Każdy Mit Jest Cytaty

Każdy Mit Jest Cytaty: Każdy mit jest jakąś wersją prawdy. -Margaret Atwood


każdy-mit-jest-jakąś-wersją-prawdy
Każdy Mit Jest Cytaty: Każdy mit jest jakąś wer­sją prawdy. -Margaret Atwood


każdy-mit-jest jakąś-wer­sją-prawdy
Każdy Mit Jest Cytaty: Mit jest zawsze symboliczny. -Cesare Pavese


Każdy Mit Jest Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił


Każdy Mit Jest Cytaty: Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby. -Susan Sontag


mit-choroby-jest-czasem-gorszy-od-samej-choroby
Każdy Mit Jest Cytaty: Silny mężczyzna i bezpieczeństwo za jego sprawą to mit. -Angelika Aliti


silny-mężczyzna-i-bezpieczeństwo-za-jego-sprawą-to-mit
Każdy Mit Jest Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman


każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Każdy Mit Jest Cytaty: Niektórzy do pen­sji do­rabiają mit o włas­nej pracy. -Zbigniew Hołodiuk


niektórzy-do pen­sji-do­rabiają-mit-o włas­nej-pracy
Każdy Mit Jest Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07


Każdy Mit Jest Cytaty: Nie każdy krytyk jest geniuszem, ale każdy geniusz jest urodzonym krytykiem. -Gotthold Ephraim Lessing


nie-każdy-krytyk-jest-geniuszem-ale-każdy-geniusz-jest-urodzonym-krytykiem
Każdy Mit Jest Cytaty: U mężczyzny każdy grzech śmiertelny jest powszednim, u kobiety każdy powszedni jest śmiertelnym. -Anonim


u-mężczyzny-każdy-grzech-śmiertelny-jest-powszednim-u-kobiety-każdy-powszedni-jest-śmiertelnym
Każdy Mit Jest Cytaty: Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner


język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Każdy Mit Jest Cytaty: Każdy krok jest ce­lem, każdy cel je­dynie krokiem. -Papillondenuit


każdy-krok-jest ­lem-każdy-cel-­dynie-krokiem
Każdy Mit Jest Cytaty: Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności. -Władysław Grzeszczyk


na tym-świecie-każdy-jest bo­gaczem-tyl­ko że nie każdy-wie-gdzie-są ­go-majętnoś
Każdy Mit Jest Cytaty: Każdy naród jest wyb­ra­ny,każdy do cze­go innego. -Urszula Zybura


każdy-naród-jest wyb­ra­nykażdy-do cze­go-innego
Każdy Mit Jest Cytaty: Każdy dzień jest pierwszy, każdy wieczór ostatni. -Anonim


każdy-dzień-jest-pierwszy-każdy-wieczór-ostatni
Każdy Mit Jest Cytaty: Mit o tym, że 


mit-o tym-że wygląd ę-nie liczy-w dzi­siej­szych-cza­sach-spoczy­wa-już-w kostnicy
Każdy Mit Jest Cytaty: Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno. Mit der Dum­mheit kämpfen Götter sel­best ver­ge­bens. (niem.)  -Friedrich von Schiller


z głupotą-­mi-bo­gowie-wal­czą-nadaremno-mit-der-dum­mheit-kämpfen-götter-sel­best-ver­ge­bens-niem