem-dobra
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. -Albert Einstein
każda-praca-jest-dobra-o-ile-jest-dobrze-wykonywana
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru. -Epikur
wszelka-przyjemność-jest-dobra-ale-nie-każda-jest-godna-wyboru
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Złem jest złe używanie dobra. -Augustyn Św
złem-jest-złe-używanie-dobra
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Zwykła fasolka szparagowa może stać się kołem ratunkowym w momencie zwątpienia i przygnębienia. Właśnie takie na pozór mało ważne sprawy. Rzecz w tym tylko, żeby mieć jeszcze siłę na wykreowanie ich do rzędu rzeczy ważnych. Źle jest, gdy się już nie chce tego trudu podjąć. -Zofia Kucówna
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza. -Theodor Fontane
odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Złem jest złe używa­nie dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles
każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Praw­dziwą tra­gedią jest tra­gedia człowieka, który nig­dy w życiu nie był gotów podjąć ek­stre­mal­ne­go wy­siłku – on nig­dy nie wy­korzys­tał wszys­tkich swoich możli­wośći, nie wzniósł się tak wy­soko jak by mógł. -Arnold Bennett
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Po czym poz­nać, że coś jest wyt­wo­rem techni­ki? Dobrą wskazówką jest to, że ma in­struk­cję obsługi. -Douglas Adams
po czym-poz­nać-że coś-jest wyt­wo­rem-techni­ki-dobrą-wskazówką-jest to-że  in­struk­cję-obsługi
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Każdy mo­ment jest dobry Na czy­nienie dobra  -samothnick
każdy-mo­ment-jest dobry-na-czy­nienie-dobra 
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Nie ma zła ani dobra. Jest pojęcie o nich. -Maria Meiedźwiecka
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy dobrą opinię o sobie. -Anonim
najtrudniej-jest-utrzymać-w-tajemnicy-dobrą-opinię-o-sobie
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku. -Francois Fenelon
dobra-wola-jest-czymś-najbardziej-wartościowym-w-człowieku
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. -El Zayat
jeśli-pokój-jest-rzeczą-dobrą-to-swoją-cenę
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością. -Emil Zola
dziewictwo-jest-siostrą-aniołów-własnośą-dobra-klęską-diabła-władaniem-wiary-udziela-łaski-i-jest-niezwyciężoną-doskonałośą
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. -George Herbert
dobra-matka-jest-więcej-warta-ż-stu-nauczycieli
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Ze wszystkich domowych środków leczniczych najlepszym jest dobra żona. -Frank Hubbard
ze-wszystkich-domowych-środków-leczniczych-najlepszym-jest-dobra-żona
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć. -William Wordsworth
każda-dobra-poezja-jest-spontanicznym-wybuchem-głębokich-uczuć
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Silną twierdzą jest nasz Bóg, Dobrą tarczą i bronią. -Marcin Luter
silną-twierdzą-jest-nasz-bóg-dobrą-tarczą-i-bronią
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła. -Friedrich Nietzsche
cokolwiek-jest-zrobione-w-miłoś-zawsze-przekracza-ramy-dobra-i-zła
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Gdy rada głupca jest dobra, to mądry człowiek jej słucha. -Gotthold Ephraim Lessing
gdy-rada-głupca-jest-dobra-to-mądry-człowiek-jej-słucha
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny. -Kartezjusz
każdy-człowiek-jest-zobowiązany-przyczyniać-ę-ile-w-jego-mocy-do-dobra-drugich-i-zaiste-nic-nie-jest-wart-ten-kto-nikomu-nie-jest-użyteczny
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Dobrą stroną życia w biedzie jest to, że nie trzeba się bać złodziei. -Alfons Allais
dobrą-stroną-życia-w-biedzie-jest-to-że-nie-trzeba-ę-bać-złodziei
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Każda po­ra dnia jest porą dobrą na szarlotkę. Eve­ry ti­me is a good ti­me for a pie. (ang.)  -Quentin Tarantino
każda-po­ra-dnia-jest porą-dobrą-na szarlotkę-eve­ry-ti­me-is a good-ti­me-for-a pie-ang 
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Miarą dobra i zła jest jak największe szczęście największej liczby ludzi. -Jeremy Bentham
miarą-dobra-i-zła-jest-jak-największe-szczęście-największej-liczby-ludzi