Każdej Stronie Cytaty

Każdej Stronie Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill


pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
Każdej Stronie Cytaty: W walce między tobą a światem stań po stronie świata. -Franz Kafka


w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata
Każdej Stronie Cytaty: Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy. -Indira Gandhi


wolność-nie-znaczy-że-można-poruszać-ę-po-niewłaściwej-stronie-ulicy
Każdej Stronie Cytaty: Każde


każde-tak-dlatego-tylko-istnieje-iż-po-drugiej-stronie-bytu-swoje-nie
Każdej Stronie Cytaty: Kłótnie nie trwałyby długo, gdy­by wi­na leżała tyl­ko po jed­nej stronie. -François de La Rochefoucauld


kłótnie-nie trwałyby-długo-gdy­by-wi­na-żała-tyl­ko-po jed­nej-stronie
Każdej Stronie Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil


Każdej Stronie Cytaty: Kobiety prowadzą z mężczyznami wojnę, w której ci mają tę wielką przewagę, że dziewczyny są po ich stronie. -Chamfort


kobiety-prowadzą-z-mężczyznami-wojnę-w-której-mają-tę-wielką-przewagę-że-dziewczyny-są-po-ich-stronie
Każdej Stronie Cytaty: Jeżeli ktoś urodził się po niewłaściwej stronie muru, wolno mu chyba przesadzić mur? -Gilbert Keith Chesterton


jeżeli-ktoś-urodził-ę-po-niewłaściwej-stronie-muru-wolno-mu-chyba-przesadzić-mur
Każdej Stronie Cytaty: Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie. -Francois de la Rochefoucauld


kłótnie-i-sprzeczki-nie-trwałyby-nigdy-długo-gdyby-wina-żała-tylko-po-jednej-stronie
Każdej Stronie Cytaty: Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci. -Simone Weil


miłować-prawdę-to-znosić-pustkę-a-także-pogodzić-ę-ze-śmiercią-prawda-jest-po-stronie-śmierci
Każdej Stronie Cytaty: Jak długo trwa minuta, zależy od tego po której stronie drzwi toalety się znajdujesz. -Balanie


jak-długo-trwa-minuta-zależy-od-tego-po-której-stronie-drzwi-toalety-ę-znajdujesz
Każdej Stronie Cytaty: Spory nie trwałyby tak długo, gdyby brak słuszności był tylko po jednej stronie. -Anonim


spory-nie-trwałyby-tak-długo-gdyby-brak-słusznoś-był-tylko-po-jednej-stronie
Każdej Stronie Cytaty: Człowiek, który nigdy nie kochał, wie o krajobrazie zazdrości tyle, ile o ciemnej stronie księżyca. -Zygmunt Freud


człowiek-który-nigdy-nie-kochał-wie-o-krajobrazie-zazdroś-tyle-ile-o-ciemnej-stronie-księżyca
Każdej Stronie Cytaty: są myśli, które są głębsze niż praw­dzi­wy świat oceanu w od­niesieniu do  rzeczy­wis­tości glo­bu nie na tej stronie  -one drop for all


są myśli-które-są głębsze-ż-praw­dzi­wy-świat-oceanu-w od­niesieniu-do -rzeczy­wis­toś-glo­bu-nie-na tej stronie 
Każdej Stronie Cytaty: Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej. -Anonim


serce-mędrca-zwraca-ę-ku-prawej-stronie-a-serce-głupca-ku-lewej
Każdej Stronie Cytaty: Będąc po stronie życia, trzeba być albo za albo przeciw czemuś. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Każdej Stronie Cytaty: W każdym, choćby najgorszym położeniu, znajduje się jakaś pociecha, którą w ogólnym rachunku dobra i zła zapisać można po stronie zysków. -Daniel Dafoe


w-każdym-choćby-najgorszym-położeniu-znajduje-ę-jakaś-pociecha-którą-w-ogólnym-rachunku-dobra-i-zła-zapisać-można-po-stronie-zysków
Każdej Stronie Cytaty: W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi: