Kałuża Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kałuża Cytaty: Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna. -Anonim
kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
Kałuża Cytaty: Kałuża jest bar­dzo po­dob­na do oceanu, brak jej tyl­ko je­go rozmiaru. -Koźma Prutkow
kałuża-jest bar­dzo-po­dob­na-do oceanu-brak-jej-tyl­ko-­go-rozmiaru
Kałuża Cytaty: Nie stwierdzisz jak głęboka jest kałuża, dopóki w nią nie wdepniesz. -Prawo Millera
nie-stwierdzisz-jak-głęboka-jest-kałuża-dopóki-w-ą-nie-wdepniesz
Kałuża Cytaty: Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś. -kate-em
jak-lam­pa-bez-żarówki-jak kałuża-bez-wo­dy-jak pi­lot-bez-ba­terii-to właśnie-tak-czu­ ę-od kąd-odszedłeś
Kałuża Cytaty: stoisz obok mnie ale znikasz wciąż znikasz co­raz bar­dziej niewidzialna nieodczuwalna wciąż znikasz mi­mo, że stoisz obok mnie mam Cię co­raz mniej i gu­bię się bo bi­cie Two­jego ser­ca już mnie nie prowadzi padłam Ci do stóp chciałam chwy­cić Twoją dłoń nic nie ważne.. pa­mięć Two­ja była studnią te­raz to tyl­ko kałuża kiedyś też będziesz samotna u Twoich stóp ok­ruszki mo­jego serca lecz Ty pat­rzysz w niebo nie widzisz kruszysz bardziej  -wenaa01