Już Dobrze Cytaty

Już Dobrze Cytaty: Mi­mo te­go, że już jest między ni­mi dobrze Już na zaw­sze będzie mieć w ser­cu ciężar Przek­roczyła kiedyś gra­nicę, której nig­dy nie cofnie. -Niekochana44


mi­mo-te­go-że już-jest między-­mi-dobrze-już-na zaw­sze-będzie-mieć-w ser­cu-ężar-przek­roczyła-kiedyś-gra­nicę
Już Dobrze Cytaty: Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
Już Dobrze Cytaty: Kochać - to już dobrze, ale jest jeszcze coś lepszego - to być kochanym. -Henryk Sienkiewicz


kochać-to-już-dobrze-ale-jest-jeszcze-coś-lepszego-to-być-kochanym
Już Dobrze Cytaty: Już taki jestem zimny drań I dobrze mi z tym bez dwóch zdań. -Jerzy Nel


już-taki-jestem-zimny-drań-i-dobrze-mi-z-tym-bez-dwóch-zdań
Już Dobrze Cytaty: Jeżeli już wdepniesz w gówno, to wykorzystaj to jako okazję, żeby się nauczyć dobrze czyścić buty. -Anonim


jeżeli-już-wdepniesz-w-gówno-to-wykorzystaj-to-jako-okazję-żeby-ę-nauczyć-dobrze-czyść-buty
Już Dobrze Cytaty: Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać. -Tadeusz Kotarbiński


dobra-robota-może-równie-dobrze-szkodzić-jak-dobrze-pomagać
Już Dobrze Cytaty: Jeżeli nie możesz sprawić by działało dobrze - spraw chociaż by dobrze wyglądało. -Bill Gates


jeżeli-nie-możesz-sprawić-by-działało-dobrze-spraw-chociaż-by-dobrze-wyglądało
Już Dobrze Cytaty: Rzecz dobrze wykonana jest lepsza od dobrze powiedzianej. -Benjamin Franklin


rzecz-dobrze-wykonana-jest-lepsza-od-dobrze-powiedzianej
Już Dobrze Cytaty: Czy trzeba się tu dobrze zachować, czy też już tu byli Niemcy? -Kurt Tucholsky


czy-trzeba-ę-dobrze-zachować-czy-też-już-byli-niemcy
Już Dobrze Cytaty: Władcy o wiele więcej starają się, aby zdobyć dla siebie nowe obszary godziwymi lub niegodziwymi środkami, niż żeby dobrze rządzić tym, co już zdobyli. -Tomasz Morus


władcy-o-wiele-więcej-starają-ę-aby-zdobyć-dla-siebie-nowe-obszary-godziwymi-lub-niegodziwymi-środkami-ż-żeby-dobrze-rządzić-tym-co-już
Już Dobrze Cytaty: myślałam o prezencie dla ciebie na święta miał być prawdziwą gwiaz­dką z nieba dobrze że jeszcze nic nie kupiłam już nie trzeba  -jatoja


myśłam-o prezencie-dla-ciebie-na-świę-miał-być-prawdziwą-gwiaz­dką-z nieba-dobrze-że-jeszcze-nic-nie kupiłam-już-nie trzeba 
Już Dobrze Cytaty: Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome


Już Dobrze Cytaty: Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać. -Maria Kuncewicz


twórczość-zaczyna-ę-z-chwilą-przekroczenia-granicy-konwencji-którą-opanowało-ę-już-tak-dobrze-że-w-dalszym-ągu-nie-trzeba-ę-ą
Już Dobrze Cytaty: To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli. -Karol Irzykowski


to-co-ę-pospolicie-nazywa-intelektualizmem-powinno-ę-raczej-nazywać-szablonem-u-nas-ludzie-myślą-że-każdy-który-myśli-tym-samym-już-dobrze
Już Dobrze Cytaty: Znajomy: ktoś, kogo znamy dostatecznie dobrze, żeby od niego pożyczać, ale niewystarczająco dobrze, żeby jemu pożyczać. -Anonim


znajomy-ktoś-kogo-znamy-dostatecznie-dobrze-żeby-od-niego-pożyczać-ale-niewystarczająco-dobrze-żeby-jemu-pożyczać
Już Dobrze Cytaty: Pier­wszy raz w życiu, w tej jed­nej sytuacji, przy tym jed­nym człowieku poczułam się nieśmiało. Pier­wszy raz w życiu za­leżało mi, żeby ja­koś wypaść. I to 'ja­koś' wca­le tym ra­zem nie oznaczało- tak, jak dotychczas... Za­leżało mi, żeby wy­paść dobrze. Ba! Bar­dzo dob­rze, najlepiej! I gdy już miałam za sobą kil­ka­naście ta­kich ra­zy, że pot­rze­bowałam wy­padać przy Nim dobrze, to właśnie wtedy, pier­wszy raz, po­myślałam o... miłości... -zapach_bzu


Już Dobrze Cytaty: Nie jest dobrze być zbyt wolnym; nie jest dobrze mieć wszystkie dogodności. -Blaise Pascal


nie-jest-dobrze-być-zbyt-wolnym-nie-jest-dobrze-mieć-wszystkie-dogodnoś
Już Dobrze Cytaty: Dobrze wychowanych ludzi można poznać po tym, ze źle wychowanych ludzi traktują oni jak dobrze wychowanych... -Wilkie Wendell


dobrze-wychowanych-ludzi-można-poznać-po-tym-ze-ź-wychowanych-ludzi-traktują-oni-jak-dobrze-wychowanych