Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho
każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Podwójnie ubogi jest ten, kto gromadzi fałszywe skarby. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Wrześniowy siąp zim­ny­mi szpi­lami koi blizny. -kinQ
wrześniowy-ąp-zim­ny­mi-szpi­lami-koi-blizny
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny... -włokniarzyk
czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Za różane miej te blizny, Coś dla miłej zniósł ojczyzny. -Jan Jurkowski
za-różane-miej-te-blizny-coś-dla-miłej-zniósł-ojczyzny
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: ciągle nie tu wciąż jak­by gdzieś obok ok­ruchy sen­su gu­bimy co dzień pat­rząc na siebie niczym przechodzień zdradza­my siebie wciąż będąc sobą słyszysz śpiewają wczo­raj­sze blizny by pięknem prze­niknąć i lęk ogłuszyć me­lodią daw­nej po­zytyw­ki wzruszyć i cel­nym dźwiękiem za­boleć jak nig­dy każdy od­dech jest oczekiwaniem sen jeszcze pachnąc się ulatnia widzisz to miłość umiera os­tatnia wiara nadzieja już tyl­ko wahaniem  -Papillondenuit
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM
zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. -Arthur Schopenhauer
każdy-dzień-to od­ro­bina-życia-każde-prze­budze­nie-to od­ro­bina-na­rodzin-każdy-po­ranek-to od­ro­bina-młodoś-każdy-sen-zaś
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Ma­ma po­wie­działa mi, że każdy ma swo­jego anioła, że każdy ma i będzie go miał. -Ryszard Riedel
ma­-po­wie­działa-mi-że każdy- swo­jego-anioła-że każdy- i będzie-go miał
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy krok jest ce­lem, każdy cel je­dynie krokiem. -Papillondenuit
każdy-krok-jest ­lem-każdy-cel-­dynie-krokiem
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. -Włodzimierz Scisłowski
każdy- pra­wo-do szczęścia-ale-nie każdy- szczęście-do prawa
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. -Werner Heisenberg
każdy-prawo-do-szczęścia-ale-nie-każdy-szczęście-do-prawa
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Od ze­ra do su­per­bo­hate­ra, każdy by tak chciał, lecz nie każdy ro­bi coś w tym kierunku. -Ryder
od ze­ra-do su­per­bo­hate­ra-każdy-by tak-chciał-lecz-nie każdy-ro­bi-coś-w tym-kierunku
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: diabeł i anioł mie­sza w mej duszy każdy ma rac­je i każdy kusi  -poeta wyklęty
diabeł-i anioł-mie­sza-w mej-duszy-każdy- rac­-i każdy-kusi 
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy postrzega życie na własny sposób, każdy inaczej przeżywa porażki, problemy i triumfy. -Paulo Coelho
każdy-postrzega-życie-na-własny-sposób-każdy-inaczej-przeżywa-porażki-problemy-i-triumfy
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności. -Władysław Grzeszczyk
na tym-świecie-każdy-jest bo­gaczem-tyl­ko że nie każdy-wie-gdzie-są ­go-majętnoś
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy naród jest wyb­ra­ny,każdy do cze­go innego. -Urszula Zybura
każdy-naród-jest wyb­ra­nykażdy-do cze­go-innego
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje -William Wallace
każdy-człowiek-umiera-nie-każdy-naprawdę-żyje
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy dzień jest pierwszy, każdy wieczór ostatni. -Anonim
każdy-dzień-jest-pierwszy-każdy-wieczór-ostatni
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania. -Ernst Junger
nie-każdy-dzień-przy­nosi-łowy-ale każdy-po­winien-być-dniem-polowania
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Każdy ma nos, ale nie każdy ma nosa. -Józef Bułatowicz
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: kiedyś ka­mienie bez ser­ca zgniotą nam już wszys­tkie palce mech po­rośnie blizny bez­tros­ko miękką zielenią a skóra wsty­dem spęka­na złuszczy się tak bezwstydnie jeśli tyl­ko ok­rutni bogowie nie splączą nam wte­dy języków przyj­dzie nam nagość zli­zywać ze znaczeń by sma­ki naz­wać na nowo  -Papillondenuit
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów: jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja. -Raoul Follereau
jeżeli-każdy-z-was-łę-przezwyciężania-własnych-przesądów-żeli-każdy-z-was-posiada-odwagę-miłoś-to-istnieje-w-świecie-wielka
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów, jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja. -Roaul Follerau
jeżeli-każdy-z-was-łę-przezwyciężania-własnych-przesądów-żeli-każdy-z-was-posiada-odwagę-miłoś-to-istnieje-w-świecie-wielka
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe ! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. -Ignacy Krasicki
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: U mężczyzny każdy grzech śmiertelny jest powszednim, u kobiety każdy powszedni jest śmiertelnym. -Anonim
u-mężczyzny-każdy-grzech-śmiertelny-jest-powszednim-u-kobiety-każdy-powszedni-jest-śmiertelnym
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Nie każdy krytyk jest geniuszem, ale każdy geniusz jest urodzonym krytykiem. -Gotthold Ephraim Lessing
nie-każdy-krytyk-jest-geniuszem-ale-każdy-geniusz-jest-urodzonym-krytykiem
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...] -Adolf Dygasiński
Każdy Gromadzi Blizny W Cytaty: Nie każdy patrzący widzi. Nie każdy słuchający rozumie. -Czesław Banach
nie-każdy-patrzący-widzi-nie-każdy-słuchający-rozumie