Kładę Ją na języ­ku Cytaty

Kładę Ją na języ­ku Cytaty: ....(....)....pal­cem próbuję wyłus­kać z dna kielicha czer­woną kroplę. Jest gęsta jak żywi­ca. Niemal zas­tygła. Nęci barwą ma­lin. Wróży słodycz. Ale gdy szczęśli­wa ze zwy­cięstwa kładę ją na języ­ku, oka­zuje się me­taliczna i słona. Wyp­lu­wam i wys­ta­wiam język przed siebie, żeby wiatr zab­rał z niego ten wstrętny posmak.... Elżbieta Che­rezińska - PÓŁNOC­NA DROGA  -LadyDi


Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Kładę się te­raz do snu, na trochę dłużej niż zwyk­le. Naz­wijmy to wiecznością. -Jerzy Kosiński


kładę ę-te­raz-do snu-na trochę-dłużej-ż-zwyk­-naz­wijmy to wiecznośą
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: idę so­bie drogą w życiu chodzi o to żeby nie zajść za wysoko kładę się na ziemi stąd mam bliżej do korzeni  -liliowięc


idę-so­bie-drogą-w-życiu-chodzi-o to-żeby-nie zajść-za wysoko-kładę ę-na ziemi-stąd-mam-bliżej-do korzeni 
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Jeden nieprzyjaciel kobiet i małżeństwa tak powiedział: ilekroć kładę się spać, czynię to ze strachem, gdy sobie przypomnę, że Adam we śnie dostał żonę. -Anonim


jeden-nieprzyjaciel-kobiet-i-łżeństwa-tak-powiedział-ilekroć-kładę-ę-spać-czynię-to-ze-strachem-gdy-sobie-przypomnę-że-adam-we-śnie
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Ko­niec języ­ka za przewodnika. -Wolfgang Pauli


ko­niec-języ­ka-za przewodnika
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych. -Edward Stachura


bun­ty-są języ­kiem-niewysłuchanych
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Bycie najbogatszym człowiekiem na cmentarzu nie ma dla mnie znaczenia... Kiedy w nocy kładę się spać mówiąc, że stworzyliśmy coś wspaniałego... To jest to, co ma dla mnie znaczenie. -Steve Jobs


bycie-najbogatszym-człowiekiem-na-cmentarzu-nie-dla-mnie-znaczenia-kiedy-w-nocy-kładę-ę-spać-mówiąc-że-stworzyliśmy-coś-wspaniałego
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Bóg mówi tyl­ko języ­kiem umarłych. -jatoja


bóg-mówi-tyl­ko-języ­kiem-umarłych
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Wszechświat jest księgą na­pisaną w języ­ku matematyki. -Galileo Galilei (Galileusz)


wszechświat-jest księgą-na­pisaną-w języ­ku-matematyki
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła


plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: wyrósł tak słodki że li­zaki zazdrosne na języ­ku był  -Cykam


wyrósł-tak-słodki-że-li­zaki-zazdrosne-na-języ­ku-był 
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: w języ­ku ciszy przekłada się życie na ko­lej­ne strony  -Starlight


w języ­ku-ciszy-przekłada ę-życie-na ko­lej­ne-strony 
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes


głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Już tam pus­tki w ser­cu, gdzie na języ­ku szczebiotliwość. -Artur Balsam


już-tam-pus­tki-w ser­cu-gdzie-na języ­ku-szczebiotliwość
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata. -Wolfgang Amadeusz Mozart


smak-śmier­-jest na moim-języ­ku-czuję coś-nie z te­go-świata
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym dla innych. -Bujak Bogusław


mów-zaw­sze-języ­kiem-zro­zumiałym-dla-innych
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Łat­wiej trzy­mać na języ­ku rozżarzo­ny węgiel niż słowo sekretne. -Sokrates


Łat­wiej-trzy­ć-na języ­ku-rozżarzo­ny-węgiel-ż-słowo-sekretne
Kładę Ją na języ­ku Cytaty: Umiem w dwu­nas­tu języ­kach po­wie­dzieć „nie”; to ko­biecie wystarczy. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)