Jestem Monadą Mam Cytaty

Jestem Monadą Mam Cytaty: Wiem, że jestem ładna, ale mam za krótkie nogi, za duże stopy i dłonie oraz za szerokie biodra. Mam też dużo podbródków i w ogóle jestem za gruba. -Elizabeth Taylor


wiem-że-jestem-ładna-ale-mam-za-krótkie-nogi-za-że-stopy-i-dłonie-oraz-za-szerokie-biodra-mam-też-żo-podbródków-i-w-ogó-jestem-za-gruba
Jestem Monadą Mam Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Jestem Monadą Mam Cytaty: Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. -Johann Wolfgang Goethe


jestem-pewien-że-byłem-tutaj-tak-jak-jestem-teraz-tysią-razy-przedtem-i-mam-nadzieję-że-wrócę-tysią-razy
Jestem Monadą Mam Cytaty: Zrzu­ciłam skórę i połknęłam w całości. Do­syć mam uda­wania ko­goś, kim nie jestem. Al­bo bie­rzesz mnie w pa­kiecie ta­kim, jaką jestem. Al­bo nie bierz mnie wcale.. -kszyszunia


zrzu­łam-skórę-i połknęłam-w całoś-do­syć-mam-uda­wania-ko­goś-kim-nie jestem-al­bo-bie­rzesz-mnie-w pa­kiecie-­kim-jaką
Jestem Monadą Mam Cytaty: Nie jestem może winien, jeżeli mam wroga, ale jestem winien, jeżeli nie zrobię z niego przyjaciela. -Ralph Waldo Emerson


nie-jestem-może-winien-żeli-mam-wroga-ale-jestem-winien-żeli-nie-zrobię-z-niego-przyjaciela
Jestem Monadą Mam Cytaty: Jestem Polakiem - a więc mam obowiązki polskie. -Roman Dmowski


jestem-polakiem-a-więc-mam-obowiązki-polskie
Jestem Monadą Mam Cytaty: Mam ciągle wrażenie, że jestem na świecie tylko urlopowany przez grabarza. -Bohumil Hrabal


mam-ągle-wrażenie-że-jestem-na-świecie-tylko-urlopowany-przez-grabarza
Jestem Monadą Mam Cytaty: Skąd mam wiedzieć czego mężczyźni oczekują po symbolu seksu?! W końcu jestem dziewczyną! -Marilyn Monroe


skąd-mam-wiedzieć-czego-mężczyź-oczekują-po-symbolu-seksu-w-końcu-jestem-dziewczyną
Jestem Monadą Mam Cytaty: Mam to szczęście, że jestem nieszczęśliwy: tak niekiedy może powiedzieć zarówno naród, jak pojedynczy człowiek. -Jean Paul


mam-to-szczęście-że-jestem-nieszczęśliwy-tak-niekiedy-może-powiedzieć-zarówno-naród-jak-pojedynczy-człowiek
Jestem Monadą Mam Cytaty: Wymagam od miasta, w którym mam mieszkać: asfaltu, kanalizacji, klucza od bramy, ciepłej wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam. -Anonim


wymagam-od-miasta-w-którym-mam-mieszkać-asfaltu-kanalizacji-klucza-od-bramy-ciepłej-wody-dowcipny-i-kulturalny-jestem-sam
Jestem Monadą Mam Cytaty: Ludzie dziwią się, że od 27 lat jestem wierny żonie. Ale dlaczego miałbym szukać hamburgera, skoro mam pod ręką befsztyk. -Paul Newman


ludzie-dziwią-ę-że-od-27-lat-jestem-wierny-żonie-ale-dlaczego-miałbym-szukać-hamburgera-skoro-mam-pod-ręką-befsztyk
Jestem Monadą Mam Cytaty: Królem jestem polskim i nie mam ochoty ani nie mogę dzielić z kimkolwiek władzy królewskiej. -Zygmunt III Waza


królem-jestem-polskim-i-nie-mam-ochoty-ani-nie-mogę-dzielić-z-kimkolwiek-władzy-królewskiej
Jestem Monadą Mam Cytaty: Mam wspa­niałych przy­jaciół, którzy przy­noszą mi szczęście. Nieza­leżenie od te­go co ro­bię i gdzie jestem. -Aleksandra_Czarna


mam-wspa­niałych-przy­jaciół-którzy-przy­noszą-mi szczęście-nieza­żenie-od te­go-co ro­bię-i gdzie-jestem
Jestem Monadą Mam Cytaty: Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała się okazać błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. - przemówienie na Sorbonie, 1929. -Albert Einstein


Jestem Monadą Mam Cytaty: Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko? -Anonim


jeśli-to-kim-jestem-zależy-od-tego-co-mam-to-kim-będę-śli-stracę-wszystko
Jestem Monadą Mam Cytaty: I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy. -Georges Bataille


i-myśłem-że-jestem-żywy-po-to-jedynie-aby-lepiej-wiedzieć-że-jestem-martwy
Jestem Monadą Mam Cytaty: choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam  -dooorotis


choć-wszyscy-ro­bimy-błędy-dziś-trzeba-umieć-wybaczyć-szczęście-mam-w-was-ra­dość-mam-zam­knij-oczy-ten-po­tok-to-szczęście-mam-was
Jestem Monadą Mam Cytaty:


kocham-to-znaczy-jestem-wolny-jestem-gotów-na-śmierć