Każdego Dzieła Cytaty

Każdego Dzieła Cytaty: Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają. -Karol Kazimierz Kurpiński


Każdego Dzieła Cytaty: Miłość zawsze jest patetyczna. Jej patos jest do zniesienia dla każdego. Dla każdego - zakochanego. -Jean Jacques Rousseau


miłość-zawsze-jest-patetyczna-jej-patos-jest-do-zniesienia-dla-każdego-dla-każdego-zakochanego
Każdego Dzieła Cytaty: Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości. -Kenneth Ring


Każdego Dzieła Cytaty: Autorów sądzą ich dzieła. -Cyprian Kamil Norwid


Każdego Dzieła Cytaty: Wie­czność kocha dzieła czasu. -William Blake


wie­czność-kocha-dzieła-czasu
Każdego Dzieła Cytaty: Połowę dzieła wykonał, kto zaczął. -Horacy


połowę-dzieła-wykonał-kto-zaczął
Każdego Dzieła Cytaty: So­kami niejed­ne­go wieko­pom­ne­go dzieła są so­ki żołądkowe. -Jan Czarny


so­kami-niejed­ne­go-wieko­pom­ne­go-dzieła-są so­ki-żołądkowe
Każdego Dzieła Cytaty: Przekładać to tyle, co tworzyć własne dzieła, tylko trudniej. -Novalis


przekładać-to-tyle-co-tworzyć-własne-dzieła-tylko-trudniej
Każdego Dzieła Cytaty: Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła. -Aleksander Kumor


literaturze-nie-są-potrzebni-wielcy-pisarze-ale-wielkie-dzieła
Każdego Dzieła Cytaty: Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała... -Uśmiechnięta Anielica


skut­kiem-dzieła-twoich-rąk-jest drżenie-mo­jego-ciała
Każdego Dzieła Cytaty: Śmierć tych, którzy tworzą dzieła nieśmiertelne, zawsze jest przedwczesna. -Pliniusz Młodszy


Śmierć-tych-którzy-tworzą-dzieła-nieśmiertelne-zawsze-jest-przedwczesna
Każdego Dzieła Cytaty: Artyści bardzo często wykonywają dobre dzieła źle, a złe dobrze. -Karol Kazimierz Kurpiński


Każdego Dzieła Cytaty: Życie to honorarium, które otrzymują nie autorzy, lecz ich dzieła. -Antoni Czechow


Życie-to-honorarium-które-otrzymują-nie-autorzy-lecz-ich-dzieła
Każdego Dzieła Cytaty: Umiałeś obmyśleć i poprowadzić swoje życie? Dokonałeś tedy największego dzieła ze wszystkich. -Michel de Montaigne


umiałeś-obmyść-i-poprowadzić-swoje-życie-dokonałeś-tedy-największego-dzieła-ze-wszystkich
Każdego Dzieła Cytaty: Prawdziwym cudem jest fakt, że Bóg złych rzeczy używa do dobrego dzieła. -Orygenes


prawdziwym-cudem-jest-fakt-że-bóg-złych-rzeczy-używa-do-dobrego-dzieła
Każdego Dzieła Cytaty: Życie jest niczym pus­ta kar­tka, i to my jes­teśmy auto­rami te­go dzieła. -Ryder


Życie-jest niczym-pus­-kar­tka-i to my jes­teśmy-auto­rami-te­go-dzieła
Każdego Dzieła Cytaty: Rozumnym ludziom przystoi patrzeć na koniec przedsięwzięcia i dopiero wtedy wziąć się do dzieła. -Ezop


rozumnym-ludziom-przystoi-patrzeć-na-koniec-przedsięwzięcia-i-dopiero-wtedy-wziąć-ę-do-dzieła
Każdego Dzieła Cytaty: W dniu, kiedy ludzie przestaną się bać, zaczną pisać arcydzieła, to znaczy dzieła trwałe. -William Faulkner


w-dniu-kiedy-ludzie-przestaną-ę-bać-zaczną-pisać-arcydzieła-to-znaczy-dzieła-trwałe