Jest podjąć Dobrą Cytaty

Jest podjąć Dobrą Cytaty: Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje. -stokrotka123


Życie-jest jak puzzle-a-każdy-ka­wałek-to de­cyz­ja-jaką-podejmujemy-często-bar­dzo-trud­no-zna­źć-pa­sują-ele­men­ty-tak-­mo
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć. -Georges Bernanos


nadzieja-jest-ryzykiem-które-trzeba-podjąć
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Wszelako przygoda im bardziej jest śliska a niebezpieczna, tym więcej godzi się ją podjąć i dokonać we wspaniałości ducha. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome


wszelako-przygoda-im-bardziej-jest-śliska-a-niebezpieczna-tym-więcej-godzi-ę-ją-podjąć-i-dokonać-we-wspaniałoś-ducha
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych


dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Jest podjąć Dobrą Cytaty: I co do wahania się należy podjąć decyzję. -Stanisław Jerzy Lec


Jest podjąć Dobrą Cytaty: Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem. -Paulo Coelho


czekanie-sprawia-ból-zapomnienie-sprawia-ból-lecz-nie-móc-podjąć-żadnej-decyzji-jest-najdotkliwszym-cierpieniem
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu. -Paulo Coelho


są-w-życiu-chwile-w-których-trzeba-podjąć-ryzyko-i-dać-ę-ponieś-szaleństwu
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Pojawią się procesy, które zaczną nas niszczyć i partia będzie musiała podjąć walkę. -Andrzej Werblan


pojawią-ę-procesy-które-zaczną-nas-niszczyć-i-partia-będzie-musiała-podjąć-walkę
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Piosenka jest dobra na wszystko. -Jeremi Przybora


Jest podjąć Dobrą Cytaty: Zło jest niezrozumieniem dobra. -Anonim


zło-jest-niezrozumieniem-dobra
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. -Albert Einstein


każda-praca-jest-dobra-o-ile-jest-dobrze-wykonywana
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru. -Epikur


wszelka-przyjemność-jest-dobra-ale-nie-każda-jest-godna-wyboru
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Złem jest złe używanie dobra. -Augustyn Św


złem-jest-złe-używanie-dobra
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Zwykła fasolka szparagowa może stać się kołem ratunkowym w momencie zwątpienia i przygnębienia. Właśnie takie na pozór mało ważne sprawy. Rzecz w tym tylko, żeby mieć jeszcze siłę na wykreowanie ich do rzędu rzeczy ważnych. Źle jest, gdy się już nie chce tego trudu podjąć. -Zofia Kucówna


Jest podjąć Dobrą Cytaty: Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza. -Theodor Fontane


odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Złem jest złe używa­nie dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Jest podjąć Dobrą Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Jest podjąć Dobrą Cytaty: Praw­dziwą tra­gedią jest tra­gedia człowieka, który nig­dy w życiu nie był gotów podjąć ek­stre­mal­ne­go wy­siłku – on nig­dy nie wy­korzys­tał wszys­tkich swoich możli­wośći, nie wzniósł się tak wy­soko jak by mógł. -Arnold Bennett