Już Zostało Zrobione Cytaty

Już Zostało Zrobione Cytaty: Nie rób tego, co już zostało zrobione. -Anonim


nie-rób-tego-co-już-zostało-zrobione
Już Zostało Zrobione Cytaty: Został na nas nałożony jedynie obowiązek negacji; to, co pozytywne, zostało nam już dane. -Franz Kafka


został-na-nas-nałożony-jedynie-obowiązek-negacji-to-co-pozytywne-zostało-nam-już-dane
Już Zostało Zrobione Cytaty: Często wszystko jest uratowane wtedy, kiedy się myśli, że już zostało stracone. -Lew Tołstoj


często-wszystko-jest-uratowane-wtedy-kiedy-ę-myśli-że-już-zostało-stracone
Już Zostało Zrobione Cytaty: Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa. -Andre Gide


wszystko-zostało-już-powiedziane-ponieważ-jednak-nikt-nie-słucha-trzeba-wciąż-zaczynać-od-nowa
Już Zostało Zrobione Cytaty: Nic nie zostało Już nic w tej miłości Tyl­ko błądzimy. -Kamila 6


nic-nie zostało-już-nic-w tej miłoś-tyl­ko-błądzimy
Już Zostało Zrobione Cytaty: Prawo nie stwarza sprawiedliwości. Nie jest ono niczym innym jak wyjaśnieniem i zastosowaniem tego, co już przez samo zaistnienie uznane zostało za sprawiedliwe. -Pierre Joseph Proudhon


prawo-nie-stwarza-sprawiedliwoś-nie-jest-ono-niczym-innym-jak-wyjaśnieniem-i-zastosowaniem-tego-co-już-przez-samo-zaistnienie-uznane-zostało-za
Już Zostało Zrobione Cytaty: Czas to materiał, z którego zrobione jest życie. -Benjamin Franklin


czas-to-materiał-z-którego-zrobione-jest-życie
Już Zostało Zrobione Cytaty: Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła. -Friedrich Nietzsche


cokolwiek-jest-zrobione-w-miłoś-zawsze-przekracza-ramy-dobra-i-zła
Już Zostało Zrobione Cytaty: Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. -Maria Skłodowska - Curie


człowiek-nigdy-nie-ogląda-ę-na-to-co-zrobione-ale-na-to-patrzy-co-przed-sobą-do-zrobienia
Już Zostało Zrobione Cytaty: Kiedy chcesz, żeby coś było zrobione, zwróć się do osoby bardzo zajętej. -H. Jackson Brown


kiedy-chcesz-żeby-coś-było-zrobione-zwróć-ę-do-osoby-bardzo-zajętej
Już Zostało Zrobione Cytaty: Dzieło zrobione dla ludzi znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić. -Eugene Delacroix


dzieło-zrobione-dla-ludzi-znajdzie-zawsze-ludzi-którzy-potrafią-ocenić
Już Zostało Zrobione Cytaty: W ojczyźnie serce me zostało. -Adam Mickiewicz


Już Zostało Zrobione Cytaty: Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało ci dane. -Milton Erickson


szczęście-to-zdolność-wykorzystania-tego-co-zostało-dane
Już Zostało Zrobione Cytaty: Życie przecież nie przez moralność zostało wymyślone. -Fryderyk Nietzsche


Życie-przecież-nie-przez-moralność-zostało-wymyślone
Już Zostało Zrobione Cytaty: Wszystko zostało wymyślone z wyjątkiem tego, jak żyć. -Jean Paul Sartre


wszystko-zostało-wymyślone-z-wyjątkiem-tego-jak-żyć
Już Zostało Zrobione Cytaty: Gdy serce raz zostało zdobyte, rozum wyrzucono za drzwi. -George Sand


gdy-serce-raz-zostało-zdobyte-rozum-wyrzucono-za-drzwi
Już Zostało Zrobione Cytaty: wszyt­ko zostało wy­powie­dziane z nazwy układ wzo­rowy   -Cykam


wszyt­ko-zostało-wy­powie­dziane-z nazwy-układ-wzo­rowy- 
Już Zostało Zrobione Cytaty: Każdemu zostało powierzone zadanie czuwania nad samotnością drugiego. -Anonim


każdemu-zostało-powierzone-zadanie-czuwania-nad-samotnośą-drugiego