Już Razem Cytaty

Już Razem Cytaty: W wal­ce z sa­mym sobą po­kona­ny jest za­razem zwycięzcą. -Urszula Zybura


w wal­-z ­mym-sobą-po­kona­ny-jest za­razem-zwycięzcą
Już Razem Cytaty: Za każdym razem, gdy mrugasz, poruszają się gwiazdy. -Emerson


za-każdym-razem-gdy-mrugasz-poruszają-ę-gwiazdy
Już Razem Cytaty: Pytając kobietę o drogę, w końcu zbłądzisz razem z nią. -Krecia Pataczkówna


pytając-kobietę-o-drogę-w-końcu-zbłądzisz-razem-z-ą
Już Razem Cytaty: Wierzę, że każde bycie razem jest czasem zyskanym. -Anonim


wierzę-że-każde-bycie-razem-jest-czasem-zyskanym
Już Razem Cytaty: Chłod­na zima- Nasze od­dechy razem Marzną w powietrzu. -Quysiaczek


chłod­na-zima-nasze-od­dechy-razem-marzną-w powietrzu
Już Razem Cytaty: Sil­na trucizna Za­razem cu­dow­ny lek Zwie się miłością  -Taiyono Kudarashi


sil­na-trucizna-za­razem-cu­dow­ny-lek-zwie ę-miłośą 
Już Razem Cytaty: Nikt z zewnątrz nie ro­zumie co trzy­ma dwo­je ludzi razem. -Helen Fielding


nikt-z zewnątrz-nie ro­zumie-co trzy­-dwo­-ludzi-razem
Już Razem Cytaty: Jeśli nie uda ci się za pierwszym razem, spróbuj ponownie. -Anonim


jeśli-nie-uda-ę-za-pierwszym-razem-spróbuj-ponownie
Już Razem Cytaty: Bój się za każdym razem, kiedy nie mówisz prawdy. -Lulio


bój-ę-za-każdym-razem-kiedy-nie-mówisz-prawdy
Już Razem Cytaty: Nie mu­simy mieć ty­siąca wspólnych cech, by być razem. -Who


nie-mu­simy-mieć-ty­ąca-wspólnych-cech-by być-razem
Już Razem Cytaty: Umieć razem milczeć jest najwyższym wykwintem życia towarzyskiego. -Isolde Kurz


umieć-razem-milczeć-jest-najwyższym-wykwintem-życia-towarzyskiego
Już Razem Cytaty: Historia się powtarza lecz za każdym razem więcej kosztuje. -Kijan Halldor Laxness


historia-ę-powtarza-lecz-za-każdym-razem-więcej-kosztuje
Już Razem Cytaty: Su­rowość jest wy­razem sza­cun­ku, wy­rozu­miałość - lekceważenia. -Henryk Elzenberg


su­rowość-jest wy­razem-sza­cun­ku-wy­rozu­miałość- lekceważenia
Już Razem Cytaty: W mo­men­cie, gdy zgasną już wszys­tkie gwiaz­dy, przes­tanę wie­rzyć w Księżyc, a Słońce nie będzie przy­pomi­nało już o wspólnych zacho­dach, do­piero wte­dy będę w sta­nie poczuć, że wszys­tko, co się wy­darzyło nie ma już żad­ne­go znacze­nia. Że ta podróż skończyła się już na zawsze. -szantiil


Już Razem Cytaty: Braterstwo dwóch narodów to jest to właśnie, że będą razem przeciw trzeciemu. -Zofia Nałkowska


braterstwo-dwóch-narodów-to-jest-to-właśnie-że-będą-razem-przeciw-trzeciemu
Już Razem Cytaty: Nie każdy kto żyje w glorii, razem z nią przechodzi do historii. -Krystyna Sylwestrzak


nie-każdy-kto-żyje-w-glorii-razem-z-ą-przechodzi-do-historii
Już Razem Cytaty: Jes­teśmy jak dzień i noc, nie możemy is­tnieć razem. -Nicholas Sparks


jes­teśmy-jak dzień-i noc-nie możemy-is­tnieć-razem
Już Razem Cytaty: Cier­pienia sta­nowią łańcuch, a za­razem wątek nasze­go żywota. -Herbert George Wells


cier­pienia-sta­nowią-łańcuch-a za­razem-wątek-nasze­go-żywota