Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty

Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy człowiek ma swoją ukochaną is­totę – na­wet jeśli ona wca­le nie istnieje. -Sakaguchi Ango


każdy-człowiek- swoją-ukochaną-is­totę-na­wet-śli-ona-wca­-nie istnieje
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Zdol­ność do miłości jest struną, na której każdy człowiek wyg­ry­wa swoją religię. -Józef Stanisław Tischner


zdol­ność-do miłoś-jest struną-na której każdy-człowiek-wyg­ry­wa-swoją-religię
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu. -Bede Griffiths


każdy-dostaje-swoją-własną-złotą-ć-i-musi-znaleźć-własne-wyjście-z-labiryntu
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. -Mark Twain


każdy-człowiek-jest jak księżyc-ma swoją-drugą-stronę-której nie po­kazu­-nikomu
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy człowiek ma swoją słabą stronę, ale niczym nie urazisz go bardziej niż tym, że ją rozpoznasz. -Karel Capek


każdy-człowiek-swoją-słabą-stronę-ale-niczym-nie-urazisz-go-bardziej-ż-tym-że-ją-rozpoznasz
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Są zabawki dostosowane do każdego wieku - od grzechotki do tronu; a posiadacze ich jednakowo zapewne sobie je cenią - każdy swoją. -Henry Fielding


są-zabawki-dostosowane-do-każdego-wieku-od-grzechotki-do-tronu-a-posiadacze-ich-jednakowo-zapewne-sobie-cenią-każdy-swoją
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy umarły odbierze swoje kości od ducha ziemi, swoją krew od wody, włosy od roślin, a życie od ognia. -Andrzej Czcibor Piotrowski


każdy-umarły-odbierze-swoje-koś-od-ducha-ziemi-swoją-krew-od-wody-włosy-od-roślin-a-życie-od-ognia
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy - świado­mie lub nie, wie­rzy w swoją drugą połówkę z którą będzie zdo­bywać góry  -daniello


każdy- świado­mie-lub-nie-wie­rzy-w swoją-drugą-połówkę-z którą-będzie-zdo­bywać-góry 
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy człowiek ma swoją słabą stronę, ale niczym nie ura­zisz go bar­dziej niż tym, że ją rozpoznasz. -Karel Capek


każdy-człowiek- swoją-słabą-stronę-ale-niczym-nie ura­zisz-go bar­dziej-ż-tym-że ją rozpoznasz
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy ma swoją tajemną jamę, dokąd nie przenikają zdarzenia zdeterminowane przez Bóg wie jakie układy gwiazd. -Dana Dumitriu


każdy-swoją-tajemną-jamę-dokąd-nie-przenikają-zdarzenia-zdeterminowane-przez-bóg-wie-jakie-układy-gwiazd
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: każdy mężczyz­na, ma swoją dumę i nie chwa­li się tym cze­go nie ma   -wdech


każdy-mężczyz­na- swoją-dumę-i-nie chwa­li ę-tym-cze­go-nie - 
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Piękne og­ro­dy mają swo­je lata Zad­ba­ne, ktoś swój czas poświęca Każdy kwiat ma swoją historię Wygląda inaczej Pachnie zu­pełnie in­nym klimatem  -mechaa


piękne-og­ro­dy-mają-swo­-lata-zad­ba­ne-ktoś-swój-czas-poświęca-każdy-kwiat- swoją-historię-wygląda-inaczej-pachnie-zu­pełnie
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: dziesięciu po­laczków na sza­li prawości pod­no­si do góry ziaren­ko piasku każdy przew­ra­ca swoją klepsydrę by sy­pać żwirem do cudzej kuwety a to śmierdzi niestety in­sp. Onejka  -dark smurf


dziesięciu-po­laczków-na sza­li-prawoś-pod­no­-do góry-ziaren­ko-piasku-każdy-przew­ra­ca-swoją-klepsydrę-by-sy­pać-żwirem-do
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią. -Stephen Covey


Żyj-kierując-ę-swoją-wyobraźą-nie-swoją-historią
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą. -Jerzy Filip Gąssowski


miłość-swoją-a-zmysły-swoją-zwykły-chodzić-drogą
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę. -Robert Platow


optymista-to-mężczyzna-który-żeni-ę-ze-swoją-sekretarką-wierząc-że-w-dalszym-ągu-będzie-jej-dyktował-swoją-wolę
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność!  -Josemaría Escrivá de Balaguer


to jest wasza-godzi­na-i pa­nowa­nie-ciemnoś-a za­tem-grzeszni­cy-mają-swoją-godzinę-tak-a bóg- swoją-wieczność 
Każdy Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy po­winien mieć swoją Ni­bylan­dię, wyob­rażone miej­sce do które­go może się scho­wać i czuć się szczęśli­wy, tam prob­le­my nie istnieją. -daniello


każdy-po­winien-mieć-swoją-ni­bylan­dię-wyob­rażone-miej­sce-do które­go-może ę-scho­wać-i czuć ę-szczęśli­wy-tam-prob­­my