Każdy Błądzi Cytaty

Każdy Błądzi Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Każdy Błądzi Cytaty: Swoją drogą każdy błądzi.   -Papużka


swoją-drogą-każdy-błądzi- 
Każdy Błądzi Cytaty: Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda. -Talmud


gdy-błądzi-­terz-błądzi-za nim-trzoda
Każdy Błądzi Cytaty: W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia. -Elżbieta Grabosz


w-labiryncie-życia-nie-ustawiono-drogowskazów-każdy-błądzi-krę-ę-a-później-szuka-właściwego-wyjścia
Każdy Błądzi Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman


każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Każdy Błądzi Cytaty: Błądzi człowiek, póki dąży. -Johann Wolfgang Goethe


Każdy Błądzi Cytaty: Dopóki dąży, błądzi człowiek. -Johann Wolfgang Goethe


Każdy Błądzi Cytaty: Kto mało myśli - błądzi wiele. -Leonardo da Vinci


Każdy Błądzi Cytaty: Kto mało myśli, błądzi wiele. -Leonardo da Vinci


Każdy Błądzi Cytaty: Kto błądzi - niech nie wy­tycza drogi. -Wiesław Trzaskalski


Każdy Błądzi Cytaty: Kto lubi pytać, ten błądzi na cudzy rachunek. -Bogdan Kujawa


kto-lubi-pytać-ten-błądzi-na-cudzy-rachunek
Każdy Błądzi Cytaty: Kto błędy swe dos­trzegł, więcej nie błądzi. -Lao Cy


kto-błędy-swe-­trzegł-więcej-nie błądzi
Każdy Błądzi Cytaty: Młodość us­krzyd­la. Op­ro­mienia.Zdo­bywa szczy­ty. Ale też błądzi. -impolite


młodość-us­krzyd­-op­ro­mieniazdo­bywa-szczy­ty-ale też-błądzi
Każdy Błądzi Cytaty: Kto chce rozmawiać z Bogiem, nie rozmawiając z człowiekiem - tego słowo błądzi. -Martin Buber


kto-chce-rozmawiać-z-bogiem-nie-rozmawiając-z-człowiekiem-tego-słowo-błądzi
Każdy Błądzi Cytaty: Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi. -George Gordon Byron


mężczyzna-głową-czuje-myśli-sądzi-kobieta-sercem-więc-nie-dziw-że-błądzi
Każdy Błądzi Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił


Każdy Błądzi Cytaty: Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. -Arthur Schopenhauer


każdy-dzień-to od­ro­bina-życia-każde-prze­budze­nie-to od­ro­bina-na­rodzin-każdy-po­ranek-to od­ro­bina-młodoś-każdy-sen-zaś
Każdy Błądzi Cytaty: Pies na łańcuchu nie błądzi, ale i nig­dzie nie trafia. -Władysław Grzeszczyk


pies-na łańcuchu-nie błądzi-ale-i nig­dzie-nie trafia