Każdą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdą Cytaty:
Każdą Cytaty: Każda miłość jest zapomnieniem. Każda miłostka - rekonstrukcją pamięciową. -Horacy Safrin
każda-miłość-jest-zapomnieniem-każda-miłostka-rekonstrukcją-pamięciową
Każdą Cytaty: Każda niena­wiść, każda pięść wy­ciągnięta prze­ciw bra­tu - jest przegraną. -Stefan Wyszyński
każda-niena­wiść-każda-pięść-wy­ągnię-prze­ciw-bra­- jest przegraną
Każdą Cytaty: Ser­ce zbyt wiele pamięta. Każdą de­cyzję, każdą drogę... Każda z nich kręta... Niczym w pniu - spróchniała miłość wy­ryła pierścienie. Pier­wszy po­całunek i te nieśmiałe spojrzenie... Każdy dzień, tydzień, miesiąc czy pół roku. Już na zaw­sze ra­zem... Bez naj­mniej­sze­go, sa­mot­ne­go kroku. -Artystkaaa
Każdą Cytaty: Każda ko­bieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sa­ma mogłaby zastąpić bez tru­du każdą inną. -Pitigrilli
każda-ko­bieta-uważa ę-za niezastąpioną-choć-sądzi-że ­-mogłaby-zastąpić-bez-tru­-każdą-inną
Każdą Cytaty: Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem... -Majka_Majdan
każda-z nas-jest czyjąś-była-dziew­czyną-ale-nie każda-pot­ra­fi-znieść-to z honorem
Każdą Cytaty: Każda kobieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sama mogłaby zastąpić bez trudu każdą inną. -Pitigrilli
każda-kobieta-uważa-ę-za-niezastąpioną-choć-sądzi-że-sama-mogłaby-zastąpić-bez-trudu-każdą-inną
Każdą Cytaty: Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę. -Adam Małysz
każda-kłótnia-w rodzi­nie-każda-przyk­rość-po­wie­dziana-dru­giej-oso­bie-niesie-za sobą-naukę
Każdą Cytaty: Każda normalna kobieta pragnie wyjść za mąż i każda kobieta lubi być trochę tyranizowana. -Luise Rinser
każda-normalna-kobieta-pragnie-wyjść-za-mąż-i-każda-kobieta-lubi-być-trochę-tyranizowana
Każdą Cytaty: Każda da­ma ma w so­bie coś z suki.... Każda su­ka ma w so­bie coś z damy... ...a by­naj­mniej po­win­na mieć .. _____________________ przep­raszam za przekleństwa  -NieBędęJulią
Każdą Cytaty: Każda his­to­ria kiedyś się kończy. Nie każda kończy się tak jak byśmy so­bie te­go życzyli... -Uśmiechnięta Anielica
każda-his­to­ria-kiedyś ę-kończy-nie każda-kończy ę-tak-jak byśmy-so­bie-te­go-życzyli
Każdą Cytaty: zacho­wuje­cie się jak dzieci, a jes­teście po­dob­no do­rośli... kłóci­cie się o każdą za­bawkę, o każdą fo­remkę w pias­kowni­cy życia  -efa198711
zacho­wuje­cie ę-jak dzieci-a jes­teście-po­dob­no-do­rośli-kłó­cie ę-o każdą-za­bawkę-o każdą-fo­remkę
Każdą Cytaty: Każda może być je­go, nie każda może go mieć. -opuszczona
każda-może-być-­go-nie każda-może-go mieć
Każdą Cytaty: Z mężczyzną na­leży ko­muni­kować się wprost, a nie by­le jak. To nie ko­bieta, co chwy­ta w lot każdą dyg­re­syjkę, każdą alu­zyjkę i nie zgu­bi ni­ci prze­wod­niej, o nie. -Katarzyna Grochola
Każdą Cytaty: Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański
każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Każdą Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz
Każdą Cytaty: Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie. -Nicholas Sparks
Każdą Cytaty: Szum liści w powietrzu przy­wołuje mi Ciebie wra­casz z każdym powiewem Two­je oczy - Two­je spojrzenie Two­je war­gi - Twój pocałunek Two­je dłonie - Twój dotyk Pa­miętam dos­ko­nale i  dos­ko­nale chcę pamiętać każdy dzień, każdą godzinę i każdą minutę z Tobą  -Black Paradise
Każdą Cytaty: wiem, że świet­li­ki nie gasną na twoim niebie bo gwiaz­dy spa­dając zbyt moc­no parzą pisząc o tym, że boli chcę tyl­ko po­wie­dzieć, że przecież nie każda śmierć jest o umieraniu nie każdy paz­no­kieć o drzazdze a miłość nie każda tli się zwątpieniem to nic, że jest ciebie tak niewiele sko­ro ulot­ne je­dynie praw­dzi­wie istnieje  -Papillondenuit
Każdą Cytaty: Każda władza mu dogadza. -adamzjawora
Każdą Cytaty: Każda sowa głupia w dzień. -Aleksander Fredro
Każdą Cytaty: Każda cisza inaczej brzmi. -Kossak
każda-cisza-inaczej-brzmi
Każdą Cytaty: Każda sztuka jest bezużyteczna. -Oscar Wilde
każda-sztuka-jest-bezużyteczna
Każdą Cytaty: Każda władza cenzurę wprowadza. -Bujak Bogusław
Każdą Cytaty: Każda strata jest zyskiem -Albert Espinosa
Każdą Cytaty: Każda propozycja jest niezręczna. -Novalis
każda-propozycja-jest-niezręczna
Każdą Cytaty: Każda wojna jest ostatnią. -Jean Giraudoux
Każdą Cytaty: Każda trójca jest doskonała. -Anonim
każda-trójca-jest-doskonała
Każdą Cytaty: Każda woj­na jest ostatnią. -Jean Giraudoux
Każdą Cytaty: Każda egzystencja jest klęską. -Witold Gombrowicz
Każdą Cytaty: Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija. -Neil Gaiman
każda-godzi­na-ra­-os­tatnia-zabija
Każdą Cytaty: Każda chwila sprzyja bohaterstwu. -Władysław Broniewski
Każdą Cytaty: Każda miłość przychodzi w porę. -Zofia Bystrzycka
Każdą Cytaty: Każda epoka ma swoich judaszów . -Anonim
każda-epoka-swoich-judaszów
Każdą Cytaty: Każda walka zawsze boli. -Mahatma Gandhi