Każdy Dzień Stał Cytaty

Każdy Dzień Stał Cytaty: Postaraj się, aby każdy dzień stał się najpiękniejszym dniem twojego życia. -Mark Twain


postaraj-ę-aby-każdy-dzień-stał-ę-najpiękniejszym-dniem-twojego-życia
Każdy Dzień Stał Cytaty: Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia. -bloodymery


każdy-dzień-to ideal­ny-dzień-by zacząć-spełniać-swo­-marzenia
Każdy Dzień Stał Cytaty: Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. -Arthur Schopenhauer


każdy-dzień-to od­ro­bina-życia-każde-prze­budze­nie-to od­ro­bina-na­rodzin-każdy-po­ranek-to od­ro­bina-młodoś-każdy-sen-zaś
Każdy Dzień Stał Cytaty: `Wys­tar­czy po­wie­dzieć ANO­NIMO­WO by każdy stał się odważniejszy. -bluecaffe


`wys­tar­czy-po­wie­dzieć-ano­nimo­wo-by każdy-stał ę-odważniejszy
Każdy Dzień Stał Cytaty: Każdy dzień jest pierwszy, każdy wieczór ostatni. -Anonim


każdy-dzień-jest-pierwszy-każdy-wieczór-ostatni
Każdy Dzień Stał Cytaty: Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania. -Ernst Junger


nie-każdy-dzień-przy­nosi-łowy-ale każdy-po­winien-być-dniem-polowania
Każdy Dzień Stał Cytaty: – Ten dzień przej­dzie do his­to­rii! – stwier­dził Jones. – Każdy dzień przechodzi do his­to­rii – po­wie­dział szef. -Kurt Vonnegut


 ten-dzień-przej­dzie-do his­to­rii- stwier­dził-jones-każdy-dzień-przechodzi-do his­to­rii- po­wie­dział-szef
Każdy Dzień Stał Cytaty: Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie. -Nicholas Sparks


Każdy Dzień Stał Cytaty: Każdy dzień ma swój aromat. -Melchior Wańkowicz


Każdy Dzień Stał Cytaty: Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć. -Sidney Sheldon


Każdy Dzień Stał Cytaty: Każdy dzień jest nowym dniem. -Ernest Hemingway


Każdy Dzień Stał Cytaty: Każdy no­wy dzień zaczy­na się głęboką nocą. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Każdy Dzień Stał Cytaty:


Każdy Dzień Stał Cytaty: Stra­cony jest każdy dzień bez uśmiechu. -Kornel Makuszyński


stra­cony-jest każdy-dzień-bez-uśmiechu
Każdy Dzień Stał Cytaty: Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą. -Janusz Stanisław Pasierb


Każdy Dzień Stał Cytaty: życie to wal­ka o każdy dzień z rachun­kiem o wieczność   -wdech


życie-to wal­ka-o każdy-dzień-z-rachun­kiem-o wieczność- 
Każdy Dzień Stał Cytaty: Życia w wolności wart tylko, kto sobie wywalczać musi je na każdy dzień. -Johann Wolfgang Goethe


Życia-w-wolnoś-wart-tylko-kto-sobie-wywalczać-musi-na-każdy-dzień
Każdy Dzień Stał Cytaty: Każdy może mieć swój dzień, ale niektóre dni są dłuższe od innych. -Winston Churchill


każdy-może-mieć-swój-dzień-ale-niektóre-dni-są-dłuższe-od-innych