Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho
każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Podwójnie ubogi jest ten, kto gromadzi fałszywe skarby. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy dzień mojego życia strzeżony jest w Twym sercu, mój Boże. Cały spoczywam w Twoich rękach. -John Henry Newman
każdy-dzień-mojego-życia-strzeżony-jest-w-twym-sercu-mój-boże-cały-spoczywam-w-twoich-rękach
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic. -Antonio Porchia
w-pełnym-sercu-jest-miejsce-na-wszystko-a-w-pustym-sercu-nie-miejsca-na-nic
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy kraj jest dobry i wszędzie jest dobrze, o ile się ma pieniądze w kieszeni i wesołość w sercu. -Carlo Goldoni
każdy-kraj-jest-dobry-i-wszędzie-jest-dobrze-o-ile-ę-pieniądze-w-kieszeni-i-wesołość-w-sercu
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny... -włokniarzyk
czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Wrześniowy siąp zim­ny­mi szpi­lami koi blizny. -kinQ
wrześniowy-ąp-zim­ny­mi-szpi­lami-koi-blizny
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Za różane miej te blizny, Coś dla miłej zniósł ojczyzny. -Jan Jurkowski
za-różane-miej-te-blizny-coś-dla-miłej-zniósł-ojczyzny
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: ciągle nie tu wciąż jak­by gdzieś obok ok­ruchy sen­su gu­bimy co dzień pat­rząc na siebie niczym przechodzień zdradza­my siebie wciąż będąc sobą słyszysz śpiewają wczo­raj­sze blizny by pięknem prze­niknąć i lęk ogłuszyć me­lodią daw­nej po­zytyw­ki wzruszyć i cel­nym dźwiękiem za­boleć jak nig­dy każdy od­dech jest oczekiwaniem sen jeszcze pachnąc się ulatnia widzisz to miłość umiera os­tatnia wiara nadzieja już tyl­ko wahaniem  -Papillondenuit
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Krzycząc, tra­cimy głos Płacząc, tra­cimy wodę, która nas wypełnia Kochając, tra­cimy siebie na rzecz dru­giej osoby Chwi­le bez­powrot­nie znikają Zos­tając je­dynie w sercu Które choć umysł przyćmi Na zaw­sze będą wy­ryte w sercu  -Mitria
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu  -bezoddechu
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM
zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. -Arthur Schopenhauer
każdy-dzień-to od­ro­bina-życia-każde-prze­budze­nie-to od­ro­bina-na­rodzin-każdy-po­ranek-to od­ro­bina-młodoś-każdy-sen-zaś
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Ma­ma po­wie­działa mi, że każdy ma swo­jego anioła, że każdy ma i będzie go miał. -Ryszard Riedel
ma­-po­wie­działa-mi-że każdy- swo­jego-anioła-że każdy- i będzie-go miał
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Obłuda mówi z ręką na sercu. -Adolf Jończyk
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Rzadko nadwaga sercu pomaga. -Edo Stanisław
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. -Werner Heisenberg
każdy-prawo-do-szczęścia-ale-nie-każdy-szczęście-do-prawa
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy krok jest ce­lem, każdy cel je­dynie krokiem. -Papillondenuit
każdy-krok-jest ­lem-każdy-cel-­dynie-krokiem
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. -Włodzimierz Scisłowski
każdy- pra­wo-do szczęścia-ale-nie każdy- szczęście-do prawa
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Od ze­ra do su­per­bo­hate­ra, każdy by tak chciał, lecz nie każdy ro­bi coś w tym kierunku. -Ryder
od ze­ra-do su­per­bo­hate­ra-każdy-by tak-chciał-lecz-nie każdy-ro­bi-coś-w tym-kierunku
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: diabeł i anioł mie­sza w mej duszy każdy ma rac­je i każdy kusi  -poeta wyklęty
diabeł-i anioł-mie­sza-w mej-duszy-każdy- rac­-i każdy-kusi 
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy postrzega życie na własny sposób, każdy inaczej przeżywa porażki, problemy i triumfy. -Paulo Coelho
każdy-postrzega-życie-na-własny-sposób-każdy-inaczej-przeżywa-porażki-problemy-i-triumfy
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności. -Władysław Grzeszczyk
na tym-świecie-każdy-jest bo­gaczem-tyl­ko że nie każdy-wie-gdzie-są ­go-majętnoś
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy dzień jest pierwszy, każdy wieczór ostatni. -Anonim
każdy-dzień-jest-pierwszy-każdy-wieczór-ostatni
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje -William Wallace
każdy-człowiek-umiera-nie-każdy-naprawdę-żyje
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Każdy naród jest wyb­ra­ny,każdy do cze­go innego. -Urszula Zybura
każdy-naród-jest wyb­ra­nykażdy-do cze­go-innego
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania. -Ernst Junger
nie-każdy-dzień-przy­nosi-łowy-ale każdy-po­winien-być-dniem-polowania
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Mężczyz­na to czy­rak na ko­biecym sercu. -Majka_Majdan
mężczyz­na-to czy­rak-na ko­biecym-sercu
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: perły uk­ry­te, w objęciu muszelek. jak ty w sercu. -cytlopka
perły-uk­ry­te-w-objęciu-muszelek-jak-ty w sercu
Każdy Gromadzi Blizny W Sercu Cytaty: Najlepiej słyszy dłoń położona na sercu. -Anonim
najlepiej-słyszy-dłoń-położona-na-sercu