Jest wiatr Cytaty

Jest wiatr Cytaty: Jeśli wiatr wiatr wiatr masłem  -Pałlkoelo


jeśli-wiatr-wiatr-wiatr-masłem 
Jest wiatr Cytaty: Świado­mość jest jak wiatr, o którym można po­wie­dzieć, iż wieje, ale nie ma sen­su py­tać, gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje. -Stanisław Lem


Świado­mość-jest jak wiatr-o którym można-po­wie­dzieć-iż wieje-ale-nie  sen­su-py­ć-gdzie-jest wiatr-kiedy-nie wieje
Jest wiatr Cytaty: życie jest jak piep­rzo­ne do­mino . ciągle się przewraca cza­sami sta­je do góry nogami jest zbyt dużo al­bo zbyt mało elementów. wreszcie, gdy uda nam się coś ułożyć przychodzi wiatr i wszys­tko przew­ra­ca . znów od początku . jes­teś na pus­ty­ni .mar­twy pun­kt . nierówne podłoże, ciągły wiatr . i weź tu coś zbu­duj . -zezulec


Jest wiatr Cytaty: W dźwięku szu­mu mój głos kruszeje. Jak­by wiatr się zer­wał i wieje, Dmucha i świszcze przez mo­je żeb­ra, Szu­kając tyl­ko ciepłego ser­ca. Jest zim­ny? Wiatr ciepło niesie. W moim ser­cu, z kwiatów wian­ki ple­cie. I wnet je za­biera, niesie do końca, Składa je w To­bie, wewnątrz me­go słońca. -Unattainables


Jest wiatr Cytaty: Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię. -Aleksandra_Czarna


czuję ę-jak piórko-ta­kie-wol­ne-­kie-lek­kie-wiatr-mnie-niesie-pod-chmurami-Żyję-chwilą-bo za­raz-może-przes­ć-wiać-dob­ry
Jest wiatr Cytaty: Myślała o mężczyźnie, dla które­go miała znacze­nie różni­ca między pas­twis­kiem a łąką, które­go ek­scy­tuje bar­wa nieba, który pi­suje wier­sze ale do pro­zy nie ma ser­ca. Który gra na gi­tarze, który za­rabia na życie fo­tog­ra­fowa­niem, a swój sprzęt wo­zi w ple­cakach. Który jest jak wiatr. I po­rusza się jak wiatr. Być może z wiat­ru powstał. -Robert James Waller


Jest wiatr Cytaty: Wśród ziele­ni na szpagacie Aby wys­chnąć wiszą ga­cie W słon­ku up­strzo­ne muchami Wiatr je pieści podmuchami Schnie bieliz­na na szpagacie Pies do muchy właśnie skacze Jak dos­koczy pod­rze gacie… Wiatr i muchy Podżegacze Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Jest wiatr Cytaty: Wiatr jest miłosną pocztą kwiatów. -Ramon Gomez De La Serna


Jest wiatr Cytaty: Ból jest jak wiatr. Jest to bez sen­su, ale dlacze­go ma­my og­ra­niczać marze­nia bólu?  -Ewerina


ból-jest jak wiatr-jest to bez-sen­su-ale-dlacze­go-­my-og­ra­niczać-marze­nia-bólu 
Jest wiatr Cytaty: Wiem, ukochana: teraz wypadają mi włosy od hulaszczego życia, i muszę leżeć na kamieniach. Widzicie mnie pijącego najtańszą wódkę, a okrywa mnie tylko wiatr.(...) Ale niekiedy nocą, gdy widzicie mnie pijącego, widzę jej twarz, pobladłą na wietrze, silną i zwróconą ku mnie, i wtulam się w wiatr. -Bertolt Brecht


Jest wiatr Cytaty: Miłość jest jak wiatr, nie wiadomo skąd przychodzi. -Honore de Balzac


miłość-jest-jak-wiatr-nie-wiadomo-skąd-przychodzi
Jest wiatr Cytaty: Bądź niczym tra­wa, gdy wieje wiatr. Słabość jest siłą, co chro­ni twój świat. -Magdalena Czapińska


bądź-niczym-tra­wa-gdy-wieje-wiatr-słabość jest łą-co chro­-twój-świat
Jest wiatr Cytaty: Ro­bienie cze­goś wbrew so­bie jest adek­watne to plu­cia pod wiatr. -Bruno


ro­bienie-cze­goś-wbrew-so­bie-jest adek­watne-to plu­cia-pod-wiatr
Jest wiatr Cytaty:


przyk­ry-los-jest jak wiatr- raz-znienac­ka-uderzy-a cza­sem-po ciu­chu-~pa­weł-rychlica 
Jest wiatr Cytaty: Możesz mieć cu­dow­ne żag­le i sprzy­jający wiatr przez całą podróż. Ale to załoga jest naj­ważniej­sza na statku. -Andrea


możesz-mieć-cu­dow­ne-żag­-i sprzy­jający-wiatr-przez-całą-podróż-ale-to załoga-jest naj­ważniej­sza-na statku
Jest wiatr Cytaty: Żaden wiatr nie jest pomyślny temu, kto nie wie, do którego portu płynie. -Machiavelli


Żaden-wiatr-nie-jest-pomyślny-temu-kto-nie-wie-do-którego-portu-płynie
Jest wiatr Cytaty: Roz­sta­nie dla miłości jest jak wiatr dla og­nia; słaby ga­si, a moc­ny rozpala. -Roger de Bussy-Rabutin


roz­sta­nie-dla-miłoś-jest jak wiatr-dla-og­nia-słaby-ga­-a moc­ny-rozpala
Jest wiatr Cytaty: Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia. -Konfucjusz


Żaden-wiatr-nie-jest-dobry-dla-okrę-który-nie-zna-portu-swego-przeznaczenia