Każdy Z nas Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Każdy Z nas Cytaty:
Każdy Z nas Cytaty: Po­mimo śmier­ci prag­nie każdy z nas zacho­wać nieśmier­telność. Pa­mięć o uczyn­kach naszej oso­by, o naszym by­cie oraz o tym, co zos­ta­wimy po so­bie. Każdy z nas bu­duje so­bie za życia ta­ki pom­nik, który po nim zos­ta­nie już na zawsze. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Każdy Z nas Cytaty: Żyjemy złudzeniem, że jesteśmy w centrum uwagi i pełno ludzi wokół nas. W gruncie rzeczy jednak każdy z nas jest samotny. -Anonim
Żyjemy-złudzeniem-że-jesteśmy-w-centrum-uwagi-i-pełno-ludzi-wokół-nas-w-gruncie-rzeczy-jednak-każdy-z-nas-jest-samotny
Każdy Z nas Cytaty: Dary, talenty, którymi nas Bóg obdarował, mają służyć tym, którym tych darów poskąpił. Każdy z nas jest w czymś lepszy. -Jan Budziaszek
dary-talenty-którymi-nas-bóg-obdarował-mają-służyć-tym-którym-tych-darów-poskąpił-każdy-z-nas-jest-w-czymś-lepszy
Każdy Z nas Cytaty:
każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Każdy Z nas Cytaty: Każdy ko­lej­ny dzień Związa­ny z wiarą Każda noc Jed­nym wiel­kim czuwaniem Przechodząc z kąta w kąt Poz­na­jemy przes­trzeń między meblami Przepływając na dru­gi brzeg Spogląda­my w głębinę A życie tocząc się powoli Jed­nak szyb­ko nas doświadcza Gdy się rodzi­my jes­teśmy jak źdźbło Po wielu la­tach wy­ras­ta z nas dąb I każdy dąży do jednego By zjed­nać się z Bo­giem na wieczność  -Mitria
Każdy Z nas Cytaty: Dbaj­my o tych których kocha­my. Po­magaj­my im, mi­mo że oni często nas opuszczają. Niech wiedzą, że zaw­sze mogą na nas liczyć, bo prze­cież każdy pot­rze­buję ko­goś blis­kiego, do ko­go może zadzwo­nić o 3 nad ranem... -ktos-do-kochania
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas jest samotny. -Edward Stachura
Każdy Z nas Cytaty: Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy. -Maria Skłodowska-Curie
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas urodził się ateistą. -Jerzy Płudowski
Każdy Z nas Cytaty: Życie to gówno, w które każdy z nas mu­si wdepnąć.. -Ewelius
Życie-to gówno-w które-każdy-z nas-mu­-wdepnąć
Każdy Z nas Cytaty: Każdy taniec jest odkryciem nas samych -Marta Graham
każdy-taniec-jest-odkryciem-nas-samych
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas otrzymuje na świecie jakąś cząstkę szczęścia. -Maria Kalergi
każdy-z-nas-otrzymuje-na-świecie-jakąś-cząstkę-szczęścia
Każdy Z nas Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas ma gdzieś tam... swój ka­wałek nieba na ziemi. -KICIA1
każdy-z nas- gdzieś-tam-swój-ka­wałek-nieba-na ziemi
Każdy Z nas Cytaty: Nies­te­ty, do swo­jego za późno każdy z nas mu­si dojść sam. -Leon Kruczkowski
nies­te­ty-do swo­jego-za-późno-każdy-z nas-mu­-dojść-sam
Każdy Z nas Cytaty:
w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
Każdy Z nas Cytaty:
w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas jest jedyny i niezastąpiony jak unikatowy okaz w muzeum. -Ernesto Cardenal
każdy-z-nas-jest-jedyny-i-niezastąpiony-jak-unikatowy-okaz-w-muzeum
Każdy Z nas Cytaty: Każdy od­ma­wia ja­kieś po­lityczne modły. Tyl­ko ołtarze nas różnią. -Władysław Loranc
każdy-od­­wia-ja­kieś-po­lityczne-modły-tyl­ko ołtarze-nas-różą
Każdy Z nas Cytaty: Każdy nasz gniew, wcześniej czy później jak błyskawica, spłynie na nas. -William Penn
każdy-nasz-gniew-wcześniej-czy-później-jak-błyskawica-spłynie-na-nas
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas ma władzę, gdy jest całkowicie przekonany o słuszności tego, co robi. -Paulo Coelho
każdy-z-nas-władzę-gdy-jest-całkowicie-przekonany-o-słusznoś-tego-co-robi
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas cze­ka na osobę, na którą nie może się doczekać. 25.04.2012  -watchingmefall
każdy-z nas-cze­ka-na osobę-na którą-nie może ę-doczekać-25042012 
Każdy Z nas Cytaty: Każdy jest piękny na swój sposób...tak jak stworzył nas Bóg. -Charlotte22
każdy-jest piękny-na swój-sposóbtak-jak stworzył-nas-bóg
Każdy Z nas Cytaty:
każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica 
Każdy Z nas Cytaty: Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. -Maria Skłodowska - Curie
niech-każdy-z-nas-jak-jedwabnik-tka-swój-kokon-i-nie-żąda-wyjaśnień-po-co-i-na-co
Każdy Z nas Cytaty: Każdy pracuje, aby osiągnąć odpoczynek, tak więc lenistwo czyni nas pracowitymi. -Jean Jacques Rousseau
każdy-pracuje-aby-osiągnąć-odpoczynek-tak-więc-lenistwo-czyni-nas-pracowitymi
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas ma swój własny charakter - i ten jest naszym bogiem, sprawcą szczęścia lub nieszczęścia. -Menander
każdy-z-nas-swój-własny-charakter-i-ten-jest-naszym-bogiem-sprawcą-szczęścia-lub-nieszczęścia
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas ma we wnętrzu muzyczkę, która mu akompaniuje. Jeśli inni ją także słyszą, nazywa się to osobowość. -Gilbert Cesbron
każdy-z-nas-we-wnętrzu-muzyczkę-która-mu-akompaniuje-jeśli-inni-ją-także-słyszą-nazywa-ę-to-osobowość
Każdy Z nas Cytaty: Każdy z nas jest odkrywcą. Jak można żyć, patrząc na zamknięte drzwi i nie próbować ich otworzyć?. -Robert D. Ballard
każdy-z-nas-jest-odkrywcą-jak-można-żyć-patrząc-na-zamknięte-drzwi-i-nie-próbować-ich-otworzyć
Każdy Z nas Cytaty: Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności... -blacksun
każdy-chciałby-żyć-długo-i szczęśli­wie-ale-żaden-z nas-nie chce-sta­roś-w samotnoś
Każdy Z nas Cytaty: Zos­ta­nie ka­mień z napisem: Tu leży ta­ki a taki. Każdy z nas jest Ody­sem, Co wra­ca do swej Itaki. -Leopold Staff
zos­­nie-ka­mień-z napisem-tu-ży-­ki-a taki-każdy-z nas-jest ody­sem-co-wra­ca-do swej-itaki
Każdy Z nas Cytaty: Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce. -Frank Bettger
nie-sądzę-by-ktokolwiek-urodził-ę-ze-smykałką-do-handlu-za-to-każdy-z-nas-szansę-zostać-tym-kim-zechce
Każdy Z nas Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił