Jest racja Cytaty

Jest racja Cytaty: Strach jest ostatnią racją żyjących. -Izabela Bielińska


Jest racja Cytaty: Tra­dyc­ja jest de­mok­racją umarłych. -Gilbert Keith Chesterton


Jest racja Cytaty: Cza­sami zło jest in­spi­racją do by­cia dobrym. -Bruno


cza­sami-zło-jest in­spi­racją-do by­cia-dobrym
Jest racja Cytaty: W tym jed­nym jest racja, po­tem wódka i kolacja. -Anja16


w tym-jed­nym-jest racja-po­tem-wódka-i kolacja
Jest racja Cytaty: Obiek­tywnie soc­jalde­mok­racja jest umiar­ko­wanym skrzydłem faszyzmu. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Jest racja Cytaty: Dyk­ta­tury dzielą się na dob­re i złe. De­mok­racja jest zaw­sze głupia. -Janusz Korwin-Mikke


dyk­­tury-dzielą ę-na dob­re-i złe-de­mok­racja jest zaw­sze-głupia
Jest racja Cytaty: Co to jest de­mok­racja: rządy ludzi, którzy nie znają się na niczym i de­cydują o wszystkim. -Janusz Korwin-Mikke


co to jest de­mok­racja-rządy-ludzi-którzy-nie znają ę-na niczym-i de­cydują-o wszystkim
Jest racja Cytaty: De­mok­racja to us­trój, w którym rządzi dur­no­ta — prze­cież wiado­mo, że głupich jest więcej niż mądrych. -Janusz Korwin-Mikke


de­mok­racja-to us­trój-w którym rządzi-dur­no­- prze­cież-wiado­mo-że głupich-jest więcej-ż-mądrych
Jest racja Cytaty: Nie zdradzę Ci racji, dla których mnie kochasz. Nie ma ich. Racją miłości jest miłość. -Antoine De Saint - Exupery


nie-zdradzę-ci-racji-dla-których-mnie-kochasz-nie-ich-racją-miłoś-jest-miłość
Jest racja Cytaty: Nie wskrzesi racja zguby. -Andrzej Maksymilian Fredro


Jest racja Cytaty: Racja mocniejszego zawsze lepszą bywa. -Ignacy Krasicki


racja-mocniejszego-zawsze-lepszą-bywa
Jest racja Cytaty: Życie nie byłoby tak szalenie trudne, gdyby nie to, że wszyscy mają trochę racji. Idzie oto, jaka racja jest na poziomie czasów. -Maria Dąbrowska


Życie-nie-byłoby-tak-szalenie-trudne-gdyby-nie-to-że-wszyscy-mają-trochę-racji-idzie-oto-jaka-racja-jest-na-poziomie-czasów
Jest racja Cytaty: Miała być de­mok­racja, a tu każdy wy­gadu­je co chce!  -Lech Wałęsa


miała-być-de­mok­racja-a  każdy-wy­gadu­-co chce 
Jest racja Cytaty: Biurok­racja za­bija wszel­ka działal­ność, bo niszczy energię. -Jan Fedorowicz


biurok­racja-za­bija-wszel­ka-działal­ność-bo niszczy-energię
Jest racja Cytaty: Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa. -Stefan Pacek


nie-masz-racji-mówiąc-że-ktoś-nie-racji-prawie-każdy-rację-z-tym-tylko-że-racja-jednych-jest-prawdziwa-innych-fałszywa
Jest racja Cytaty: Każdy człowiek ma jakąś rację, tylko nie każda racja wychodzi na zdrowie. -Jerzy Andrzejewski


każdy-człowiek-jakąś-rację-tylko-nie-każda-racja-wychodzi-na-zdrowie
Jest racja Cytaty: Tak so­bie te­raz myślę - gdy mówiłeś, że będziesz na zaw­sze miałeś na myśli miesiąc, racja?  -PróbujPatrzećKolorowo


tak-so­bie-te­raz-myślę- gdy-mówiłeś-że-będziesz-na zaw­sze-miałeś-na myśli-miesiąc-racja 
Jest racja Cytaty: Dob­ro jest dob­re, a więc nie może być złe, wys­tar­czy przyjąć tyl­ko pun­kt widze­nia dobra. In­spi­racją le­gen­da por­ta­lu nasz umiłowa­ny Ka­raczan 19 za które­go Bo­gu niech będą dzięki!  -fyrfle