Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają!  -poeta wyklęty
a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne. -Stefan Wyszyński kard
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: I powiedzmy jeszcze raz. Opinie publiczne - osobiste lenistwo. -Friedrich Nietzsche
i-powiedzmy-jeszcze-raz-opinie-publiczne-osobiste-lenistwo
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki. -Andrzej Monastyrski
do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Jeśli szczęście osobiste staje się jedynym celem życia, niebawem traci swój cel. -Romain Rolland
jeśli-szczęście-osobiste-staje-ę-jedynym-celem-życia-niebawem-traci-swój-cel
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce... -zuzus
w każdej-se­kun­dzie-życia-człowiek-rodzi ę-na na no­wo-i w każdej-następnej- szan­se-być-kim-chce
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga. -Ludwig Richter
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświadczenie-uczy-że-doświadczenie-niczego-nie-uczy
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm
technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi:
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke
dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest nauczycielem ignorantów. -Tytus Liwiusz
doświadczenie-jest-nauczycielem-ignorantów
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Najlepszą szkołą jest doświadczenie -przysłowie arabskie
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. -Cyceron
doświadczenie-jest-najlepszym-nauczycielem
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest mistrzynią życia. -Johann Wolfgang Goethe
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań. -Anonim
doświadczenie-jest-sumą-naszych-rozczarowań
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest jedynym korektorem praw. -Tytus Liwiusz
doświadczenie-jest-jedynym-korektorem-praw
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie nie jest niczym innym jak pamięcią. Cała wiedza jest przypomnieniem. -Thomas Hobbes
doświadczenie-nie-jest-niczym-innym-jak-pamięą-cała-wiedza-jest-przypomnieniem
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein
im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: W czasie jej trwania będzie sę wam wydawać, tak jak nam na wojnie, że życie ustało, że skończyło się wszystko, co osobiste, że na świece ne dzieje się nic poza zabijaniem i umieraniem. -Anonim
w-czasie-jej-trwania-będzie-sę-wam-wydawać-tak-jak-nam-na-wojnie-że-życie-ustało-że-skończyło-ę-wszystko-co-osobiste-że-na-świece-ne
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu. -Emanuel Kant
wszystka-wiedza-pochodzi-z-doświadczenia-doświadczenie-jest-produktem-rozumu
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Wie­dza to wiara, której dog­ma­tem jest doświadczenie. -Papillondenuit
wie­dza-to wiara-której dog­­tem-jest doświadczenie
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest dobre, byle tylko nie kosztowało zbyt drogo. -Anonim
doświadczenie-jest-dobre-byle-tylko-nie-kosztowało-zbyt-drogo
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest zbiorową mądrością całej przeszłości z wyłączeniem teraźniejszego momentu. -Narcyza Żmichowska
doświadczenie-jest-zbiorową-mądrośą-całej-przeszłoś-z-wyłączeniem-teraźniejszego-momentu
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Naszą najważniejszą troską powinno być wspieranie nauki i literatury. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia. -George Washington
naszą-najważniejszą-troską-powinno-być-wspieranie-nauki-i-literatury-wiedza-jest-w-każdym-kraju-najpewniejszą-podstawą-powszechnego
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Poza korzyściami doświadczenie ma tę wadę, że bieg wypadków nigdy nie jest taki sam. -Winston Churchill
poza-korzyściami-doświadczenie-tę-wadę-że-bieg-wypadków-nigdy-nie-jest-taki-sam
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek
z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Każdej Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Życie trwa krótko, sztuka - długo, sposobność jest przelotna, doświadczenie - zawodne, ocena - trudna. -Hipokrates
Życie-trwa-krótko-sztuka-długo-sposobność-jest-przelotna-doświadczenie-zawodne-ocena-trudna